„Juozo Lukšos Daumanto įkvėpti“

Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazija
Kviečiame registruoti jūsų organizacijos iniciatyvas. Registruotas iniciatyvas įtraukiame į projektos renginius ir kitas veiklas.

Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijoje 30 metų puoselėjamas partizanų atminimas –  projektas Juozo Lukšos Daumanto įkvėpti“. Gimnazijos direktorius Vidmantas Vitkauskas kartu su dr. Nijole Bražėnaite (JAV), Juozo Lukšos Daumanto žmona, subūrė gimnazijos ir Kauno r. bendruomenes prisidėti prie J. Lukšos atminimo įamžinimo.

1994 m. gimnazijai pirmajai Lietuvoje buvo suteiktas laisvės kovotojo Juozo Lukšos vardas. Gimnazijai atsivėrė galimybė vykdyti plačią pilietinio, patriotinio ir sociokultūrinio moksleivių ir visuomenės  ugdymo programą.Čia buvo įkurtas memorialinis Juozo Lukšos – Daumanto muziejus, Lietuvos ir užsienio lietuvių rezistencijos studijų centras. 1994 m. pabaigoje buvusios Juozo Lukšos žmonos dr. Nijolės Bražėnaitės iniciatyva JAV buvo įkurtas Juozo Lukšos – Daumanto fondas. Fondo pagrindiniai tikslai – finansuoti rezistencinės kovos įamžinimą bei atminimą, skatinti jaunimo domėjimąsi Lietuvos pasipriešinimo istorija, remti Juozo Lukšos gimnazijos moksle bei visuomeninėje veikloje pasižymėjusius abiturientus. Vienas iš šio fondo administracinio komiteto narių yra gimnazijos direktorius Vidmantas Vitkauskas. Fondas kiekvienais metais skiria stipendijas aktyviausiems gimnazijos abiturientams. Gaunantys stipendiją abiturientai iškilmingai pasižada ir toliau „stropiai bei sąžiningai mokytis, studijuoti, o įgytas žinias ir darbus ateityje skirti savo tautos ir Lietuvos gerovei“.

Per daugelį metų gimnazijos bendruomenė  ir jos partneriai vykdė ir vykdo įvairias pilietines veiklas,skirtas puoselėti Juozo Lukšos  ir jo šeimos  istorinį atminimą.

Veiklos:

– įkurtas Juozo Lukšos muziejus:jame kasmet apsilanko gimnazijos,kaimyninių ugdymo įstaigų mokiniai,žmonės,besidominantįs Lietuvos istorija.Su muziejaus sukaupta medžiaga susipažino ir gimnazijoje apsilankę žymūs Lietuvos žmonės: LR prezidentas G.Nausėda,V. Adamkus,V. Landsbergis ir kt.;

– kiekvienais metais rugsėjo 4 d. Lietuvos patriotai kviečiami į šio partizano žūties vietą Pabartupyje, kiekvienais metais rugsėjo pradžioje gimnazijoje ir už jos ribų organizuojamos Juozo Lukšos-Daumanto atminimo ir pagerbimo dienos. Sukakties metais tokie renginiai rengiami plačiajai visuomenei ne tik Garliavos, bet ir Kauno erdvėse, į renginių programą įtraukiant buvusius rezistentus, žinomus politikos ir visuomenės veikėjus, karius, šaulius, profesionalius meno kolektyvus bei solistus;

– išleista knyga „Juozas Lukša Daumantas – atminimo įamžinimas”,V.Vitkauskas, (2021);

– įvykdytas tarptautinis mokinių projektas „Laisvės kovotojai ir jų slapyvardžiai“;

– organizuotos respublikinės, tarptautinės mokinių konferencijos „Laisvės keliu“;

– organizuoti gimnazijos mokinių žygiai „Partizanų takais“;

– susitikimai su partizanų artimaisiais: ilgametė draugystė su Juozo Lukšos broliu Antanu ir jo atminimo puoselėjimas po mirties;tvirto ryšio palaikymas su Nijole Bražėnaite, Juozo Lukšos Daumanto žmona, ir kt.;

-filmų peržiūra apie laisvės kovotojus: gimnazijos muziejuje saugomi J.Lukšos laiškai ir nuotraukos buvo panaudotos dokumentiniame J. Ohmano ir kt. kūrėjų filme apie partizanus „Nematomas frontas“;

-kovotojų už laisvę įamžinimo vietų priežiūra ir atminimo puoselėjimas.

2021 m. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijai už mokinių patriotinį ir pilietinį ugdymą, Juozo Lukšos-Daumanto atminimo ir rezistencinio paveldo puoselėjimą buvo įteikta Gedimino pilies vėliava. Vėliava gimnazijos bendruomenei buvo įteikta minint Juozo Lukšos-Daumanto 100-ąsias gimimo metines jo gimtojoje sodyboje Juodbūdžio kaime (Prienų raj.). Tai buvo  gimnazijos ilgamečių pilietinių ir patriotinių veiklų įprasminimas, svarus paskatinimas tolesnei veiklai.

Kviečiame bendruomenes prisijungti prie projekto „Juozo Lukšos Daumanto įkvėpti“, siekiant įamžinti Lietuvos laisvės kovotojų atminimą,  ir dalintis savo idėjomis, o rugsėjo 4 d. susitikime Pabartupyje kasmetiniame J.Lukšos žūties metinių paminėjime kartu su mūsų gimnazija.

Norite prisidėti prie veiklų ar savanoriauti? Susisiekite su iniciatyvos autoriais.

Daugiau iniciatyvų

Rasta: 6
Jungėnų kaimo bendruomenė
Jungėnų kaimo bendruomenė
Jungėnų kaimo bendruomenė įkurta 2000 m. lapkričio mėn. Bendruomenė jungia ne tik Jungėnų kaimo, bet ir aplinkinių kaimų gyventojus.
Sūdavos kaimo bendruomenė
Sūdavos kaimo bendruomenė
Sūdavos kaimo bendruomenė įsikūrusi Vilkaviškio rajone. Mūsų bendruomenės tikslas - skatinti pačios šeimos ir skirtingų kartų, bendrystę.
Šiaudiniškių kaimo bendruomenė
Šiaudiniškių kaimo bendruomenė
Mūsų bendruomenės tikslas vienyti Šiaudiniškių ir gretimų kaimų gyventojus ir iš jų kilusius žmones, ugdyti gyventojų bendruomeniškumą.
„Karalkrėslio kepyklėlė“
„Karalkrėslio kepyklėlė“
Turim savo bendruomenė verslą „Karalkrėslio kepyklėlę“. Kepame tradicinius kepinius ir puoselėjam kulinarinį paveldą. Mylim ir didžiuojamės vieta kur gyvenam.
Asociacija „Skarulių bendruomenė"
Asociacija „Skarulių bendruomenė"
Kažin ar dar Lietuvoje yra toks atvejis, kai gimtojo kaimo neliko, o buvusio kaimo gyventojai, išsibarstę po visą Lietuvą, susiburtų į asociaciją.
Stiprios NVO - stipri Lietuva
Stiprios NVO - stipri Lietuva
Trakų TAU buria bendruomenę ir ugdo pilietiškumą.
  • vytis
Lietuvos Respublikos Prezidentas
Gitanas Nausėda
© 2024 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius tel. +37069842639, el. paštas: aurika.grozova@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016