Vaikų ir jaunimo dienos centras ,,Liberi“

Rita Čėsnaitė
Kviečiame registruoti jūsų organizacijos iniciatyvas. Registruotas iniciatyvas įtraukiame į projektos renginius ir kitas veiklas.

Klaipėdos nevyriausybinė ir ne pelno siekianti organizacija VšĮ „Liberi“ 2018 01 24 buvo įkurta privačia iniciatyva ir iš asmeninių lėšų. Mūsų įmonė pradėjo gyvuoti kaip mažas laisvalaikio centras vaikams, kur buvo galima praleisti laiką, atlikti namų darbus, švęsti savo gimtadienius. Palaipsniui šis mažas verslas tapo didele gražia bendruomene – ,,Liberi“ Vaikų ir jaunimo dienos centru, kurioje šiuo metu vaikų dienos centre dirba 8 darbuotojai, talkininkauja 25 savanoriai, ,,Liberi“ vaikų dienos centro socialines paslaugas gauna 57 (7-18 m. amžiaus) Klaipėdos miesto vaikai. Čia taip pat nuolat vyksta ir kultūrinės, ir socialinės, ir edukacinės veiklos, pritraukiančios Klaipėdos m. gyventojus ir svečius.

Nuo 2020 11 17 „Liberi“ teikia akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą: vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų ir jų šeimoms, kitiems vaikams ir jų šeimoms. Teikiamos paslaugos: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, psichologo paslaugų organizavimas, higienos įgūdžių formavimas, pagalba ruošiant pamokas, laisvalaikio organizavimas, laisvalaikio organizavimas vasarą, maitinimo organizavimas, gydytojo psichiatro, psichologo paslaugos, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas, palaikymas, atkūrimas. Kiekvieną darbo dieną su dienos centro darbuotojų ir savanorių pagalba vykdomos edukacinės, kūrybinės ir sporto veiklos su vaikais. Pagal poreikį teikiama pagalba namų darbų ruošos, užklasinėms veikloms atlikti.

Sprendžiant šeimų ir vaikų problemas bendradarbiaujame su BĮ Klaipėdos m. vaiko ir šeimos gerovės centro socialiniais darbuotojais, o šalyje įvedus karantiną dėl Covid-19 pandemijos vykdėme ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą, užtikrindami individualų mokymąsi „Liberi“ lankantiems vaikams, patiriantiems sunkumų dėl nuotolinio mokymosi.

Vystydami savo veiklą siekiame sukurti puikias galimybes savo auklėtiniams pamatyti ir išmokti tokių dalykų, kurių augant ir gyvenant savo šeimoje, socialinės rizikos aplinkoje tokios galimybės dažniausiai būna apribotos. Vaikų ir jaunimo dienos centro „Liberi“ tikslas – užtikrinti socialinę riziką patiriančiose šeimose gyvenančių vaikų popamokinę veiklą bei laisvalaikį. Atsižvelgiant į vaiko ir šeimos poreikius, suteikti šeimoms ir vaikams prieinamas kompleksines paslaugas: stiprinti tėvystės įgūdžius, šeimos narių tarpusavio ryšį, organizuoti ankstyvąjį profesinį orientavimą ir neformalųjį ugdymą, padėti formuoti sąmoningą jauno žmogaus asmenybę, skatinti vaikų ir šeimos narių emocinę gerovę, teikti materialinę paramą.

VšĮ „Liberi“ laimėjo Klaipėdos m. savivaldybės skelbtą konkursą naujam vaikų dienos centrui įkurti. Buvusių vaikų globos namų Smiltelės g. 14, Klaipėda patalpas ketinama pritaikyti Vaikų dienos centro veiklai. Projektui įgyvendinti numatyta 362 tūkst. eurų ES lėšų. Planuojama pastato renovaciją užbaigti ir vaikų dienos centro veiklą pradėti vykdyti 2022 m. rugpjūčio mėnesį. Numatoma, kad vaikų dienos centrą Smiltelės g. 14 galės lankyti 50-60 vaikų.

VšĮ „Liberi“ vykdo prevencines veiklas su delinkventinio elgesio ir socialinę atskirtį patiriančiais vaikais, finansuojamas Europos socialinio fondo ir Klaipėdos m. savivaldybės finansuojamų projektų.

Mūsų įstaigos plėtros vizija yra netradiciniais mokymo metodais pagrįstos bendrojo ugdymo įstaigos įkūrimas Klaipėdos apskrityje, bei naujos kokybės švietimo bei socialinių paslaugų sąlygų sudarymas ir plėtojimas.

Draugystei ir bendradarbiavimui ieškome socialiai atsakingų partnerių, aktyvių savanorių, kurie supranta likimo nuskriaustų vaikų padėtį visuomenėje ir norėtų padėti ją gerinti. Mūsų tikslas – dalijimasis gerąja patirtimi, bendrų projektų kūrimas, bendradarbiavimas.

Covid-19 pandemijos metu susidūrėme su iššūkiu kaip pasiekti savo tikslinę paslaugų gavėjų grupę ir suteikti socialines paslaugas. Šiame etape ypatingą indėlį įnešė mūsų savanorių komanda, kuri savo kompetencijų dėka padėjo mums palaikyti ryšį su vaikais, virtualioje erdvėje kasdien vesti užsiėmimus, bendrauti, žaisti ir kurti drauge, rengti tėvų susirinkimus nuotoliniu būdu. Tokiu būdu, mūsų ryšys su socialinę atskirtį patiriančiais vaikais nenutrūko, o sustiprėjo, mes atradome naujų bendravimo formų, išbandėme naujas patirtis, sukūrėme ryšius, kuriais ir šiandien, kai bendravimo galimybės jau nėra taip smarkiai apribotos, naudojame savo kasdieniame darbe.

VšĮ „Liberi“ suteikia džiuginančių rezultatų, , įtraukiant darbuotojus, vaikus, jų šeimas, savanorius, rėmėjus, jaunimo organizacijas, dalyvaujant ir kuriant saugią, demokratinę ir draugišką auklėjimo aplinką vaikų ir jaunimo dienos centre. Daug dėmesio skiriama vykdomų projektų prevencinėms veikloms socialinę atskirtį patiriantiems vaikams ir jaunuoliams. Vykdant įvairias užimtumo veiklas, labai svarbi savanorių pagalba. Maisto ruošos dirbtuvės, edukacinės išvykos, įvairūs kūrybiniai užsiėmimai ir dirbtuvės, įtraukia ne tik lietuvių, tačiau ir tautinių mažumų atstovus.

Vykdant įvairias užimtumo veiklas, labai svarbi savanorių pagalba, juk meilės vaikams, niekada nebus per daug. Džiaugiamės, kad mums pavyko suburti tokią šaunią 25 savanorių grupę, kuri gali nuolat talkinti ir prisidėti prie mūsų visų bendro labo.

Norite prisidėti prie veiklų ar savanoriauti? Susisiekite su iniciatyvos autoriais.

Daugiau iniciatyvų

Rasta: 6
SOTAS – žmogui ir dėl žmogaus
SOTAS – žmogui ir dėl žmogaus
SOTAS - nevyriausybinė organizacija, kuri teikia socialines bei psichologines paslaugas ir savo veikla prisideda prie vaikų ir jų šeimų gerovės.
„Po tuo pačiu dangum..."
„Po tuo pačiu dangum..."
Asociacijos savanoriai nuo pat karo pradžios rūpinasi ukrainiečiais - karo pabėgėliais. Ši prasminga veikla padeda jiems integruotis į bendruomenę.
„Čia mūsų namai"
„Čia mūsų namai"
Bendruomenė įkurta 2004 11 11. Pagrindinė veikla - atstovauti ir ginti narių interesus; vienyti narius bendrai veiklai, skatinti pilietinį aktyvumą.
Jaunimo su specialiaisiais poreikiais bendruomenė
Jaunimo su specialiaisiais poreikiais bendruomenė
Esame bendruomenė, vienijanti jaunimą su specialiaisiais poreikiais ir padedanti jiems turiningai ir prasmingai leisti laisvalaikį.
„Angelų mamos“
„Angelų mamos“
Palaikymo bendruomenė nėštumą patyrusiai ir kūdikio netektį išgyvenančiai mamai.
Trečiojo Amžiaus Akademija
Trečiojo Amžiaus Akademija
VšĮ Trečiojo Amžiaus Akademija organizuoja paskaitas, ekskursijas.
  • vytis
Lietuvos Respublikos Prezidentas
Gitanas Nausėda
© 2024 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius tel. +37069842639, el. paštas: aurika.grozova@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016