Tradicinė etnokultūrinė stovykla „Etnokultūros kūrybinės dirbtuvės“

VšĮ ,,Etnoklubas"
Kviesime balsuoti už iniciatyvas konkurse 2023 m. rudenį. Registruoti naujas iniciatyvas jau galite, užsiregistravusius kviesime dalyvauti ir kitose projekto veiklose.

VšĮ „Etnoklubas“ 2023 metais įgyvendins etninės kultūros stovyklą jau devintus metus iš eilės. Į stovyklą kviečiami ne tik etnine kultūra besidomintys vaikai ir jaunuoliai iš Tauragės aps., Žemaitijos regiono bei iš visos Lietuvos ir net užsienio lietuvių bendruomenių, tačiau ir mažiau galimybių turintys. Tai tęstinis projektas, kasmet įtraukiantis į aktyvią etnokultūrinę veiklą apie 200 įvairių amžiaus grupių (10-19 m.) dalyvių, kurie neapsiriboja vienkartiniu dalyvavimu etiniame projekte. Džiugu, kad būtent po dalyvavimo stovykloje daugelis iš jų įsitraukia į aktyvesnę etinę veiklą savo rajone. Pastaraisiais metais stovykloje vis dažniau sulaukiama vaikų ir jaunuolių, nebežinančių senųjų tradicijų ir vis sunkiau kalbančių lietuviškai, iš užsienio lietuvių bendruomenių.

Stovyklos organizatoriai kasmet pakeičia temą ir koreguoja formatą, atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos Seimo paskelbtus metus ir pagal juos stengdamiesi organizuoti kūrybines veiklas. 2023 metai LR Seimo paskelbti žirgo metais bei LR Vyriausybės sudarytas ir paskelbtas žirgo metų veiksmų planas, tad ir stovyklos tema bei veiklos priartintos prie šios temos bei 2022 m. stovyklautojų lūkesčių. Šalia to pamatiniai dalykai (etnomuzikavimas, tradiciniai šokiai, liaudies dainos, rateliai, žaidimai, tradiciniai amatai) išlieka pagrindu, formuojančiu teigiamą vaikų ir jaunimo požiūrį į etninės kultūros vertybes, jų puoselėjimą, sklaidą ir populiarinimą. Savo krašto tradicijas ir papročių savitumą projekto dalyviai sieks išsaugoti ir populiarinti kurdami muzikinį koncertą, paremtą autentiška lietuvių mitologija ir tautodaile, kur arklys-žirgas nuo seniausių laikų buvo apgaubtas ypatinga aureole, laikomas „didžiausiu žmogaus draugu“, „dangaus dovana žmogui“ (S. Daukantas „Būdas lietuvių“), anot J. Basanavičiaus, žmogaus dvasios ramintoju, įkvėpėju, vienytoju, keliančiu pakilti tautą laisvės žygiams. Dar dažniau žirgelio įvaizdis matomas kaip lietuviškų namų kraigo puošmena, o apie žirgo kulto senumą byloja gausybė lietuvių sakmių, padavimų, pasakų, dainų, ypač karinių- istorinių. Visa tai atguls stovyklautojų koncerto scenarijuje, kurio kūrybiniame procese nuo pirmos stovyklos dienos dalyvaus visi stovyklautojai, o kartu su tautodailininkais, tradicinių amatų mokytojais kurs spektaklio scenografiją, apipavidalins tematiškai (žirgo-arklio simbolika) visą stovyklos teritoriją, sukurs šiaudines skulptūras, parengs koncertą ir darbų parodą, į kuriuos tradiciškai atvyksta ne tik stovyklautojų artimieji, draugai, pažįstami, bet ir žiūrovai iš viso Šilalės rajono bei aplinkinių teritorijų.

Norite prisidėti prie veiklų ar savanoriauti? Susisiekite su iniciatyvos autoriais.

Daugiau iniciatyvų

Rasta: 6
Pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursai 9 klasių moksleiviams
Pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursai 9 klasių moksleiviams
Tai ne tik sausos teorinės žinios, bet ir praktiniai įgūdžiai, kaip ištikus nelaimei pasirūpinti savimi, šalia esančiu žmogumi ir savo Tėvyne Lietuva.
Žygis pėsčiomis S. Šalkauskio 137-osioms metinėms paminėti
Žygis pėsčiomis S. Šalkauskio 137-osioms metinėms paminėti
S. Šalkauskio gimnazijos abiturientė Miglė Jankutė įveikė pėsčiomis 137km. Maršrutu Šiauliai - Kaunas, lygiai tiek, kiek metų sukanka prof. S. Šalkauskiui.
Pilietinio ugdymo projektas „Trispalvė vasara“
Pilietinio ugdymo projektas „Trispalvė vasara“
2022 m. rugpjūtį Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras vykdė pilietinio ugdymo projektą „Trispalvė vasara“, skirtą pradinių klasių mokiniams.
Kražių bendruomenės pilietinio aktyvumo skatinimas
Kražių bendruomenės pilietinio aktyvumo skatinimas
Asociacijos „Kražių bendruomenė“ veikla orientuota į kaimo žmonių telkimą bendram tikslui, pilietinio aktyvumo skatinimą ir tautiškumo puoselėjimą.
„ŠĖLTINIS“ – vaikų fokloro festivalis
„ŠĖLTINIS“ – vaikų fokloro festivalis
Vaikų folkloro festivalis „Šėltinis“ 16m skaičiuojanti bendruomenės iniciatyva. Festivalio akcentas–folkloro šventė.
Tradiciniai amatai inovatyvioje kasdienybėje
Tradiciniai amatai inovatyvioje kasdienybėje
Gasčiūnų kaimo bendruomenė kasdien ieško būdų, kaip išlaikyti ir puoselėti tradicinius amatus ir perduoti ateities kartoms kulinarinio paveldo receptus
  • vytis
Lietuvos Respublikos Prezidentas
Gitanas Nausėda
© 2023 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius tel. +37069842639, el. paštas: aurika.grozova@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016