DALYVAUK

Renaldas Kulikauskas
2022 m. konkurso balsavimas pasibaigė. Ačiū dalyvavusiems! Kviesime balsuoti kitų metų konkurse 2023 m. „Palaikymo" balsai neturės įtakos konkurso rezultatams. Registruoti naujas iniciatyvas jau galite, užsiregistravusius kviesime dalyvauti ir kitose projekto veiklose.
Jau palaikė

Aktyvūs ir įsitraukę į sprendimų priėmimą piliečiai yra būtina sąlyga siekti Gerovės valstybės geriausiu jos pavidalu – roju žemėje – Švedijos pavyzdžiu. Tą suprasdami pagrindiniai ES šalių strategai pasitarė ir 2009 m. išleido net atskirą dokumentą, pabrėžiantį piliečių įsitraukimo svarbą ir nustatantį vieningus principus – Vietos savivaldos chartijos, dažnai vadinamos Europos „mažąja savivaldos konstitucija“, priedą, papildomą protokolą dėl asmens teisės dalyvauti sprendžiant vietos valdžios reikalus <…> kuri reiškia teisę mėginti lemti ar daryti įtaką vietos valdžios įgaliojimų ir įsipareigojimų vykdymui.

Ieškodama būdų skatinti pilietinį dalyvavimą Klaipėdos bendruomenių asociacija (KBA) 2018 m. surengė konferenciją Dalyvauk, kurios tikslas buvo įtvirtinti naujas dalyvaujamosios valdysenos sąvokas ir suprasti vienos iš valdysenos priemonių – Dalyvaujamojo biudžeto (DB) teikiamą naudą, aptarti geruosius Lietuvos DB pavyzdžius, kurių tuo metu turėjome tik kelis.

Dalyvaujamasis biudžetas (DB) – tai sprendimų priėmimo procesas, kuriame piliečiai svarsto ir derasi dėl viešųjų išteklių paskirstymo. Diegiant DB mechanizmus norima piliečiams suteikti svarbesnį vaidmenį nusprendžiant, kaip ir kur ištekliai turi būti panaudoti. DB yra įvardijamas vienu iš sėkmingiausių pilietinio dalyvavimo instrumentų per pastaruosius 15 – 20 metų. Jau 1000 savivaldybių Amerikoje ir 600 Europos miestų taiko DB.

Po 2018 m. surengtos konferencijos Dalyvaujamosios valdysenos tema, KBA iniciatyvinė grupė, vienijanti bendruomenių aktyviausius savanorius, metus analizavo užsienio patirtį ir konsultavosi su Lietuvos, Lenkijos ir Ispanijos visuomenininkais, miestų administracijų ir akademinės bendruomenės nariais. 2019 m. sėkmingo bendradarbiavimo su Klaipėdos LEZ dėka įvyko pažintinė verslo, architektų, visuomenininkų ir savivaldybės atstovų kelionė į Lenkijos miestus Vroclavą ir Lodzę susipažinti su gerąja patirtimi grąžinant daugiabučių kiemus ar gyvenviečių viešąsias erdves per DB programą.

2020 m. pradžioje KBA atstovai įsitraukė į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos sukurtos Dalyvaujamojo biudžeto darbo grupės veiklą. Per pusmetį buvo parengtas Klaipėdos miesto DB tvarkos aprašas ir numatytos lėšos 2021 m. miesto strateginiame veiklos plane (100 tūkst. EUR).

Panaudodami sukauptas žinias ir patirtį 2020 m. rudenį parengėme rekomendacijas savivaldybių rengiamiems tvarkos aprašams ir pasidalinome su visomis Lietuvos vietos bendruomenėmis, kurios savo ruožtu perdavė jas savivaldų sprendimų priėmėjams.
Supratę, kad vienas svarbiausių Dalyvaujamojo biudžeto programos sėkmės vardiklių – patrauklus IT sprendimas, patogiai ir paprastai leidžiantis teikti siūlymus, balsuoti ir diskutuoti nuotoliniu būdu naudojantis bet kuria išmania priemone – ir kompiuteriu, ir telefonu, 2020 m. pabaigoje nusprendėme išversti į lietuvių kalbą piliečių dalyvavimui skirtą platformą „Consul“, Jungtinių Tautų (JT) organizacijos apdovanotą „JT viešosios tarnybos apdovanojimo“ kategorijoje už elektroninės dalyvaujamosios demokratijos platformos gyventojams įgyvendinimą. Consul – Madrido miesto sprendimas, kuris labai pagerino gyventojų pasitenkinimo gyvenimu mieste rodiklį. Madrido sukurtą nemokamą įrankį Consul naudoja 33 šalys, 130 institucijų, 90 mln. gyventojų.

2021 m. Consul, pervadintą į „Dalyvauk“, neatlygintinai perdavėme Klaipėdos miesto savivaldybei (KMSA), įdiegdami jį į tam skirtą vietą serveryje ir pritaikydami vietos poreikiams. Klaipėdoje iš 33 klaipėdiečių pateiktų DB idėjų atitikties vertinimą praėjo 17. Visai netrukus klaipėdiečiai balsuodami išrinks tas, kurios bus realizuotos.

2021 m. Dalyvauk/Consul įrankį, pritaikydami socialinio verslo veikimo principus, KBA pardavė Vilniaus miesto savivaldybei ir Kauno rajono savivaldybei. Kartu su šiuo metu diegiama Dalyvauk platforma savivaldybėms suteikėme teisę neatlygintinai naudoti dar 2018 m. konkurso būdu atrinktą DALYVAUK ženklą, kuris ilgainiui turėtų tapti visų Lietuvos piliečių atpažįstamu pilietinio dalyvavimo simboliu.

Suvokdami, kad kol kas ne visos Lietuvos savivaldybės naudojasi Dalyvaujamojo biudžeto ir Dalyvauk/Consul įrankio turėjimo nauda, 2021-04-19 KBA savanoriai pateikė siūlymą LR Vidaus reikalų ministerijai (VRM), kad ši skatindama Dalyvaujamojo biudžeto programos įgyvendinimo plėtrą Lietuvos savivaldybėse, prisidėtų prie savivaldybių perkamo paslaugų paketo kaštų dalies padengimo tam tikra suma (viso paketo kaina – Dalyvauk/Consul diegimas ir pritaikymas, konsultacijos ir Dalyvauk ženklas – 2‘990 EUR). Palyginimui – alternatyva – suomių įrankis DECIDIM – 1 paketo kaina 30‘000 EUR (be vertimo į lietuvių kalbą).

Šis pasiūlymas parengtas KBA pasirinkto vykdyti socialinio verslo modelio pagrindu, siekiant vertingo socialinio poveikio ir gautas lėšas nukreipiant į KBA užsibrėžtų tikslų įgyvendinimą. KBA tikslas burti Klaipėdos gyventojus į vieningą bendruomenių tinklą ir greičiau įveiklinti dalyvaujamosios valdysenos principų taikymą vietos savivaldos sistemoje, taip užtikrinant darnią miesto plėtrą, įsitraukusių piliečių dalyvavimą savivaldos sprendimų priėmime ir to sąlygojamą jų augantį pasitenkinimą gyvenimu Klaipėdos mieste. Aktyvi ir įsitraukusi į valdyseną bendruomenė – būtina sąlyga miestiečių, verslo, mokslo ir valdžios bendrystei, kuriančiai augantį gyventojų skaičiumi, uostamiestį.

Atsiliepdami į KBA siūlymus, rekomendacijas, ir suvokdami KBA kaip vieną iš dalyvaujamojo biudžeto temos kompetencijų centrų, nacionalinių institucijų ir savivaldybių atstovai kviečia KBA savanorius skaityti pranešimus organizuojamuose renginiuose, skirtuose pilietiškumo skatinimo klausimams. Vieninteliai, iki šiol nesureagavę į siųstą siūlymą, liko VRM.

Susisiekite su iniciatyvos autoriais.

Daugiau iniciatyvų

Rasta: 6
JAV Lietuvių Bendruomenės programa „LISS"
JAV Lietuvių Bendruomenės programa „LISS"
„Lietuvių Išeivijos Studentų Stažuočių" programa – 5 savaičių JAV LB vykdoma programa Lietuvoje JAV ir Kanados lietuvių kilmės studentams.
Asociacija Angirių bendruomenė
Asociacija Angirių bendruomenė
Esam mažo Angirių kaimo bendruomenė. Mūsų tikslas – įtraukti kuo daugiau gyventojų bendrai veiklai, kurti patrauklią aplinką ir puoselėti tradicijas.
„Uždek žvakelę ant nelankomų kapų"
„Uždek žvakelę ant nelankomų kapų"
Mūsų asociacija „Jonavos kultūros savanoriai" turi iniciatyva ir du kartus per metus vyksta į rajono kapines ir ant nelankomų kapų uždega žvakelę.
Teminis Pelėdų kaimas
Teminis Pelėdų kaimas
Pelėdnagiai 2019m. išrinktas kaimo pavadinimas gražiausias šalyje. Kaime veikia bendruomenės edukacija „Teminis Pelėdų kaimas"
Bendruomenė „Palangos santarvė", - „AŠ KŪRYBINGAS"
Bendruomenė „Palangos santarvė", - „AŠ KŪRYBINGAS"
Organizuojame (6m.) nemokamus rytinius žygius Palangos pušyno takais.

Kasmet (7 m.) rengiame neprofesionalių autorių parodą „Palanga-mano miestas".
,,Su meile akordeonui"
,,Su meile akordeonui"
8 metus iš eilės vyksta tarptautinis akordeonui sąskrydis ,,Su meile akordeonui" Veisiejuose.
  • vytis
Lietuvos Respublikos Prezidentas
Gitanas Nausėda
© 2023 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius tel. +37069842639, el. paštas: aurika.grozova@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016