Lieponių kaimo bendruomenė „Karaliaus salos“

Lieponių kaimo bendruomenė "Karaliaus salos"
Kviečiame registruoti jūsų organizacijos iniciatyvas. Registruotas iniciatyvas įtraukiame į projektos renginius ir kitas veiklas.

Tradicinės, (nuo 2013 m), Joninių šventės Lieponių kaime šventimas yra priemonė saugoti bendruomenės tradicijas, mažinti socialinę izoliaciją, stiprinti žmogiškuosius ryšius, pasveikinti Janinas ir Jonus taip pat ilgamečius Lieponių kaimo gyventojus. Kadangi tradicijos ir bendruomeniškumas yra glaudžiai susiję, įgyvendinant projektą norima per Lieponių kaimo tradicijų puoselėjimą stiprinti Lieponių bendruomeninės organizacijos ir kaimo gyventojų bendruomeniškumą. Organizuojame šventę, kurioje nebūtų žiūrovų. Norime, kad visi šventės dalyviai nuo jauniausio iki vyriausio dalyvautų visose veiklose, numatytose šventėje, ir visi kartu patirtų bendrystės ir bendradarbiavimo džiaugsmą.Tradicijos ir papročiai yra dvasinės žmogaus kultūros dalis. Žmogaus, kaip ir visos bendruomenės, kultūrinis augimas ir brendimas neįmanomas be tradicijų. Tradicijos kuria priklausymo bendruomenei jausmą, įsipareigojimą ir atsakomybės pojūtį. Svarbu tai, kad tradicijos atlieka ir socialinę funkciją, padėdamos suvokti vienybės reikšmę bendruomenės gyvenime Socialiniai poreikiai, kitaip tariant mūsų ryšiai su šeima, draugais, mūsų vieta bendruomenėje, pojūtis, kad esame mylimi ir reikalingi yra svarbūs kiekvienam žmogui. Kiekvieno dalyvaujančių šventėje įsitraukimas į diskusijas, užduotis, bendrą šokį ir dainą sukuria galimybę patenkinti šiuos poreikius. Psichologai, tiriantys bendruomeninės veiklos naudą žmogui, sako, kad bet kuri veikla už namų durų ir į kurią įsitraukia kiti, turi didžiulį poveikį psichinei bei fizinei sveikatai.

Šio projekto nauda ir rezultatas yra glaudžiai tarpusavyje susiję. Tai ir atgaivinti apleisti ryšiai su giminėmis ar tolimesniais kaimynais, klasės ar studijų draugų susitikimas, tai ir sustiprintas pasitikėjimas savimi, tam tikroms socialinėms grupėms tai vienatvės ir nereikalingumo jausmo sumažėjimas. Minėta projekto nauda ir rezultatai yra aktualūs visiems šventės dalyviams, ypatingai mažiausiai socialinių ryšių turinčioms žmonių grupėms (senjorai, asmenys su negalia, nepasiturintys kaimo gyventojai).Projektui įgyvendinti yra sukurta organizacinė grupė, į kurią įtraukti ir socialiai pažeidžiamų grupių bendruomenės nariai (viena neįgali, vienas-nepasiturinčiai gyvenantis bendruomenės narys), taip pat vienas jaunuolis iki 29-erių metų ir 2 senjorai.Kaimo bendruomenės narių ir kaimo gyventojų talkos organizavimas, kurios tikslas – sutvarkyti projekto vykdymui numatytą Lieponių kaimo aikštę (nušienauti, sugrėbti žolę, palyginti). Planuojamas dalyvių skaičius- 10 žmonių. Atsakingas organizacinės grupės narys. Lieponių kaimo bendruomenės „Karaliaus salos“ nariai ir Lieponių kaimo gyventojai.

Bendruomenės, puoselėjančios kultūrines vertybes, stiprinančios bendrystę ir tęsiančios tradicijas ugdymas.
– Senjorai, žmonės su negalia ir nepasiturintys žmonės.
Bendruomeniškumo prasmė-kiekvieno žmogaus gyvenimo vertingumo pripažinimas, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymas, pozityvūs tarpusavio santykiai. Kartu būdami suprant

Norite prisidėti prie veiklų ar savanoriauti? Susisiekite su iniciatyvos autoriais.

Daugiau iniciatyvų

Rasta: 6
Sūdavos kaimo bendruomenė
Sūdavos kaimo bendruomenė
Sūdavos kaimo bendruomenė įsikūrusi Vilkaviškio rajone. Mūsų bendruomenės tikslas - skatinti pačios šeimos ir skirtingų kartų, bendrystę.
Šiaudiniškių kaimo bendruomenė
Šiaudiniškių kaimo bendruomenė
Mūsų bendruomenės tikslas vienyti Šiaudiniškių ir gretimų kaimų gyventojus ir iš jų kilusius žmones, ugdyti gyventojų bendruomeniškumą.
„Karalkrėslio kepyklėlė“
„Karalkrėslio kepyklėlė“
Turim savo bendruomenė verslą „Karalkrėslio kepyklėlę“. Kepame tradicinius kepinius ir puoselėjam kulinarinį paveldą. Mylim ir didžiuojamės vieta kur gyvenam.
Asociacija „Skarulių bendruomenė"
Asociacija „Skarulių bendruomenė"
Kažin ar dar Lietuvoje yra toks atvejis, kai gimtojo kaimo neliko, o buvusio kaimo gyventojai, išsibarstę po visą Lietuvą, susiburtų į asociaciją.
Stiprios NVO - stipri Lietuva
Stiprios NVO - stipri Lietuva
Trakų TAU buria bendruomenę ir ugdo pilietiškumą.
Sangrūdos parkas
Sangrūdos parkas
,,Sangrūdos parko" - viešosios poilsio ir pramogų erdvės kūrimas.
  • vytis
Lietuvos Respublikos Prezidentas
Gitanas Nausėda
© 2024 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius tel. +37069842639, el. paštas: aurika.grozova@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016