Šventaragio tunto skautų ir bendruomenės gerieji darbai Lietuvai

Šventaragio tunto gerieji darbai Lietuvai
Kviečiame registruoti jūsų organizacijos iniciatyvas. Registruotas iniciatyvas įtraukiame į projektos renginius ir kitas veiklas.

Nors dar vos prieš kelis metus COVID-19 pandemijos metu susikūrusi, Šventaragio bendruomenė auga ir stengiasi atlikti kuo daugiau įvairių prasmingų darbų Lietuvai. Tokį savo užsibrėžtą tikslą Tėvynės labui planuoja vykdyti kasmet, o bendruomenei augant šalia tradicinių gerųjų darbų inicijuoti ir vis daugiau papildomų įvairiausių akcijų ir iniciatyvų. Kaip sąlyginai nedidelė ir dar besiformuojanti bendruomenė, didžiuojamės kiekviena iš šių iniciatyvų ir dalinamės pačiomis įsimintiniausiomis! 🙂

Nuo pat COVID vakcinacijos centro Litexpo atidarymo bendruomenės nariai aktyviai savanoriavo skiepijimo procese, o Šventaragio tuntininkė Gabija Didžiokaitė ėmėsi neatlyginamai koordinuoti ne tik bendruomenės narių, bet ir visų skautų, o vėliau dar ir iš šaulių, savanoriaujančių skiepijimo centre, savanorystę ir šią atsakomybę atliko iki pat vakcinacijos centro veiklos pabaigos.

Atšilus orams ir nutirpus sniegui, pernai bendruomenės nariai, susirinkę nuo jauniausių iki vyriausių, švarino Neries regioninio parko Karmazinų pažintinio tako prieigas – savo gera emocija ir prasmingu darbu užkrėtėme net ir praeinančias šeimas, kurios mielai prisijungė prie švarinimo darbų. Šiemet savo laiką ir jėgas paskyrėme Asvejos regioninio parko tvarkos gerinimui: tvarkėme archeologinę saitvietę, švarinome Asvejos regioninio parko gamtą, sutvirtinome pėsčiųjų tako nukreipiamuosius ir informacinius ženklus.

Kovo 11-osios proga, pagal per COVID gimusią tradiciją, visi bendruomenės nariai su savo šeimomis kasmet žygiuoja į atskirus žygius Lietuvoje ir užsienyje, kur kiekviena šeima kartu išvaikščioja po vieną raidę bendrai žinutei. Šiemet išvaikščiojome ne tik surimuotą pasveikinimą Lietuvai, bet ir palaikymo žodžius Ukrainai:

“Prieš 33 metus nepriklausomybė atkurta,

Šiandien žengiame drąsiai laisva Lietuva.

Stovėsim išvien mes dienom, naktimis,

Broliai, Sesės, Ukraina – Lietuva su Jumis!“

 

Kiekvieną vasarą jau trečius metus iš eilės savanoriaujame žmonėms su judėjimo negalia organizuojamame renginyje kartu su VšĮ centru „Eik“ ir Lietuvos triračių sporto asociacija. Šiai organizacijai veiklas vykdyti padedame jau tradiciškai kasmet – pasitinkame neįgaliuosius ir jų šeimas, padedame užsiregistruoti į rungtis, jose dalyvauti, užtikriname, kad visi būtų įvertinti ir pastebėti, o geros emocijos lydėtų viso renginio metu. Šį savanorystė ne tik pripildo širdis šiluma, bet ir išmoko jaunuosius bendruomenės narius priimti kiekvieną aplinkui save tokį, koks jis yra.

Pradėdami mokslo metus kasmet skiriame savo laiko papildomam geram darbui – pernai visa bendruomenė kartu švarinome Vilniaus Vingio parką, o šiemet organizavome ypatingą akciją – ruošėme knygas, už kurias surinktos lėšos bus skiriamos organizacijai, remiančiai vėžiu sergančius vaikus.

Taip pat kasmet žiemą dalyvaujame pasaulinėje akcijoje “Betliejaus taikos ugnis”, kurios metu nešame taikos ir vilties simbolį, degančią ugnelę, į Nacionalinį vėžio institutą, kur linkėdami vilties ir sveikatos ją daliname žmonėms, kurie dėl savo sunkios ligos negali sutikti Kūčių ir šv. Kalėdų namuose su savo šeima.

Prasidėjus karui Ukrainoje, Šventaragio bendruomenės nariai kartu ir atskirai atliko daugybę įvairiausių gerųjų darbų siekdami bent šiek tiek palengvinti už savo laisvę kovojančių ukrainiečių dalią. Pačiomis pirmosiomis karo Ukrainoje dienomis susimobilizavome rinkti paramą žmonėms, nukentėjusiems nuo karo – rinkome šiltus drabužius, patalynę, žaislus. Dalį rūbų bendruomenės nariai sunešė ir padėjo sukrauti tiesiai į Raudonojo kryžiaus sunkvežimius, vykstančius į Ukrainą, o kitą dalį palikome tam, kad galėtume atliepti į Lietuvą atvykstančių karo pabėgėlių poreikius – juos išdalinome vėliau, per sekančius mėnesius. Vėliau bendruomenės nariai savanoriavo maisto banko iniciatyvose pakuojant maisto davinius, siunčiamus į Ukrainą, bei dalinant šiltą maistą pabėgėliams Lietuvoje, aukojome kraują, talkinome Vilniaus miesto savivaldybei įkuriant laikinas gyvenamąsias vietas karo pabėgėliams Vilniuje bei pritaikant savo pačių butus priimti atvykusiuosius. Neilgai trukus tuntininkė Gabija pradėjo organizuoti medicininių priemonių paramos rinkimą skautų ir šaulių bendruomenėje – rinkome, pakavome, grupavome, žymėjome ir ruošėme siuntimui. Nesuskaičiuojama daugybė dėžių iškeliavo ne tik nuo karo nukentėjusiems žmonėms, likusiems Ukrainoje, bet ir Specialiųjų pajėgų būriams prie Kijevo. Vėliau bendruomenės nariai kartu su kitais Lietuvos skautijos atstovais vyko į Lenkijos-Ukrainos pasienį padėti atsivežti žmonių grupes į Lietuvą, taip pat savanoriavo pabėgėlių priėmimo centre Vilniuje. Vėliau, besitęsiant jau esamoms savanorystėms, atsirado dar daugiau įvairių iniciatyvų: bendruomenės nariai dalyvavo pinant maskuojančius tinklus Ukrainos kovotojams, dovanojo elektronikos priemones ukrainiečių vaikams Lietuvoje, organizavo jaukius pasibuvimus atvykėliams, orams vėstant mūsų bendruomenės nariai dalyvavo apkasų žvakių gamyboje.

Prasidėjus mokslo metams, sesės Gabija Didžiokaitė ir Aida Kuznecovaitė vėl kvietė visus bendruomenės narius paaukoti savo nenaudojamus geros kokybės drabužius bei patalynę. Bendruomenė buvo itin geranoriška, todėl drabužių, o ypač šiltų, pririnkome tiek, kad netilpo į automobilių salonus. Šįkart juos paaukojome nuo karo bėgantiems ir Lietuvoje apsistojusiems ukrainiečiams per organizacijas Gelbėkit vaikus, Caritas ir Raudonasis kryžius. Labai džiaugiamės, kad šitiek daug drabužių ir daiktų nebuvo išmesti, o buvo prikelti antram gyvenimui tuose namuose, kur jų labiausiai reikia.

Taigi, labai didelė mūsų visos bendruomenės veiklų dalis tiek pernai, tiek ir šiemet buvo nukreipta pagalbai Ukrainai visais įmanomais būdais, kokius tik sugalvojome 😊

Labiausiai džiaugiamės ir didžiuojamės turėdami galimybę ir į savo skautišką bendruomenę priimti ukrainiečius – vaikus ir jų tėvelius – kuriems nesvetimos skautybės ir ryšio su gamta idėjos. Jau antrus metus Šventaragio skautų sudėtyje veikia ir grupė vaikų iš ukrainos, kurie mokosi skautiškų pagrindų vadovaujami dviejų vadovų ukrainiečių – Mykola ir Ivannos. Ši grupė sėkmingai integravosi mūsų veiklose, kiekvieną savaitę vykdo savo susitikimus ir jau visu pajėgumu dalyvauja visoje mūsų skautiškoje veikloje Šventaragio tunte bei bendruomenės gyvenime.

Didžiuojamės savo pilietiška ir neabejinga bendruomene – nuo jauniausio iki vyriausio – ir tikime, kad kasmet su tinkama motyvacija mūsų veikla įgis vis didesnį mąstą ir pagreitį. Ačiū tuntininkei Gabijai už koordinavimą!

Norite prisidėti prie veiklų ar savanoriauti? Susisiekite su iniciatyvos autoriais.

Daugiau iniciatyvų

Rasta: 6
Jungėnų kaimo bendruomenė
Jungėnų kaimo bendruomenė
Jungėnų kaimo bendruomenė įkurta 2000 m. lapkričio mėn. Bendruomenė jungia ne tik Jungėnų kaimo, bet ir aplinkinių kaimų gyventojus.
Sūdavos kaimo bendruomenė
Sūdavos kaimo bendruomenė
Sūdavos kaimo bendruomenė įsikūrusi Vilkaviškio rajone. Mūsų bendruomenės tikslas - skatinti pačios šeimos ir skirtingų kartų, bendrystę.
Šiaudiniškių kaimo bendruomenė
Šiaudiniškių kaimo bendruomenė
Mūsų bendruomenės tikslas vienyti Šiaudiniškių ir gretimų kaimų gyventojus ir iš jų kilusius žmones, ugdyti gyventojų bendruomeniškumą.
„Karalkrėslio kepyklėlė“
„Karalkrėslio kepyklėlė“
Turim savo bendruomenė verslą „Karalkrėslio kepyklėlę“. Kepame tradicinius kepinius ir puoselėjam kulinarinį paveldą. Mylim ir didžiuojamės vieta kur gyvenam.
Asociacija „Skarulių bendruomenė"
Asociacija „Skarulių bendruomenė"
Kažin ar dar Lietuvoje yra toks atvejis, kai gimtojo kaimo neliko, o buvusio kaimo gyventojai, išsibarstę po visą Lietuvą, susiburtų į asociaciją.
Stiprios NVO - stipri Lietuva
Stiprios NVO - stipri Lietuva
Trakų TAU buria bendruomenę ir ugdo pilietiškumą.
  • vytis
Lietuvos Respublikos Prezidentas
Gitanas Nausėda
© 2024 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius tel. +37069842639, el. paštas: aurika.grozova@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016