Lieponių kaimo bendruomenė „Karaliaus salos“

Lieponių kaimo bendruomenė "Karaliaus salos"
Kviečiame registruoti jūsų organizacijos iniciatyvas. Registruotas iniciatyvas įtraukiame į projektos renginius ir kitas veiklas.

Tradicinės, (nuo 2013 m), Joninių šventės Lieponių kaime šventimas yra priemonė saugoti bendruomenės tradicijas, mažinti socialinę izoliaciją, stiprinti žmogiškuosius ryšius, pasveikinti Janinas ir Jonus taip pat ilgamečius Lieponių kaimo gyventojus. Kadangi tradicijos ir bendruomeniškumas yra glaudžiai susiję, įgyvendinant projektą norima per Lieponių kaimo tradicijų puoselėjimą stiprinti Lieponių bendruomeninės organizacijos ir kaimo gyventojų bendruomeniškumą. Organizuojame šventę, kurioje nebūtų žiūrovų. Norime, kad visi šventės dalyviai nuo jauniausio iki vyriausio dalyvautų visose veiklose, numatytose šventėje, ir visi kartu patirtų bendrystės ir bendradarbiavimo džiaugsmą.Tradicijos ir papročiai yra dvasinės žmogaus kultūros dalis. Žmogaus, kaip ir visos bendruomenės, kultūrinis augimas ir brendimas neįmanomas be tradicijų. Tradicijos kuria priklausymo bendruomenei jausmą, įsipareigojimą ir atsakomybės pojūtį. Svarbu tai, kad tradicijos atlieka ir socialinę funkciją, padėdamos suvokti vienybės reikšmę bendruomenės gyvenime Socialiniai poreikiai, kitaip tariant mūsų ryšiai su šeima, draugais, mūsų vieta bendruomenėje, pojūtis, kad esame mylimi ir reikalingi yra svarbūs kiekvienam žmogui. Kiekvieno dalyvaujančių šventėje įsitraukimas į diskusijas, užduotis, bendrą šokį ir dainą sukuria galimybę patenkinti šiuos poreikius. Psichologai, tiriantys bendruomeninės veiklos naudą žmogui, sako, kad bet kuri veikla už namų durų ir į kurią įsitraukia kiti, turi didžiulį poveikį psichinei bei fizinei sveikatai.

Šio projekto nauda ir rezultatas yra glaudžiai tarpusavyje susiję. Tai ir atgaivinti apleisti ryšiai su giminėmis ar tolimesniais kaimynais, klasės ar studijų draugų susitikimas, tai ir sustiprintas pasitikėjimas savimi, tam tikroms socialinėms grupėms tai vienatvės ir nereikalingumo jausmo sumažėjimas. Minėta projekto nauda ir rezultatai yra aktualūs visiems šventės dalyviams, ypatingai mažiausiai socialinių ryšių turinčioms žmonių grupėms (senjorai, asmenys su negalia, nepasiturintys kaimo gyventojai).Projektui įgyvendinti yra sukurta organizacinė grupė, į kurią įtraukti ir socialiai pažeidžiamų grupių bendruomenės nariai (viena neįgali, vienas-nepasiturinčiai gyvenantis bendruomenės narys), taip pat vienas jaunuolis iki 29-erių metų ir 2 senjorai.Kaimo bendruomenės narių ir kaimo gyventojų talkos organizavimas, kurios tikslas – sutvarkyti projekto vykdymui numatytą Lieponių kaimo aikštę (nušienauti, sugrėbti žolę, palyginti). Planuojamas dalyvių skaičius- 10 žmonių. Atsakingas organizacinės grupės narys. Lieponių kaimo bendruomenės „Karaliaus salos“ nariai ir Lieponių kaimo gyventojai.

Bendruomenės, puoselėjančios kultūrines vertybes, stiprinančios bendrystę ir tęsiančios tradicijas ugdymas.
– Senjorai, žmonės su negalia ir nepasiturintys žmonės.
Bendruomeniškumo prasmė-kiekvieno žmogaus gyvenimo vertingumo pripažinimas, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymas, pozityvūs tarpusavio santykiai. Kartu būdami suprant

Norite prisidėti prie veiklų ar savanoriauti? Susisiekite su iniciatyvos autoriais.

Daugiau iniciatyvų

Rasta: 6
Ažuožerių moterų klubas
Ažuožerių moterų klubas
Ažuožerių moterų klubas- tai veiklių ir motyvuotų moterų bendruomenė.
Pasaulio anykštėnų bendrija
Pasaulio anykštėnų bendrija
Pasaulio anykštėnų bendrija telkia visuose pasaulio kraštuose ir Lietuvoje gyvenančius anykštėnus bendrai veiklai savo krašto ir Lietuvos labui.
Jaskonių ir Naujasodės kaimų bendruomenė
Jaskonių ir Naujasodės kaimų bendruomenė
Pietryčių Lietuvos partizaninis judėjimas.pokario metais.Druskininkų krašto partizanai.
Anykščių rajono Kurklių miestelio bendruomenės veikla
Anykščių rajono Kurklių miestelio bendruomenės veikla
Kurklių miestelio bendruomenė veikia nuo 2003 m. Mūsų bendruomenėje yra 68 nariai. jai vadovauja bendruomenės pirmininkė Elena Dedelienė, tai aktyvi..
Ziboliškės kaimo bendruomenė
Ziboliškės kaimo bendruomenė
Mūsų bendruomenė jauna (2 metai). Tikslas - kurti jaukų kaimą visiems. Nuo tradicijų iki inovacijų! Kuriame patrauklias erdves, bendraujame, dalijamės
Kaimo bendruomenė „Nendrinukė"
Kaimo bendruomenė „Nendrinukė"
Kaimo bendruomenė „Nendrinukė" susibūrė ir sėkmingai įgyvendina projektus, kurie ugdo pilietiškumą Trakų rajone.
  • vytis
Lietuvos Respublikos Prezidentas
Gitanas Nausėda
© 2024 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius tel. +37069842639, el. paštas: aurika.grozova@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016