Netoli Trakų įkurta Angelų kalva populiarina tradicinę ir modernią kryždirbystę bei dvasingą laisvalaikį

2024-07-02

Angelų kalva – įspūdinga vieta Trakų rajone, kurios 4,3 hektaro plote į dangų kyla daugiau kaip 50 didelių ir mažesnių menininkų kurtų angelų, ne tik simbolizuojančių svarbiausias žmogiškąsias vertybes, bet ir vienijančių skulptūras čia statyti panorusias bendruomenes, šeimas, organizacijas.

Angelų kalva yra atvira, lankymui bet kuriuo paros metu pritaikyta erdvė, nuo kurios atsiveria vaizdas į Galvės ežerą, Trakų pilį, Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo baziliką ir kitas istorinio, kultūrinio ir gamtos paveldo vietas, o šią sakralią vietą lankančiuosius pasitinka Gerumo, Meilės, Vilties, Pasiaukojimo, Bičiulystės, Atjautos, Kūrybos, Sveikatos, Motinos ir vaiko, Baltijos kelio, Mokytojų bei kiti angelai.

Idėjos pradžia 2009 metais

Angelų kalvos idėjos autorės Lolita Jolanta Piličiauskaitė ir Dominyka Semionovė iš pradžių siekė įgyvendinti du tikslus: įamžinti Lietuvos vardo tūkstantmetį ir Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos 600 metų jubiliejų. Tuomet ant kalvos buvo planuojama įkurdinti 10 angelų, kurių kiekvienas būtų skirtas vienam šimtmečiui, tačiau, idėja susidomėjusių žmonių skaičiui pranokus lūkesčius, ant kalno jau pirmaisiais metais iškilo net 18 skulptūrų.

„Siekiant įgyvendinti užsibrėžtą tikslą – įkurti Angelų kalvą, pradžioje buvo kreiptasi į įvairius fondus, tačiau, negavus finansavimo, nutarta burti į šį projektą draugus ir Trakų bendruomenę – pavienius asmenis, verslininkus, įstaigų kolektyvus. Angelų kalvos kūrimas padėjo išspręsti nemažai vietovėje buvusių problemų. Objektui vis labiau populiarėjant, išasfaltuotas palei Angelų kalvą ėjęs žvyrkelis, įrengtas apšvietimas, pakilo žemės vertė ir ėmė sparčiai kilti naujakurių sodybos, o bendra veikla subūrė vietos žmones. Gyvenimas tapo patogesnis ir gražesnis“, – dalijosi Angelų kalvos bendruomenės narės, Angelų kalvos bendruomenės pirmininkė Lolita Jolanta Piličiauskaitė ir  Užugirių seniūnaitijos seniūnaitė Alina Ratkienė.

Pasak pašnekovių, Angelų kalva tapo visų mylima ir lankoma vieta, kuri, pirmiausia, atlieka pažintinę funkciją – garsina ne tik Trakų rajoną, bet ir visą Lietuvą.

„Tai vieta, kur žmonės gali vertingai praleisti laisvalaikį su šeima ar draugais. Antra, tai sakrali, angelų globojama vieta, kurioje žmonės randa sielos ramybę. Trečia, ji jungia skirtingų profesijų bei pomėgių žmones, kurie susivieniję gali įgyvendinti asmeninį norą – turėti savo profesiją, giminę ar vertybę globojantį angelą“, – sakė A. Ratkienė.

Vienija bendram tikslui

Pasak Angelų kalvos įkūrėjos ir bendruomenės pirmininkės Lolitos Jolantos Piličiauskaitės, buvimas Angelų kalvoje, aplinkos tvarkymas ir įvairios iniciatyvos bendruomenei teikia bendrystės, darnios kaimynystės džiaugsmą, didžiavimąsi nuveiktais svarbiais darbais. Kasmet Angelų kalvoje vyksta pavasarinės talkos, kurių metu Angelų kalvos bendruomenės nariai bei savanoriai tvarko pačią kalvą ir aplinkines gatves.

„Angelų kalva buvo ir yra tas kertinis akmuo, aplink kurį sukasi bendruomenės gyvenimas. Ji sujungė ir suvienijo seniau čia gyvenusius žmones ir neseniai atsikrausčiusius naujakurius. Bendro tikslo turėjimas – toliau rūpintis bei puoselėti Angelų kalvą – bendruomenei tapo itin svarbus. Siekdami šio tikslo žmonės geriau pažįsta vieni kitus, susidraugauja. Todėl visi kartu švenčiame ir svarbiausias metų šventes – šv. Kalėdas, Jonines ir t. t. Angelų kalva kaip genius loci – vietovės dvasios projektas – pakeitė vietos žmonių gyvenimus. Aplinka sutvarkyta, tapo gražesnė ir patogesnė gyventi,, atsirado dvasingam laisvalaikiui skirta erdvė, kurioje gera būti, vaikščioti, žaisti, medituoti ir muzikuoti. Be to, Angelų kalva buria ir vienija žmones. To pavyzdys – bendru sutarimu ir pastangomis šioje erdvėje atsiradę bibliotekininkus, baikerius, socialinius darbuotojus, pasaulio lietuvių bendruomenes, gimines, Baltijos kelią ir kita globojantys angelai“, – pasakojo bendruomenės pirmininkė ir Užugirių seniūnaitijos seniūnaitė.

 

Angelų kalvos bendruomenės nariai bendradarbiauja ir su kitomis organizacijomis, Trakų rajono savivaldybe, Trakų seniūnija, įvairiomis įstaigomis ir kolektyvais.

„Kalvoje turime net tris savivaldybės ir seniūnijos padovanotas angelų skulptūras – Trakų kraštą sergėjantį angelą, Lietuvos seniūnus globojantį angelą, ir Trakus bei visus šį miestą mylinčius žmones sergėjantį angelą. Taip pat, rengdami meninius renginius, bendradarbiaujame su Rykantų universaliu daugiafunkciu centru ir jo ansambliu „Vilsa“, – sakė pašnekovės.

Prisijungti gali kiekvienas

 

Į Angelų kalvą vieni lankytojai atvyksta nusiraminti, pasimelsti, kiti – pailsėti, pasivaikščioti, pabūti su vaikais. Ši vieta jau senokai yra tapusi ir simboline vestuvių ar krikštynų erdve, kai norima angelų palaiminimo jaunavedžiams ar krikštijamiems vaikams.

„Šios erdvės kūryba suteikia galimybę duoti, dovanoti visuomenei tai, ką kiekvienas žmogus turi brangiausia – laiką, taip įsukant galingą visatos dėsnį – kuo daugiau duodi, tuo daugiau tau grįžta atgalios. Džiaugiamės, kad Angelų kalva plečiasi ir skulptūrų gausėja, kad kuriasi Vardų angelas (kiekvienas norintis gali užsisakyti savo vardo akmenėlį angelo dėlionėje) ar Trakus ir visus šį miestą globojantis angelas puošiasi Svajonių juostelėmis (jas taip pat kiekvienas gali užsisakyti ir pasijusti šio objekto kūrėju). Taip pat čia vedamos ekskursijos, o važiuojant pro šalį gera matyti prie angelų susibūrusius ar juos apkabinusius žmones“, – dalijosi bendruomenės pirmininkė L. J. Piličiauskaitė.

Pasak pašnekovės, ateityje planuojama statyti dar daugiau įvairias profesijas, vertybes ar pomėgius simbolizuojančių angelų skulptūrų, tvarkyti kalvos gale esančią erdvę ir paversti ją poilsio zona, kur atvykusieji, apžiūrėję angelus, su šeimos nariais, draugais ar bendraminčiais galėtų prisėsti, pailsėti, pabendrauti, pamedituoti.

„Prisijungti prie projekto galima keliais būdais: kurti Vardų angelą (angelo formos akmenėlių dėlionę) ir turėti jame savo dalelę – vardinį akmenėlį; užsisakyti Trakus ir visus šį miestą mylinčius žmones globojančio angelo Svajonių juostelę ar tapti angelo steigėju. Visi šie būdai skatina bendrystę ir telkimą, nes tai – pagrindinė dalyvavimo Angelų kalvos kūrime sąlyga. Taip atsirado pasaulio lietuvių bendruomenes globojantis angelas, bibliotekininkus globojantis angelas, Arkangelas Mykolas – buvusius ir esamus STT darbuotojus globojantis angelas, donorus sergėjantis angelas ir kt. Šiuo metu vykdoma svarbi akcija – renkamos lėšos slaugytojus sergėjančiam angelui sukurti, tad kiekvienas, norintis išreikšti dėkingumą slaugytojams, gali prisidėti prie šio angelo kūrybos“, – pasakojo bendruomenės pirmininkė.

Iniciatyva „Angelų kalva“ dalyvauja „Lietuvos galios“ projekte „Stiprios Lietuvos“ kategorijoje.

 

  • vytis
Lietuvos Respublikos Prezidentas
Gitanas Nausėda
© 2024 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius tel. +37069842639, el. paštas: aurika.grozova@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016