Gyventi ir dirbti bendram neįgaliųjų gėriui

Šiaulių Parkinsono draugija
Kviečiame registruoti jūsų organizacijos iniciatyvas. Registruotas iniciatyvas įtraukiame į projektos renginius ir kitas veiklas.

Šiaulių Parkinsono draugija susikūrė 2007 m. Projektinės veiklos kurias vykdome, skirtos neįgaliesiems, socialinei integraciją į visuomenę. Jiems teikiamos reikalingos socialinės reabilitacijos paslaugos, kurios padėtų atkurti ar palaikyti neįgaliųjų ir senyvo amžiaus žmonių socialinius, darbinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, bendrauti ir bendradarbiauti su kitomis organizacijomis. Draugijos veikloje dalyvauja įvairaus amžiaus, išsilavinimo, negalios žmonės. Didžiausią dalį sudaro neįgalieji. Kiekvieno neįgaliojo poreikiai skiriasi. Draugijoje dedamos visos pastangos didinant neįgaliųjų užimtumą bei galimybes bendruomenėje gyventi savarankiškai, gerinant gyvenimo kokybę ir mažinant socialinę atskirtį. Neįgalieji, net ir sudarydami ženklią mūsų visuomenės dalį vis dar yra atstumiami. Kiti į žmones su negalia vis dar žiūri kaip į vertus užuojautos ar gailesčio, dažniausiai pirmiausiai atkreipdami dėmesį į negalią (Parkinsono ligą), o tik po to į patį žmogų.

Nereikia ieškoti didžiųjų įkvėpimo ir atsipalaidavimo šaltinių. Žiūrėkime į žmones, kuriems likimas uždėjo sunkesnį kryžių nei kitiems, ir kurie tą kryžių neša visą gyvenimą ,bet tai padarė juos didesniais optimistais. Neįgalieji kasdiena renkasi į Šiaulių Parkinsono draugiją, dalyvauja užimtumo veiklose, lanko amatų būrelio vykdomas veiklas, kiti mėgsta sveikatinimo mankštas, kiti mėgsta vaidinti mėgėjų teatre. Daugiausia neįgalieji mėgsta meninių gebėjimų veiklas dainuoti draugijos ansamblyje ir šokti linijinius šokius, vaidinti mėgėjų teatre. Jie džiaugiasi kiekviena diena ir kiekvienu susitikimu su savo likimo broliais. Dalyvauja ir pasirodo miesto šventėse, renginiuose, vyksta į ekskursijas ,dalyvauja edukacijose, klausosi sveikatinimo paskaitų.

Šiaulių Parkinsono draugija aštuoni metai vykdo Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą. Projekto uždaviniai – teikti neįgaliesiems asmeninio asistento, pagalbos buityje palydėjimo paslaugas, organizuoti užimtumo, savarankiškumo didinimo, sportinę, kultūrinę veiklą, organizuoti priemones didinančias neįgaliųjų motyvaciją . Teikti asmeninio asistento paslaugas neįgaliesiems. Pasirūpinti neįgaliaisiais šeimoje, buityje visuomeniniame gyvenime. Spręsti dėl negalios kylančias problemas ir mokyti sveikai gyventi.
Išmokti aptarnauti (neįgaliuosius) ir apsitarnauti (pačiam neįgaliajam). Projekte vykdomos šios veiklos:

1. Neįgaliųjų savarankiškumas kasdienėje veikloje

Neįgalieji buvo mokomi savitvarkos, asmens higienos, sveikos gyvensenos , namų ruošos darbai, maisto ruošimo, elgesio prie stalo, biudžeto planavimo, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimo maisto prekių parduotuvėse, naudojimasis viešuoju transportu, orientavimasis ir judėjimas aplinkoje bei naudojimasis techninės pagalbos priemonėmis, mokymasis pažinti ir valdyti ligą ar negalią.

2. Socialinių įgūdžių veikla

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų sudėtis konkrečiam asmeniui yra skirtinga, atsižvelgiant į jo poreikius. Vykdant šią veiklą, neįgalieji buvo skatinami gyventi aktyvų, pilnavertį gyvenimą, dalyvauti visuomenės gyvenime: Buvo organizuojamos įvairios paskaitos, pokalbiai, išvykos, lankomos parodos, biblioteka, kino filmai, koncertai, spektakliai, kurie plėstų neįgaliųjų akiratį, skatintų bendravimą, domėjimąsi kultūriniais renginiais, įstatymų naujovėmis. Mokomi suprasti savo privalumus ir trūkumus.

3. Šokių ir judesio užsiėmimų veikla.

Kūrybiškumas skatina bendravimą, palengvina adaptaciją kolektyve bei visuomenėje Sergant Parkinsono liga – tai yra fizinė negalia, turinti įvairius judėjimo sutrikimus, šokio ir judesio terapija tampa pasitikėjimo savimi, jausmų išraiškos galimybe. Šokio ir judesio terapinėje veikloje plečiamas judesių repertuaras, lavinama koordinacija ir harmoningas judesių atlikimas, kūrybinių mankštų atlikimas. Judesių terapijoje drebėjimą mažina ritminis judėjimas, kuris padeda atsipalaiduoti, mažina sustingimą, gerina sergančiųjų pusiausvyrą, judesiai tampa laisvi, mažėja nevalingų judesių. Šokio ir judesio terapija padeda lengviau atsistoti, gerinti laikyseną, mažina mėšlungių traukulius. Tai labai svarbus nemedikamentinis gydymo būdas, kuris papildo gydymą vaistais.

4. Amatų klubas „Odos dizainas „

Naujų technologijų pažinimas ir natūralios odos apdirbimas reikalauja didelio kruopštumo, kūrybiškumo ir užimtumo. Su savo sukurtais gaminiais neįgalieji dalyvavo mieste organizuojamose parodose, dalyvavo„ Menų šaltinis“ ruošiamoje parodoje .Parodos dalyviai buvo apdovanoti padėkomis, už originalių, vienetinių gaminių demonstravimą visuomenei, gražių papuošalų bei suvenyrų gamybą.

5. Neįgaliųjų meninių gebėjimų lavinimas būreliuose, kolektyvuose, klubuose

Parkinsono draugijos ansamblis „Gaida „ susikūręs prieš aštuonis metus. Ansamblio dalyviai aktyviai dalyvauja įvairiuose NVO renginiuose koncertuoja įvairiuose miesto šventėse, renginiuose. Parkinsono draugijos vokalinio ansamblio „GAIDA“ užsiėmimai tai programų kūrimas, muzikos terapija, meninių gebėjimų lavinimas, koncertų organizavimas, lankymas, dalyvavimas ir koncertavimas nevyriausybinėse organizacijose bei kitose miestuose bei organizacijose, klubuose, bažnyčiose. Ansamblis „Gaida“ ne kartą buvo apdovanoti padėkomis bei Garbės raštais.

6. Individuali pagalba neįgaliajam

Tai palydėjimo pagalba neįgaliajam lankantis užimtumo, ugdymo, reabilitacijos, sveikatos priežiūros, teisėsaugos ir kitose įstaigose, suteikiama pagalba sprendžiant kylančias problemas.

7. Pagalba neįgaliųjų šeimos nariams

Organizuojamos paskaitos, seminarai, mokymai, praktiniai užsiėmimai savipagalbos ir šeimos paramos grupių veikloje, mokant pasirūpinti neįgaliaisiais visuomeniniame gyvenime, pažinti ir valdyti neįgalių asmenų ligą ar negalią, padedant išspręsti kylančias emocines ir kitas problemas.

Darbas pasiaukojančiai yra pats nuostabiausi ir gražiausias dalykas, kurį žmogus šioje žemėje gali padaryti – jis įgauna prasmę tik tuomet, kai gyvenimas tampa auka bendram gėriui – ne sau, o kitiems, bendrai vizijai, į kurią įsitraukia bendraminčiai ir savanoriai. Staiga supranti, kad esi ne vienas, nes kiekvienas iš mūsų turi dalyvauti kurdamas bendrą gėrį, teisingesnį, geresnį, supratingesnį pasaulį. Gyvenimas bus įdomus ir prasmingas tiek, kiek kiekvienas mes asmeniškai sugebėsime prisiimti atsakomybę spręsdami svarbiausias aplink mus susikaupusias neįgaliųjų problemas.

Mokėkime džiaugtis tuo, kas šalia Jūsų, kas žvilgsniu, šiltu žodžiu ar rankos paspaudimu gali padėti nuvyti nerimą, padrąsinti, paguosti ar tiesiog sunkiu metu ir be žodžių gali apkabinti ir pabūti šalia . Tad gyvenkite, kurkite, svajokite, nes Jūs taip pat esate visuomenės dalis, esate reikalingi visiems šalia esantiems ir artimiesiems. Stipresnieji padėkime, paremkime silpnesnius, kurkime puikią darbinę, projektinę aplinką ar padėkime įsigyti reikalingą vežimėlį ar kitą taip reikalingą daiktą, kuris padės neįgaliam geriau jaustis. Paverskime neįgaliųjų svajones siekiais, nes kiekvieno iš Jūsų, net ir mažiausias siekis, palieka neišdildomus pėdsakus šalia esantiems. Svarbiausia-žinoti, kad šiame pasaulyje niekas nėra mažas ir nereikalingas. Būkime visi stiprūs ir drąsūs, niekada nenuleiskime rankų. Mūsų sumanytų darbų sėkmė-mūsų pačių rankose, tačiau būtume be galo dėkingi, kad kas ištiestų pagalbos ranką Šiaulių Parkinsono draugijos nariams ir galėtume dar labiau pasirūpinti neįgaliųjų gerove.

Norite prisidėti prie veiklų ar savanoriauti? Susisiekite su iniciatyvos autoriais.

Daugiau iniciatyvų

Rasta: 6
„Čia mūsų namai"
„Čia mūsų namai"
Bendruomenė įkurta 2004 11 11. Pagrindinė veikla - atstovauti ir ginti narių interesus; vienyti narius bendrai veiklai, skatinti pilietinį aktyvumą.
Jaunimo su specialiaisiais poreikiais bendruomenė
Jaunimo su specialiaisiais poreikiais bendruomenė
Esame bendruomenė, vienijanti jaunimą su specialiaisiais poreikiais ir padedanti jiems turiningai ir prasmingai leisti laisvalaikį.
„Angelų mamos“
„Angelų mamos“
Palaikymo bendruomenė nėštumą patyrusiai ir kūdikio netektį išgyvenančiai mamai.
Trečiojo Amžiaus Akademija
Trečiojo Amžiaus Akademija
VšĮ Trečiojo Amžiaus Akademija organizuoja paskaitas, ekskursijas.
Dusetų bendruomenė
Dusetų bendruomenė
Asociacija Dusetų bendruomenė teikia socialines paslaugas ir organizuoja renginius.
Vaikų vėžio solidarumo akcija „Dėka Tavęs gyventi gera"
Vaikų vėžio solidarumo akcija „Dėka Tavęs gyventi gera"
Rugsėjį pasaulyje minimas vaikų vėžio mėnuo, kurio metu kviečiame atsisakyti stereotipų apie vėžiu sergančius vaikus: ne gailėtis, o palaikyti juos.
  • vytis
Lietuvos Respublikos Prezidentas
Gitanas Nausėda
© 2024 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius tel. +37069842639, el. paštas: aurika.grozova@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016