Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos Klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos darbo grupė (DG KLIMATAS)

Rasa Tumaševičiūtė
2022 m. konkurso balsavimas pasibaigė. Ačiū dalyvavusiems! Kviesime balsuoti kitų metų konkurse 2023 m. „Palaikymo" balsai neturės įtakos konkurso rezultatams. Registruoti naujas iniciatyvas jau galite, užsiregistravusius kviesime dalyvauti ir kitose projekto veiklose.
Jau palaikė

Darbo grupės tikslas – įgalinti jaunuosius mokslininkus, dirbančius klimato kaitos klausimais, skleisti savo tyrimų informaciją, kurti naujas mokslines grupes ir dalyvauti sprendimų priėmimo procese.

Užduotys:
• informacijos sklaida t. y. jaunųjų mokslininkų darbų viešinimas per pristatomuosius renginius;
• darbo grupės narių įtraukimas į seimo komitetus, pakomitečius ir ministerijų formuojamas darbo grupes;
• naujų mokslinių grupių, kurios atlieptų ES žaliąjį kursą, formavimas ir kūrimas;
• jaunieji mokslininkai – pagrindiniai ekspertai ruošiant visos valstybės mastu taikomus tyrimus klimato kaitos tematika: socialinė, ekonominė ir aplinkosauginė plotmė;
• darbai savivaldybėse, vyriausybėje ir ministerijose, susiję su klimato kaitos švelninimu ir prisitaikymu prie klimato kaitos privalo būti atliekami įtraukiant bent vieną atitinkamos srities jaunąjį mokslininką.
Darbai:
• Sklaidos renginiai, siekiant kuo plačiau paskleisti informaciją apie jaunųjų mokslininkų darbus klimato kaitos tematikoje (tiek švelninime, tiek prisitaikyme).
• Raštų siuntimas atitinkamoms ministerijoms ir seimo komitetams dalinantis savo sukauptomis žiniomis ir patariant dėl tinkamiausių sprendimų.
• Tinkamiausių formų paieška naujų mokslinių komandų formavimui.
Lietuvos jaunieji mokslininkai – geriausi klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos ekspertai visoje ES.

Kviečiame prisijungti ir kurti klimatui neutralų pasaulį kartu!

Suorganizuoti 4 sklaidos renginiai, paruoštas ir išsiųstas vienas raštas, parašytas projektas siekiant tvariai organizuoti veiklas rudenį.

2021-02-04 forumas-diskusija iš ciklo „Aplinka, kurioje gyvename“ įvyko ZOOM platformoje ir buvo tiesiogiai transliuojama LJMS Facebook paskyroje. Dr. Mantas Davidavičius pranešimo metu pristatė disertacijos pagrindą sudariusius pagrindinius istorinius Lenkijos, Baltarusijos ir Lietuvos miškų apsaugos paradigmų pokyčius, iliustruojančius dabartinių konfliktų dėl miškų kirtimų problematikos esmę ir galimą tolesnę gamtosauginių paradigmų sankirtos raidą. Dr. Artiom Magomedov savo pristatyme papasakojo apie medžiagas, kurios pakeitė vyravusį sluoksnio formavimo technologinį žingsnį ir leido pagerinti iki tol buvusius rezultatus bei pasiekti tris pasaulio rekordus dviejose skirtingose tandeminių saulės elementų technologijose su geriausiu rezultatu, viršijančiu 29 %. Dr. Ovidijus Šernas moksliškai pagrindė nustatytus kelių bitumo modifikavimui pakankamus panaudotų padangų gumos kiekius užtikrinant kelio dangos atsparumą provėžų bei plyšių susidarymui ir pateiks bitumo modifikavimo guma ekonominio efekto skaičiavimus, racionaliausio bitumo modifikavimo panaudojant gumą variantą. Įžanginį žodį tarė Aplinkos ministerijos viceministrė Raminta Radavičienė ir Dalius Krinickas – Ministrės Pirmininkės patarėjas žemės ūkio, susisiekimo, aplinkos apsaugos, energetikos, savivaldos ir regioninės politikos klausimais. Renginį moderavo ir koordinavo LJMS tarybos narė Rasa Tumaševičiūtė. Nuoroda: https://www.facebook.com/ljmsajunga/videos/434043741277545

2021-02-11 forumas-diskusija iš ciklo „Bioverslų skatinimas“ įvyko ZOOM platformoje ir buvo tiesiogiai transliuojamas LJMS Facebook. Dokt. Judita Astrovienė kartu su dr. Jolita Greblikaite pristatė esamą bioverslų situaciją kaimo vietovėse, perspektyvias bioverslų kaimo vietovėse kryptis ir galimybes labiau išnaudoti esamus vietinius išteklius ir bioatliekas. Dokt. Jokūbas Krutkevičius pristatė pranešimą apie sintetinių polimerų, pagrinde poliuretano,biodegradacijos tyrimus. Aušra Nausėdienė pristatė tyrimą, susijusį su mineralinių azoto trąšų mokesčio poveikio ŠESD emisijoms bei ūkių ekonominiams rodikliams vertinimu. Įžanga – Žemės ūkio ministru Kęstučiu Navicku. Renginį moderavo ir koordinavo LJMS Tarybos narė – Rasa Tumaševičiūtė. Nuoroda: https://www.facebook.com/ljmsajunga/videos/2860375520950691

2021-03-17 Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos (LJMS) Klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos darbo grupės iniciatyva organizuotas šviečiamojo pobūdžio renginys apie dirvožemio tvarumą, sveikatą, sintetinių trąšų poveikį dirvožemiui ir vandens telkiniams bei būdus kaip užtikrinti dirvožemio produktyvumą. Pranešimą „Ką žinome apie tvarų dirvožemį: Lietuvos patirtys“ skaitys VDU ŽŪA mokslininkė dr. Jūratė Aleinikovienė. Koordinatorė Rasa Tumasevičiūtė, moderavo dr. Aušra Nausėdienė. Nuoroda: https://www.facebook.com/ljmsajunga/videos/764998244455360

2021-04-27 forumas-diskusija iš ciklo „Aplinka, kurioje gyvename“ įvyko vyko ZOOM platformoje ir buvo tiesiogiai transliuojamas LJMS Facebook. Doc. dr. Giedrius Gecevičius, Kauno kolegijos Technologijų fakulteto dekanas, Pramonės inžinerijos ir robotikos katedros docentas skaitė pranešimą tema „Vėjo elektrinių generuojamos galios prognozė ir veiksniai lemiantys jos tikslumą“. Dr. Marius Urbonavičius, Vandenilio energetikos technologijų centro Vyresnysis mokslo darbuotojas skaitė pranešimą tema „Moksliniai tyrimai Vandenilio energetikoje”. Doc. dr. Raimundas Junevičius, VilniusTech Mokslo ir inovacijų prodekanas skaitė pranešimą tema „Hibridinių technologijų transporto priemonėse panaudojimas ne miesto sąlygomis”. Įžanginį žodį tarė Susisiekimo ministras Marius Skuodis. Renginį moderavo ir koordinavo LJMS tarybos narė Rasa Tumaševičiūtė. Nuoroda: https://www.facebook.com/ljmsajunga/videos/2216379225163745

Susisiekite su iniciatyvos autoriais.

Daugiau iniciatyvų

Rasta: 6
Ateitį kuriame šiandien
Ateitį kuriame šiandien
Širvintų r. Gelvonų gimnazija organizuoja įvairias veiklas, kurios augina asmenybes.
„Kiemo mainai" Juodkrantėje
„Kiemo mainai" Juodkrantėje
Projektas „Kiemo mainai“ – tvari kultūrinė-ekologinė akcija, rengiama jau nuo 2020 metų rudens dukart per metus.
Amatininkų Gildija „Lamata" - Senovinių augalų sodas Drevernoje
Amatininkų Gildija „Lamata" - Senovinių augalų sodas Drevernoje
Atgaivintas ir pastatytas laivo formos Senovinių augalų sodas Drevernoje, Klaipėdos rajone.
,,Vyturių tako" erdvės gražinimas
,,Vyturių tako" erdvės gražinimas
Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos vaikų dienos centro ir Mažeikių Rotary klubo ,,Liberta"Narcizų sodinimo akcija ,,Vyturių take".
Zero waste festivalis
Zero waste festivalis
Gamtai draugiškas renginys buriantis besidominčius aplinkosauga, klimato kaita, tvaresniu gyvenimo būdu, aktyviu laisvalaikiu ir sveikesne gyvensena.
Keliaujantis Klimato muziejus
Keliaujantis Klimato muziejus
Siekiame, kad jauni žmonės Lietuvoje suprastų, pamatytų ir paliestų klimato kaitos poveikį ir sužinotų, kaip gali patys mažinti pėdsaką klimatui.
  • vytis
Lietuvos Respublikos Prezidentas
Gitanas Nausėda
© 2023 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius tel. +37069842639, el. paštas: aurika.grozova@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016