Tradicinė etnokultūrinė stovykla „Etnokultūros kūrybinės dirbtuvės“

VšĮ ,,Etnoklubas"
Kviečiame registruoti jūsų organizacijos iniciatyvas. Registruotas iniciatyvas įtraukiame į projektos renginius ir kitas veiklas.

VšĮ „Etnoklubas“ 2023 metais įgyvendins etninės kultūros stovyklą jau devintus metus iš eilės. Į stovyklą kviečiami ne tik etnine kultūra besidomintys vaikai ir jaunuoliai iš Tauragės aps., Žemaitijos regiono bei iš visos Lietuvos ir net užsienio lietuvių bendruomenių, tačiau ir mažiau galimybių turintys. Tai tęstinis projektas, kasmet įtraukiantis į aktyvią etnokultūrinę veiklą apie 200 įvairių amžiaus grupių (10-19 m.) dalyvių, kurie neapsiriboja vienkartiniu dalyvavimu etiniame projekte. Džiugu, kad būtent po dalyvavimo stovykloje daugelis iš jų įsitraukia į aktyvesnę etinę veiklą savo rajone. Pastaraisiais metais stovykloje vis dažniau sulaukiama vaikų ir jaunuolių, nebežinančių senųjų tradicijų ir vis sunkiau kalbančių lietuviškai, iš užsienio lietuvių bendruomenių.

Stovyklos organizatoriai kasmet pakeičia temą ir koreguoja formatą, atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos Seimo paskelbtus metus ir pagal juos stengdamiesi organizuoti kūrybines veiklas. 2023 metai LR Seimo paskelbti žirgo metais bei LR Vyriausybės sudarytas ir paskelbtas žirgo metų veiksmų planas, tad ir stovyklos tema bei veiklos priartintos prie šios temos bei 2022 m. stovyklautojų lūkesčių. Šalia to pamatiniai dalykai (etnomuzikavimas, tradiciniai šokiai, liaudies dainos, rateliai, žaidimai, tradiciniai amatai) išlieka pagrindu, formuojančiu teigiamą vaikų ir jaunimo požiūrį į etninės kultūros vertybes, jų puoselėjimą, sklaidą ir populiarinimą. Savo krašto tradicijas ir papročių savitumą projekto dalyviai sieks išsaugoti ir populiarinti kurdami muzikinį koncertą, paremtą autentiška lietuvių mitologija ir tautodaile, kur arklys-žirgas nuo seniausių laikų buvo apgaubtas ypatinga aureole, laikomas „didžiausiu žmogaus draugu“, „dangaus dovana žmogui“ (S. Daukantas „Būdas lietuvių“), anot J. Basanavičiaus, žmogaus dvasios ramintoju, įkvėpėju, vienytoju, keliančiu pakilti tautą laisvės žygiams. Dar dažniau žirgelio įvaizdis matomas kaip lietuviškų namų kraigo puošmena, o apie žirgo kulto senumą byloja gausybė lietuvių sakmių, padavimų, pasakų, dainų, ypač karinių- istorinių. Visa tai atguls stovyklautojų koncerto scenarijuje, kurio kūrybiniame procese nuo pirmos stovyklos dienos dalyvaus visi stovyklautojai, o kartu su tautodailininkais, tradicinių amatų mokytojais kurs spektaklio scenografiją, apipavidalins tematiškai (žirgo-arklio simbolika) visą stovyklos teritoriją, sukurs šiaudines skulptūras, parengs koncertą ir darbų parodą, į kuriuos tradiciškai atvyksta ne tik stovyklautojų artimieji, draugai, pažįstami, bet ir žiūrovai iš viso Šilalės rajono bei aplinkinių teritorijų.

Norite prisidėti prie veiklų ar savanoriauti? Susisiekite su iniciatyvos autoriais.

Daugiau iniciatyvų

Rasta: 6
Ažuožerių moterų klubas
Ažuožerių moterų klubas
Ažuožerių moterų klubas- tai veiklių ir motyvuotų moterų bendruomenė.
Pasaulio anykštėnų bendrija
Pasaulio anykštėnų bendrija
Pasaulio anykštėnų bendrija telkia visuose pasaulio kraštuose ir Lietuvoje gyvenančius anykštėnus bendrai veiklai savo krašto ir Lietuvos labui.
Jaskonių ir Naujasodės kaimų bendruomenė
Jaskonių ir Naujasodės kaimų bendruomenė
Pietryčių Lietuvos partizaninis judėjimas.pokario metais.Druskininkų krašto partizanai.
Anykščių rajono Kurklių miestelio bendruomenės veikla
Anykščių rajono Kurklių miestelio bendruomenės veikla
Kurklių miestelio bendruomenė veikia nuo 2003 m. Mūsų bendruomenėje yra 68 nariai. jai vadovauja bendruomenės pirmininkė Elena Dedelienė, tai aktyvi..
Ziboliškės kaimo bendruomenė
Ziboliškės kaimo bendruomenė
Mūsų bendruomenė jauna (2 metai). Tikslas - kurti jaukų kaimą visiems. Nuo tradicijų iki inovacijų! Kuriame patrauklias erdves, bendraujame, dalijamės
Kaimo bendruomenė „Nendrinukė"
Kaimo bendruomenė „Nendrinukė"
Kaimo bendruomenė „Nendrinukė" susibūrė ir sėkmingai įgyvendina projektus, kurie ugdo pilietiškumą Trakų rajone.
  • vytis
Lietuvos Respublikos Prezidentas
Gitanas Nausėda
© 2024 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius tel. +37069842639, el. paštas: aurika.grozova@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016