Stoniškiuose – dalijamasi išgyventa tremties gėla ir meilės Tėvynei kupina kūryba

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Stoniškių filialas
Kviečiame registruoti jūsų organizacijos iniciatyvas. Registruotas iniciatyvas įtraukiame į projektos renginius ir kitas veiklas.

Stoniškiuose įsikūrusi didžiausia Pagėgių krašte politinių kalinių ir tremtinių grupė, kuri nuo 2007-ųjų kasmet birželio mėnesį renkasi į susitikimus Stoniškių bibliotekoje, dalinasi savo memuarais, poetinėmis mintimis. To pasekoje 2011-ųjų birželį buvo pristatyti šios bibliotekos bibliotekininkės Zofijos Genutienės surinkti bei užrašyti šilgališkės Bronės Bizauskaitės-Mockienės tremties ir gyvenimo prisiminimai, „sugulę“ į leidinuką, kurį savo lėšomis parengė Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka. Tačiau tai yra ne vienintelis gyvąją kraštiečių atmintį svetimoje žemėje fiksuojantis bibliotekos parengtas leidinys – bibliotekininkai užrašė Pagėgių krašto politinių kalinių ir tremtinių prisiminimus, kuriuos sudėjo į rinktinę „Mūsų godos“. Naudotis šiais vienetiniais leidiniais savišvietos tikslais ir organizuojant įvairias švietėjiškas pilietines veiklas gali moksleivija, krašto kultūros, švietimo įstaigos ir kt. Tai – vertingos unikalios informacijos šaltiniai, kadangi juose atskleidžiamos skaudžiausios tautos istorijos akimirkos iš tai patyrusių liudininkų lūpų. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir ypač jos padalinio – Stoniškių filialo – bibliotekininkai nuolat rengia dokumentinius kraštiečių prisiminimų ciklus apie šaliai svarbias datas – 1941 m. birželio 14-ąją bei 1991 m. sausio 13-ąją. Šie ciklai visuomenei yra pateikiami virtualioje bibliotekos sukurtoje Pagėgių krašto enciklopedijoje.

Prasminga gyvosios Stoniškių ir Pagėgių krašto tremtį išgyvenusių gyventojų atminties sklaida tęsiasi jau 16 metų: minint birželio 14-ąją – Gedulo ir vilties dieną, Stoniškių bibliotekoje organizuojama tradicinė tremtį patyrusių kraštiečių sueiga, kuri kasmet įgyja vis naujas spalvas, įgauna vis naują reprezentatyvų informacinį svorį, kadangi į šių renginių programą yra įtraukiami kompetentingų krašto istorijos žinovų skaitomi pranešimai, organizuojami etnografinių ansamblių muzikiniai pasirodymai, krašto moksleiviai skaito Lietuvai dedikuotas eiles, tremtinių šviesus atminimas simboliškai pagerbiamas uždegant žvakeles ir padedant gėlių žiedus prie Stoniškių parke esančio paminklinio akmens tremtinių kančioms atminti. Jautriausia šių renginių dalis – krašto tremtinių ir politinių kalinių bei jų artimųjų memuarų valanda, kurių neretai klausomasi su grauduliu… Šie sielos didžiavyriai, likimo audrų nepalaužti, skaito savo pačių kurtas eiles, širdimi išdainuotas – apie meilę Lietuvai, apie emigraciją, gimtinės ilgesį…

Šis tradicinis renginys sutraukia vis daugiau visuomenės – jame dalyvauja krašto literatai, savivaldybės vadovai, kultūros, švietimo sričių atstovai. Taipogi džiugu, jog kasmet gausėja ir prie šios svarbios iniciatyvos organizavimo norinčiųjų prisidėti gretos, tokiu būdu telkiant ir pilietiškai stiprinant krašto bendruomenę. Bendradarbiaujama su Pagėgių savivaldybės administracijos Stoniškių seniūnija ir Stoniškių kaimo bendruomene, krašto pedagogine bendruomene, vietos visuomenininkais.

Norite prisidėti prie veiklų ar savanoriauti? Susisiekite su iniciatyvos autoriais.

Daugiau iniciatyvų

Rasta: 6
Ažuožerių moterų klubas
Ažuožerių moterų klubas
Ažuožerių moterų klubas- tai veiklių ir motyvuotų moterų bendruomenė.
Pasaulio anykštėnų bendrija
Pasaulio anykštėnų bendrija
Pasaulio anykštėnų bendrija telkia visuose pasaulio kraštuose ir Lietuvoje gyvenančius anykštėnus bendrai veiklai savo krašto ir Lietuvos labui.
Jaskonių ir Naujasodės kaimų bendruomenė
Jaskonių ir Naujasodės kaimų bendruomenė
Pietryčių Lietuvos partizaninis judėjimas.pokario metais.Druskininkų krašto partizanai.
Anykščių rajono Kurklių miestelio bendruomenės veikla
Anykščių rajono Kurklių miestelio bendruomenės veikla
Kurklių miestelio bendruomenė veikia nuo 2003 m. Mūsų bendruomenėje yra 68 nariai. jai vadovauja bendruomenės pirmininkė Elena Dedelienė, tai aktyvi..
Ziboliškės kaimo bendruomenė
Ziboliškės kaimo bendruomenė
Mūsų bendruomenė jauna (2 metai). Tikslas - kurti jaukų kaimą visiems. Nuo tradicijų iki inovacijų! Kuriame patrauklias erdves, bendraujame, dalijamės
Kaimo bendruomenė „Nendrinukė"
Kaimo bendruomenė „Nendrinukė"
Kaimo bendruomenė „Nendrinukė" susibūrė ir sėkmingai įgyvendina projektus, kurie ugdo pilietiškumą Trakų rajone.
  • vytis
Lietuvos Respublikos Prezidentas
Gitanas Nausėda
© 2024 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius tel. +37069842639, el. paštas: aurika.grozova@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016