Inovatyvi, žalia, stipri bendruomenė

Viktorija Abaravičienė
Kviečiame registruoti jūsų organizacijos iniciatyvas. Registruotas iniciatyvas įtraukiame į projektos renginius ir kitas veiklas.

Nori pokyčių – pradėk nuo savęs. Kad gyvenimas kaime taptų patraukliu ir patogiu – tai ne tik valdžios atstovų siekiamybė. To kryptingai siekia asociacija Ilgių bendruomenė, 2013 m. įsikūrusi Rytų Lietuvoje (Rimšės sen., Ignalinos raj.). Aplink Ilgių ežerą įsikūrusi vietos bendruomenė skatina Rimšės krašto vietos gyventojų aktyvumą ir formuoja bendruomeninio gyvenimo tradicijas ir papročius, aktyviai dalyvauja organizuojant bendruomenių narių švietėjišką bei sportinę veiklas, bendradarbiavimą tarp bendruomenių, socialinį, kultūrinį užimtumą ir laisvalaikį.

Rimšės kraštas vos už keleto kilometrų nuo Ignalinos atominės elektrinės, kurios eksploatacija yra nutraukiama. Istoriškai susiklostė, kad būtent šis kraštas tapo Lietuvos energetikos regionu. Rimšės seniūnijos teritorija riboja valstybės ir išorinė Europos Sąjungos siena su Baltarusija, tai kraštas tarp didžiųjų šalies ežerų. Išskirtiniame regione gyvena energingi ir kūrybingi žmonės.

Žingsnis po žingsnio. Tuomet kai atrodo, kad nieko neturi, o vietovė nutolusi ir nepatraukli – geriausias taškas įgyvendinti svajones bei atrasti naujus kūrybinius sprendimus. Ilgių bendruomenės veikla startavo būtent nuo tokio taško. Tačiau įgyvendinti pokyčiai pastebimi tik po kurio laiko. Šiandien, nutolusiame nuo miestų, prie pat Europos Sąjungos išorinės sienos, Rimšės krašte kuriama moderni infrastruktūra, aktyvėja jaunos kartos ir senjorų bendravimas, aktyvūs šeimų klubai skatina susitikti ir bendrauti su kaimynu, auga krašto žinomumas ir lankomumas, kuriasi jaunos šeimos, stiprėja jų kontaktas ir mažėja socialinė atskirtis.

Įgyvendinusi daugelį inovatyvių projektų, Ilgių bendruomenė atrado savo veiklos kryptingumą.

Pagrindinė bendruomenės veiklos strateginė kryptis – Energetinių išteklių taupymo, sveiko gyvenimo būdo ir eko-idėjos vystymas, aktyviai dirbant su vaikais, jaunimu, šeimomis.

Stipri bendruomenė. Per aktyvius 8 metus Ilgių bendruomenė parengė ir įgyvendino daugiau nei 30 krašto vystymuisi svarbius projektus, kurdama miesto gyvenimo kokybę kaimo tyloje ir pritraukė daugiau nei 500 000 Eur investicijoms bei lėšų socialiniams projektams.

Inovatyvi ir stipri bendruomenė įgyvendino svajonę ir įkūrė modernų Rimšės krašto vaikų dienos centrą su atvira jaunimo erdve, diegia taupias technologijas, įrengė aktyvaus poilsio ir sporto aikštyną, sutvarkė Ilgių ežero pakrantės infrastruktūrą. Viešindama nežinoma Rytų Lietuvos kraštą, bendruomenė sukūrė krašto turizmo infrastruktūrą ir bendruomenės ir krašto viešinimo priemones.

Socialiai atsakinga bendruomenė. Senjorų patirtis – jaunajai kartai: dėmesys vaikams, jaunimui, šeimoms ir senjorams. Bendruomenė atgaivina, puoselėja ir kuria naujas krašto tradicijas, aktyvina gyventojus: organizuoja renginius, edukacines programas šeimoms, aktyvų laisvalaikio užimtumą vaikams ir jaunimui, pildo vaikų svajones, dalyvauja socialinėse akcijose; organizuoja tautines-pilietines akcijas. Lyg savaime susibūrė ir nuolat veikia įvairūs šeimų klubai: šeimų vakarienių klubas „ILGIŲ_COOKs“, amatų klubas „Kūrybos oazė“. Įgyvendinusi projektą „Ežerų krašto paveldas: gamink su Ilgių bendruomene“, bendruomenė pakvietė visus pasižvalgyti po ežerų kraštu vadinamą Rytų Aukštaitiją, susipažinti su Rimšės krašto gamta, žmonėmis, bendruomenės veiklomis, kulinariniu paveldu, keliaujant Ilgių bendruomenės sukurto fotoalbumo puslapiais.
Ilgių bendruomenė kartu su Ignalinos rajono bendruomeniniais šeimos namais įgyvendina projektą „Kompleksines socialines paslaugos seimai Ignalinos rajone“ ir organizuoja bei teikia socialines paslaugas šeimoms: vykdo mokymus šeimoms, teikia psichologo konsultacijas, organizuoja šeimų klubų veiklas.

Inovatyvi, žalia bendruomenė. Mažo pasienio miestelio išskirtinis objektas – Rimšės krašto vaikų dienos centras su atvira jaunimo erdve. Ilgių bendruomenė apsisprendusi, kad jos veiklai reikalingas jaukus ir modernus pastatas, ėmėsi iniciatyvos, parengė projektą ir, gavusi paramą, rekonstravo senąjį apleistą, daugiau nei 10 metų nenaudojamą, pastatą į modernų ir taupų, jame 2016 m. įkūrė Rimšės krašto vaikų dienos centrą su atvira jaunimo erdve, kurį mielai lanko ir veiklose dalyvauja ne tik mažieji lankytojai, bet ir šeimos, įvairaus amžiaus žmonės.

Šioje vietoje bendruose projektuose ir veiklose susipina jaunatviška energija ir senjorų patirtis. O energetiškai taupus pastatas tapo pirmuoju regione visuomeninės paskirties pastatu, pasiekusiu itin aukštą A+ energetinę klasę. Unikalios technologijos pastato atitvarai (sienos, grindys, lubos) šaltuoju metu laiku išlaiko šilumą pastate, o karštuoju – neleidžia patalpoms labai prikaisti. Pastate įrengtas šildymas moderniu šilumos siurbliu „oras-oras“, įrengta rekuperacinė pastato vedimo ir kondicionavimo sistema. Moderni ir taupi pastato apšvietimo sistema taip pat leidžia taupyti energiją. Ilgių bendruomenė džiaugiasi, kad turėdama modernų pastatą su įrengtomis funkcionaliomis erdvėmis (sporto, laisvalaikio, virtuve, konferencijų, administracinėmis patalpomis) gali nuolat jomis naudotis ir nebijoti, kad pastato išlaikymo sąnaudos bus nepakeliamos.
Pažink save, pažink ir tausok aplinką. Edukacinės, kūrybinės ir pažintinės programos. Vienas krašto regeneravimo projektas skatina kitą. Modernaus centro kūrimas ir Ignalinos AE buvimas šalia bendruomenę paskatino sukurti inovatyvią edukacinę programą „Energo-safaris: kelionė iš XIX į XXI a. energetikos tema“ besidomintiems energetikos ir energijos taupymo tema. Taip pat sukurtos ir aktyviai vykdomos kūrybinės programos, skirtos įvairaus amžiaus žmonėms, pritaikytos pagal metų sezonus.
Rimšės krašto vaikams Ilgių bendruomenė organizuoja dienos stovyklas ir jau 5 metus organizuoja ir vykdo Vaikų dienos centro veiklą. Bendruomenė aktyviai bendradarbiauja su Lietuvos bendruomenėmis ir organizacijomis, su tarptautiniais (Norvegijos, Turkijos, Italijos, Gruzijos, Armėnijos, Ukrainos) partneriais, rengia bendrus projektus vaikams, jaunimui, šeimoms, dalinasi turima patirtimi.

Bendruomenė aktyviai dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose projektuose. Ilgių bendruomenė itin domisi žaliąją energetika, kartu su partneriais dalyvavo tarptautiniame projekte „Partnership for new energy leadership 2050“ (PANEL 2050), finansuotame HORIZONT2020 programos lėšomis. Projekto tikslas – ilgalaikių tvarios energijos bendradarbiavimo tinklų sukūrimas vietiniu lygiu, kuomet suinteresuotos šalys bendrauja kurdamos pažangios energetikos vizijas, strategijas ir veiksmų planus, siekdamos iki 2050 metų tapti energiją taupančiomis bendruomenėmis.

Bendruomenė tiki, kad aktyvūs, energingi ir patyrę bendruomenės lyderiai ir toliau aktyvins vietos bendruomenę, unikali krašto geografinė padėtis, turimi ištekliai ir sukurta moderni infrastruktūra paskatins šeimas kurtis šiame krašte ir vis labiau sudomins lankytojus.

Norite prisidėti prie veiklų ar savanoriauti? Susisiekite su iniciatyvos autoriais.

Daugiau iniciatyvų

Rasta: 6
Sūdavos kaimo bendruomenė
Sūdavos kaimo bendruomenė
Sūdavos kaimo bendruomenė įsikūrusi Vilkaviškio rajone. Mūsų bendruomenės tikslas - skatinti pačios šeimos ir skirtingų kartų, bendrystę.
Šiaudiniškių kaimo bendruomenė
Šiaudiniškių kaimo bendruomenė
Mūsų bendruomenės tikslas vienyti Šiaudiniškių ir gretimų kaimų gyventojus ir iš jų kilusius žmones, ugdyti gyventojų bendruomeniškumą.
„Karalkrėslio kepyklėlė“
„Karalkrėslio kepyklėlė“
Turim savo bendruomenė verslą „Karalkrėslio kepyklėlę“. Kepame tradicinius kepinius ir puoselėjam kulinarinį paveldą. Mylim ir didžiuojamės vieta kur gyvenam.
Asociacija „Skarulių bendruomenė"
Asociacija „Skarulių bendruomenė"
Kažin ar dar Lietuvoje yra toks atvejis, kai gimtojo kaimo neliko, o buvusio kaimo gyventojai, išsibarstę po visą Lietuvą, susiburtų į asociaciją.
Stiprios NVO - stipri Lietuva
Stiprios NVO - stipri Lietuva
Trakų TAU buria bendruomenę ir ugdo pilietiškumą.
Sangrūdos parkas
Sangrūdos parkas
,,Sangrūdos parko" - viešosios poilsio ir pramogų erdvės kūrimas.
  • vytis
Lietuvos Respublikos Prezidentas
Gitanas Nausėda
© 2024 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius tel. +37069842639, el. paštas: aurika.grozova@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016