Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos Klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos darbo grupė (DG KLIMATAS)

Rasa Tumaševičiūtė
Palaikymo balsai neturės įtakos konkurso rezultatams. Konkursinio balsavimo sistemą planuojama atverti šių metų rudens pradžioje. Apie konkursinio balsavimo pradžią būsite informuoti žinute Lietuvos galios platformoje.
Jau palaikė

Darbo grupės tikslas – įgalinti jaunuosius mokslininkus, dirbančius klimato kaitos klausimais, skleisti savo tyrimų informaciją, kurti naujas mokslines grupes ir dalyvauti sprendimų priėmimo procese.

Užduotys:
• informacijos sklaida t. y. jaunųjų mokslininkų darbų viešinimas per pristatomuosius renginius;
• darbo grupės narių įtraukimas į seimo komitetus, pakomitečius ir ministerijų formuojamas darbo grupes;
• naujų mokslinių grupių, kurios atlieptų ES žaliąjį kursą, formavimas ir kūrimas;
• jaunieji mokslininkai – pagrindiniai ekspertai ruošiant visos valstybės mastu taikomus tyrimus klimato kaitos tematika: socialinė, ekonominė ir aplinkosauginė plotmė;
• darbai savivaldybėse, vyriausybėje ir ministerijose, susiję su klimato kaitos švelninimu ir prisitaikymu prie klimato kaitos privalo būti atliekami įtraukiant bent vieną atitinkamos srities jaunąjį mokslininką.
Darbai:
• Sklaidos renginiai, siekiant kuo plačiau paskleisti informaciją apie jaunųjų mokslininkų darbus klimato kaitos tematikoje (tiek švelninime, tiek prisitaikyme).
• Raštų siuntimas atitinkamoms ministerijoms ir seimo komitetams dalinantis savo sukauptomis žiniomis ir patariant dėl tinkamiausių sprendimų.
• Tinkamiausių formų paieška naujų mokslinių komandų formavimui.
Lietuvos jaunieji mokslininkai – geriausi klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos ekspertai visoje ES.

Kviečiame prisijungti ir kurti klimatui neutralų pasaulį kartu!

Suorganizuoti 4 sklaidos renginiai, paruoštas ir išsiųstas vienas raštas, parašytas projektas siekiant tvariai organizuoti veiklas rudenį.

2021-02-04 forumas-diskusija iš ciklo „Aplinka, kurioje gyvename“ įvyko ZOOM platformoje ir buvo tiesiogiai transliuojama LJMS Facebook paskyroje. Dr. Mantas Davidavičius pranešimo metu pristatė disertacijos pagrindą sudariusius pagrindinius istorinius Lenkijos, Baltarusijos ir Lietuvos miškų apsaugos paradigmų pokyčius, iliustruojančius dabartinių konfliktų dėl miškų kirtimų problematikos esmę ir galimą tolesnę gamtosauginių paradigmų sankirtos raidą. Dr. Artiom Magomedov savo pristatyme papasakojo apie medžiagas, kurios pakeitė vyravusį sluoksnio formavimo technologinį žingsnį ir leido pagerinti iki tol buvusius rezultatus bei pasiekti tris pasaulio rekordus dviejose skirtingose tandeminių saulės elementų technologijose su geriausiu rezultatu, viršijančiu 29 %. Dr. Ovidijus Šernas moksliškai pagrindė nustatytus kelių bitumo modifikavimui pakankamus panaudotų padangų gumos kiekius užtikrinant kelio dangos atsparumą provėžų bei plyšių susidarymui ir pateiks bitumo modifikavimo guma ekonominio efekto skaičiavimus, racionaliausio bitumo modifikavimo panaudojant gumą variantą. Įžanginį žodį tarė Aplinkos ministerijos viceministrė Raminta Radavičienė ir Dalius Krinickas – Ministrės Pirmininkės patarėjas žemės ūkio, susisiekimo, aplinkos apsaugos, energetikos, savivaldos ir regioninės politikos klausimais. Renginį moderavo ir koordinavo LJMS tarybos narė Rasa Tumaševičiūtė. Nuoroda: https://www.facebook.com/ljmsajunga/videos/434043741277545

2021-02-11 forumas-diskusija iš ciklo „Bioverslų skatinimas“ įvyko ZOOM platformoje ir buvo tiesiogiai transliuojamas LJMS Facebook. Dokt. Judita Astrovienė kartu su dr. Jolita Greblikaite pristatė esamą bioverslų situaciją kaimo vietovėse, perspektyvias bioverslų kaimo vietovėse kryptis ir galimybes labiau išnaudoti esamus vietinius išteklius ir bioatliekas. Dokt. Jokūbas Krutkevičius pristatė pranešimą apie sintetinių polimerų, pagrinde poliuretano,biodegradacijos tyrimus. Aušra Nausėdienė pristatė tyrimą, susijusį su mineralinių azoto trąšų mokesčio poveikio ŠESD emisijoms bei ūkių ekonominiams rodikliams vertinimu. Įžanga – Žemės ūkio ministru Kęstučiu Navicku. Renginį moderavo ir koordinavo LJMS Tarybos narė – Rasa Tumaševičiūtė. Nuoroda: https://www.facebook.com/ljmsajunga/videos/2860375520950691

2021-03-17 Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos (LJMS) Klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos darbo grupės iniciatyva organizuotas šviečiamojo pobūdžio renginys apie dirvožemio tvarumą, sveikatą, sintetinių trąšų poveikį dirvožemiui ir vandens telkiniams bei būdus kaip užtikrinti dirvožemio produktyvumą. Pranešimą „Ką žinome apie tvarų dirvožemį: Lietuvos patirtys“ skaitys VDU ŽŪA mokslininkė dr. Jūratė Aleinikovienė. Koordinatorė Rasa Tumasevičiūtė, moderavo dr. Aušra Nausėdienė. Nuoroda: https://www.facebook.com/ljmsajunga/videos/764998244455360

2021-04-27 forumas-diskusija iš ciklo „Aplinka, kurioje gyvename“ įvyko vyko ZOOM platformoje ir buvo tiesiogiai transliuojamas LJMS Facebook. Doc. dr. Giedrius Gecevičius, Kauno kolegijos Technologijų fakulteto dekanas, Pramonės inžinerijos ir robotikos katedros docentas skaitė pranešimą tema „Vėjo elektrinių generuojamos galios prognozė ir veiksniai lemiantys jos tikslumą“. Dr. Marius Urbonavičius, Vandenilio energetikos technologijų centro Vyresnysis mokslo darbuotojas skaitė pranešimą tema „Moksliniai tyrimai Vandenilio energetikoje”. Doc. dr. Raimundas Junevičius, VilniusTech Mokslo ir inovacijų prodekanas skaitė pranešimą tema „Hibridinių technologijų transporto priemonėse panaudojimas ne miesto sąlygomis”. Įžanginį žodį tarė Susisiekimo ministras Marius Skuodis. Renginį moderavo ir koordinavo LJMS tarybos narė Rasa Tumaševičiūtė. Nuoroda: https://www.facebook.com/ljmsajunga/videos/2216379225163745

Susisiekite su iniciatyvos autoriais.

Daugiau iniciatyvų

Rasta: 6
Miesto laboratorija
Miesto laboratorija
Darnus ir aplinkai draugiškas bendruomenės centras Antakalnyje, Vilniuje
Šilainių sodai Kauno tvirtovės VIII forte
Šilainių sodai Kauno tvirtovės VIII forte
Šilainių sodai - tai bendruomeninės sodininkystės vieta Kauno VIII forto slėnyje. Čia auginame daržoves, dalinamės žiniomis ir puoselėjame sveikatą.
Sasnavos bendruomenės ,,Zuikių muziejus"
Sasnavos bendruomenės ,,Zuikių muziejus"
,,Zuikių muziejus"- kuriamas padovanojant nereikalingus, ,,zuikius", kad saugant Žemę nuo taršos, jų nereikėtų išmesti į šiukšlyną.
Vaikai - Lietuvos ateitis
Vaikai - Lietuvos ateitis
Tauragės rajono Taurų kaimo bendruomenės vaikų dienos centras „Žiburiukai" augina jaunuosius talentus. Mes sakome NE socialinei atskirčiai ir skurdui.
„Idėjų lysvė“
„Idėjų lysvė“
„Idėjų lysvė“ įgalina bendruomenę kurti viešąsias erdves, skatina bendruomeniškumą ir bendradarbiavimą kuriant tvarią ir supratingą kaimynystę.
Ąžuoliukai
Ąžuoliukai
Sodinome ąžuoliukus rudenį. Likusius pasodinsime pavasarį. Į savanorystės talką kviesime visuomenę, jaunimą. Dirbdami kartu, plėsime žaliąsias zonas.
  • vytis
Lietuvos Respublikos Prezidentas
Gitanas Nausėda
© 2022 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius tel. +37069842639, el. paštas: aurika.grozova@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016