Veikli Birštono vienkiemio bendruomenė – tai žmonių įgalinimo, telkimo ir stiprios bei teisingos Lietuvos kūrimo pamatas

Vytas Kederys
2022 m. konkurso balsavimas pasibaigė. Ačiū dalyvavusiems! Kviesime balsuoti kitų metų konkurse 2023 m. „Palaikymo" balsai neturės įtakos konkurso rezultatams. Registruoti naujas iniciatyvas jau galite, užsiregistravusius kviesime dalyvauti ir kitose projekto veiklose.
Jau palaikė

Birštono vienkiemio bendruomenės įkūrimo istorija
Birštono vienkiemio bendruomenė yra savarankiška, savanoriška, visuomeninė ne pelno organizacija, vienijanti Birštono vienkiemio teritorijoje ir aplinkiniuose kaimuose gyvenančius, besimokančius ir dirbančius piliečius, aktyvios entuziastų grupelės dėka buvo įkurta 2003 m.

Bendruomenės įkūrimą Birštono vienkiemyje sąlygojo daug aplinkybių. Vienos svarbiausių – bendrystės idėja, žmonių telkimas bendro gėrio kūrimui ir geresnės gyvenimo kokybės šiame krašte siekis.

Jau steigiamajame susirinkime išsikelta daug ambicingų tikslų – kurti saugią ir patogią gyvenamąją aplinką, dalyvauti projektinėje veikloje, tenkinti svarbiausius socialinius, kultūrinius ir ūkinius poreikius, atstovauti bendruomenei vietos savivaldos ir valstybės institucijose bei įstaigose, skatinti demokratinės ir pilietinės lygių teisių ir galimybių visuomenės formavimąsi.

Socialinės gerovės ir infrastruktūros stiprinimas

Atkreipus savivaldybės vadovų dėmesį į šio krašto problemas, dalyvaujant įvairiuose projektuose 2009 m. buvo pradėtas gatvių asfaltavimas, įrengiant šaligatvius, gatvių apšvietimą, lietaus kanalizaciją.

Siekdama savo tikslų įgyvendinimo bendruomenė aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje. Aktyviai dalyvaujant, 2011 m., 2012 m. ir 2013 m. iš Europos Sąjungos fondų ir iš Vietos veiklos grupės buvo skirtas finansavimas projektams: „Bendruomeninės infrastruktūros gerinimas Birštono vienkiemio kaime“, „Etnokultūros tradicijų puoselėjimas Birštono savivaldybėje‘ ir „Birštono vienkiemio parko įrengimas“ – šie projektai padėjo tvirtą pamatą bendruomenės infrastruktūros gerinimui: buvo įrengta daugiafunkcė sporto aikštelė, vaikų žaidimų aikštelė, įrengtas parkas gyventojų poreikiams, kuriame vyksta tiek Birštono vienkiemio bendruomenės, tiek aplinkinių bendruomenių kultūriniai ar sporto renginiai. Taip pat bendruomenė aktyviai teikia paraiškas Žemės ūkio ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Birštono savivaldybės rengiamuose projektuose, gauna finansavimą ir gali stiprinti savo materialinę bazę, organizuoti renginius, mokyti savo narius sveikos gyvensenos.

2015 m. Birštono vienkiemio bendruomenė buvo pakviesta ir dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Žinių radijo projekte „Tai Mes“ bei buvo pripažinta tarp keturių stipriausių bendruomenių Lietuvoje, bendruomenei buvo skirtas apdovanojimas „Už nuveiktus darbus“.

Nuo 2019 m. iki šių metų pabaigos Birštono vienkiemio bendruomenė kartu su Birštono biblioteka vykdo projektą „Prisijungusi Lietuva“. Viso projekto metu bendruomenės nariai gali dalyvauti mokomosiose transliacijose, dalyvauti mokymuose ir įgyti pagrindinius darbo kompiuteriu įgūdžius, iki dabar tokias žinias įgijo apie 40 žmonių. Taip pat projekto metu bendruomenės nariai gali mokytis naudotis kompiuteriu ir įvairiomis programomis Birštono vienkiemio bibliotekoje kartu su bendruomenės nare e.skaute.

Kultūros puoselėjimas ir pasiekimai

Birštono vienkiemio bendruomenės žmonių vienijimo ir telkimo pagrindinis instrumentas – kultūrinė veikla.
2020 metai bendruomenė dalyvavo Mykolo Romerio universiteto ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei partnerių VšĮ „Pro Partners“, Nacionalinės sportininkų asociacijos ir informacinio partnerio „Savivaldybių žinios“ skelbtame respublikiniame konkurse vietos bendruomenėms „BENDRUOMENĖ – ŠVYTURYS 2020 – KELIAS Į SĖKMĘ“, nominacijoje „Kultūros kolektyvais garsi vietos bendruomenė“ ir buvo įvertinti pirmąja vieta.

Birštono vienkiemio vokaliniai ansambliai ir Birštono vienkiemio teatras įkurti 2003 m. Birštono vienkiemio vokaliniai ansambliai ir teatras aktyviai dalyvauja bendruomenės veikloje ir projektuose, kasmet paruošia koncertines programas, muzikinę dalį spektakliams ir jas pristato bendruomenės organizuojamose šventėse, sanatorijose ir kitų savivaldybių rengiamuose renginiuose.

2014, 2016, 2018, 2020 metais Birštono vienkiemio teatras dalyvavo Lietuvos mėgėjų teatrų apžiūroje – šventėje „Atspindžiai“ ir 3 kartus tapo laureatais.
2017 metais Lietuvos mėgėjų teatro šventėje „Tegyvuoja teatras“ Birštono vienkiemio teatras buvo įvertintas 3 diplomais nominacijose:
Ryškiausia sezono moters epizodinio vaidmens atlikėja;
Ryškiausias sezono vyro epizodinio vaidmens atlikėjas;
Ryškiausias muzikinis, garsinis spektaklio sprendimas.
2018 metais pirmą kartą teatro istorijoje Birštono vienkiemio teatras dalyvavo šimtmečio dainų šventės teatro dienoje. Tais pačiais metais Lietuvos nacionalinis kultūros centras Birštono vienkiemio teatrui suteikė I meninio lygio kategoriją.

Birštono vienkiemio bendruomenė tradiciškai kas antrus metus organizuoja tarpregioninį Klojimo teatrų festivalį, į kurį suvažiuoja skirtingų Lietuvos regionų teatrai. Šio festivalio metu ypatingas dėmesys skiriamas bendruomeniškumo kultūros sklaidai, skirtingų regioninių tradicijų populiarinimui, tautiškumo ugdymui, kartų bendravimui, jaunimo įtraukimui į bendruomenės veiklą, savanoriškos bendruomenės narių veiklos skatinimui.
Teatro ir ansamblių kolektyvai kartu su Koryčino savivaldybės (Lenkijos Respublika) senjorų teatru, dalyvaudami tarptautiniame projekte „Gyvenimas kaip teatras – bendradarbiavimas abipus sienos aktyvaus senėjimo srityje“, 2018 m. surengė bendrą pasirodymą pagal A. Mickevičius poemą „Ponas Tadas“.
2019 metais Birštono vienkiemio teatras tapo „Aukso paukštės“ laureatu.
2019 metais Lietuvos mėgėjų teatrų šventė „Tegyvuoja teatras“ apdovanotas diplomu nominacijoje – Ryškiausias aktorių ansamblis.
2019 metų rudenį tarptautiniame mėgėjų teatrų festivalyje „Senjorai ir jaunystė“, Jurbarke, tapo valstybės teatro solisto Vlado Baltrušaičio nominacijos „VEIDU Į LIETUVĄ“ laureatais nominacijose: Muzikaliausias aktorius ir muzikaliausias teatras.
2021 metais Lietuvos mėgėjų teatro šventėje „Tegyvuoja teatras“ Birštono vienkiemio teatras buvo įvertintas diplomu nominacijoje: Ryškiausia moters vaidmens atlikėja.

Tradiciškai kasmet Birštono vienkiemio bendruomenė organizuoja vokalinių ansamblių vakarą „Rudenį dainai suskambus“, Žolinės, Atvelykio, Motinos dienos šventes. 2016 metais įkurta Birštono vienkiemio vaikų ir jaunimo teatro studija MES, kurią noriai lanko jaunieji bendruomenės nariai. Šio dramos būrelio tikslas – ugdyti jaunimo pilietiškumą, tautiškumą, skatinti kartų bendradarbiavimą.

Birštono vienkiemio bendruomenė nuo pat įkūrimo telkia žmones savanorystei, vienybei, stiprios bei teisingos Lietuvos kūrimui. Kuria iniciatyvas, kurios gerina žmonių gyvenimo kokybę, stiprina pilietiškumą, tautiškumą, tradicijų puoselėjimą ir taip kuriama bei didinama pilietinė galia.

Susisiekite su iniciatyvos autoriais.

Daugiau iniciatyvų

Rasta: 6
JAV Lietuvių Bendruomenės programa „LISS"
JAV Lietuvių Bendruomenės programa „LISS"
„Lietuvių Išeivijos Studentų Stažuočių" programa – 5 savaičių JAV LB vykdoma programa Lietuvoje JAV ir Kanados lietuvių kilmės studentams.
Asociacija Angirių bendruomenė
Asociacija Angirių bendruomenė
Esam mažo Angirių kaimo bendruomenė. Mūsų tikslas – įtraukti kuo daugiau gyventojų bendrai veiklai, kurti patrauklią aplinką ir puoselėti tradicijas.
„Uždek žvakelę ant nelankomų kapų"
„Uždek žvakelę ant nelankomų kapų"
Mūsų asociacija „Jonavos kultūros savanoriai" turi iniciatyva ir du kartus per metus vyksta į rajono kapines ir ant nelankomų kapų uždega žvakelę.
Teminis Pelėdų kaimas
Teminis Pelėdų kaimas
Pelėdnagiai 2019m. išrinktas kaimo pavadinimas gražiausias šalyje. Kaime veikia bendruomenės edukacija „Teminis Pelėdų kaimas"
Bendruomenė „Palangos santarvė", - „AŠ KŪRYBINGAS"
Bendruomenė „Palangos santarvė", - „AŠ KŪRYBINGAS"
Organizuojame (6m.) nemokamus rytinius žygius Palangos pušyno takais.

Kasmet (7 m.) rengiame neprofesionalių autorių parodą „Palanga-mano miestas".
,,Su meile akordeonui"
,,Su meile akordeonui"
8 metus iš eilės vyksta tarptautinis akordeonui sąskrydis ,,Su meile akordeonui" Veisiejuose.
  • vytis
Lietuvos Respublikos Prezidentas
Gitanas Nausėda
© 2023 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius tel. +37069842639, el. paštas: aurika.grozova@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016