Visuomeninė Rasų kapinių draugija

Visuomeninė Rasų kapinių draugija

Visuomeninė Rasų kapinių draugija

Vilniaus Rasų kapinės – žymiausios ir seniausios Lietuvos kapinės (1801 m.) Tai lietuviškos ir lenkiškos kultūros jungiamoji dalis, šalies istorijos bei kultūros paminklas. Didžiausią niokojimo bangą kapinės patyrė po II pasaulinio karo. Sovietinis laikotarpis nešė vis didesnį kapinių nuosmukį. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, Lietuvos lenkė, gimusi ir užaugusi Vilniuje, Alicija Klimaševska, kartu su kultūros veikėjais H. Jotkiallo, A. Koženieckiu ir J. Survilo, įsteigė ne pelno siekiančią asociaciją, pavadintą ,,Visuomenine Rasų kapinių draugija“. Daug praktinių patarimų suteikė 1974 m. Jerzy Waldorffo (1910-1999) įkurtas Visuomeninis senųjų Povonzkų paminklų priežiūros komitetas. Nuo 1990 m. iki 2018 m. A. Klimaševska buvo Lietuvoje veikiančios draugijos pirmininkė, nuo 2018 m. kovo mėn. – odontologas Darijušas Žibortas (gim. 1974 m.).

Šiandien asociacija susideda iš 13, Lietuvoje gimusių ir užaugusių, lenkų tautybės narių Svarbiausias draugijos tikslas – Senųjų Rasų kapinėse esančių kapaviečių renovavimas, griūvančių, dūlėjančių antkapinių paminklų, laiko tėkmėje praradusių grožį antkapių nuoseklus konservavimas ir restauravimas. Nuo 1990 m. pastatyti 5 nauji antkapiniai paminklai ir atnaujinti 194 seni. Paminklų konservavimo ir atnaujinimo darbus atlieka diplomuoti restauratoriai. Draugija bendradarbiaudama su skautais bei Vilniaus mokyklomis, taip pat miesto visuomene, pavasarį ir rudenį prieš Vėlines organizuoja Bernardinų ir Rasų kapų tvarkymo bei žvakių rinkimo akcijas ,,Padovanok šviesą Rasų ir Bernardinų kapinėms”. Prie akcijų noriai prisijungia moksleiviai iš lietuviškų ir lenkiškų mokyklų, studentai, pedagogai, Lenkijos Respublikos Ambasados Vilniuje darbuotojai, skautai, Vilniaus miesto savivaldybės darbuotojai, įvairiausių įmonių atstovai. Į savo plačią veiklą asociacija įtraukia gidus. Jų dėka turistai (dažniausiai iš Lenkijos) turi galimybę įsigyti aukos atvirukų. Surinkti pinigai keliauja į draugijos fondą. 2021 m. pab. draugija išleido dvikalbę lietuvių-lenkų knygą ,,Šiurpios istorijos iš Rasų kapinių“. Ypatingo vertinimo susilaukė nuolatinis bendradarbiavimas su restauravimo darbus prižiūrinčia LR Kultūros ministerija, Vilniaus dailės akademija bei Vilniaus architektais. Kasmetinių akcijų metu, ypač nuo vėlyvo pavasario iki lapkričio pradžios, Vilniaus apylinkių kapinėse ir Varšuvos Povonzkose draugijos nariai ir skautai renka lėšas. Visus metus per internetą ieškomi potencialūs rėmėjai, su jais užmezgamas kontaktas, rengiamos talkos. Retkarčiais atsiranda aukotojai, kurie patys pasisiūlo padėti ar finansiškai prisidėti prie vykstamų akcijų.

Draugija organizuoja istorines pamokas senosiose kapinėse, kurių metu asociacijos atstovai pasakoja apie iškilias palaidotas asmenybes, pristato visuomenei atnaujintus paminklus, nubrėžia ateities planus. Šiandien apčiuopiamas ilgametis draugijos indėlis (33 m.) ir pastangos gaivinant istorinę atmintį, visuomenės pilietiškumo skatinimas ir solidus teisingos Lietuvos įvaizdžio kūrimas.

Kviečiame dalyvauti istorinių kapinių tvarkymo akcijoje, kuri vyks nuo 2024 m. balandžio 8 d. iki gegužės 12 d. Šiemet tvarkysime Bernardinų kapines, Senąsias ir Naująsias Rasas.

Akcijos tikslas – sutvarkyti šias Lietuvos žmonėms svarbias atminimo vietas po žiemos pertraukos. Tvarkymo metu planuojame grėbti pernykščius lapus ir išgenėti krūmus.

Prašome iš anksto suderinti atvykimo laiką ir rūpimus klausimus su kapinių administracija, p. Nijole + 370 612 15772 arba p. Rita +370 612 50820; paštas: nijole.minasianiene@ecoservice.lt

Kviečiame nuo balandžio 8 d. iki gegužės 12 d. prisidėti prie šios kilnios akcijos: nugrėbti lapus nuo apleistų kapų. Tuo pačiu siūlome prisiminti, kad čia galima rasti LDK didiko E. Tiškevičiaus, Vileišių šeimos, T. Vrublevskio, Vasario 16-osios Akto signatarų amžinojo poilsio vietas, Literatų kalnelyje Antano Vivulskio ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kapus, pamatys, kad kapinių koplyčioje perlaidoti Gedimino kalne rasti sukilimo vadų Konstantino Kalinausko ir Zigmanto Sierakausko bei sukilimo dalyvių palaikai.

Kviečiame kartu su Visuomeninės Rasų kapinių draugijos nariais išgenėti krūmus:

* Naujųjų Rasų kapinėse (Sukilėlių g.) balandžio 20 d., šeštadienį (11 val.). Susitinkame automobilių stovėjimo aikštelėje.

* Naujųjų Rasų kapinėse (Sukilėlių g.) balandžio 27 d., šeštadienį (11 val.). Susitinkame automobilių stovėjimo aikštelėje.

* Bernardinų kapinėse gegužės 25 d., šeštadienį (nuo 11 val.) Susitinkame prie pagrindinio įėjimo į kapines.

Prašome registruotis el. paštu rossa.wilno@gmail.com

Kviečiame visus prisijungti prie šios kilnios iniciatyvos ir kartu sutvarkyti mūsų tautiečių amžinojo poilsio vietas. Dalyvavimas akcijoje tai proga pagerbti mirusiųjų atminimą bei sustiprinti bendruomeniškumo jausmą.

Norite prisidėti prie veiklų ar savanoriauti? Susisiekite su iniciatyvos autoriais.

Daugiau iniciatyvų

Rasta: 6
Alvito kaimo bendruomenė
Alvito kaimo bendruomenė
Per dauagiau nei 20 gyvavimo metų Alvito kaimo bendruomenė įgyvendino daugybę įvairių projektų, kurie gražina mūsų miestelį ir suburia gyventojus.
Minties galia motyvuojanti veikti – „Pagalvokime ką galime duoti kitam neatlygintinai”
Minties galia motyvuojanti veikti – „Pagalvokime ką galime duoti kitam neatlygintinai”
Trijų alytiškių iniciatyvos globojamiems vaikams ir gimtajam miestui vienija aplinkai jautrius juridinius ir fizinius asmenis.
Bendruomenė „Dailučių švyturiai"
Bendruomenė „Dailučių švyturiai"
Bendruomenė „Dailučių švyturiai" įsteigta 2006, tai visuomeninė organizacija, įkūrusi VDC, sveikatingumo centrą, teikia socialines paslaugas.
Nematomą negalią turintys asmenys yra matomi
Nematomą negalią turintys asmenys yra matomi
Pasitelkiant tarptautiniu mastu žinomą Nematomos negalios saulėgrąžos ženklą siekiame, kad nematomą negalią turintys asmenys būtų matomi.
Jonavos rajono Panoterių krašto bendruomenė
Jonavos rajono Panoterių krašto bendruomenė
Vienu iš svarbiausių projektų per veiklos laikotarpį laikome – savarankišką iniciatyvą Panoterių heraldikos sukūrimui ir pristatymui.
SOTAS – žmogui ir dėl žmogaus
SOTAS – žmogui ir dėl žmogaus
SOTAS - nevyriausybinė organizacija, kuri teikia socialines bei psichologines paslaugas ir savo veikla prisideda prie vaikų ir jų šeimų gerovės.
  • vytis
Lietuvos Respublikos Prezidentas
Gitanas Nausėda
© 2024 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius tel. +37069842639, el. paštas: aurika.grozova@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016