„Lietuvos galia“ tinklalaidė: „Būk geresnis“

2024-07-04

 

Transkribuotas įrašo tekstas:

Kalbiname Arminą iš ne pelno siekiančios organizacijos „Būk geresnis“, kurios misija yra kurti pozityvų pokytį Lietuvos regionuose įgalinant vietos bendruomenes veikti. Organizacija vykdo veiklą, kuri visapusiškai prisideda prie geresnio žmonių gyvenimo mažuose Lietuvos miesteliuose.

Labas, Arminai.

Arminas

Labas, labas!

Gali pradėti nuo istorijos, nuo ko viskas prasidėjo, kaip įkūrėte savo iniciatyvą?

Arminas

Pirmiausia linkėjimai iš Pasvalio, į kurį persikėliau gyventi po 12 metų gyvenimo sostinėje. Pats esu kilęs iš Pumpėnų ir, kai buvau mažas vaikas, piktindavausi, kad kažko trūksta. Jaunas esi, ambicingas, labai daug jėgų turi ir vis kažko buvau pasipiktinęs, kad tame kaime nieko gero nevyksta. Išvykus studijuoti į Vilnių, jau branda atėjo ir uždaviau sau tokį klausimą. Grįžęs pamačiau, kad jaunimui trūksta tų pačių dalykų, kaip ir man kadaise, ir niekas nieko nepadarys, jeigu pats nesiimsi iniciatyvos. 2016 metais, berods, pradėjome prisidėti prie vidurvasario šventės miestelyje, nuo to viskas ir prasidėjo. Pamatėme žmonių meilę, rūpestį, dėkingumą, kad sugrįžome su savo mintimis, idėjomis. Ir visa tai išaugo iki tokių, sakyčiau, Lietuvos masto, net grandiozinių projektų, grandiozinių renginių. Ir galiu drąsiai sakyti, kad tikrai rodome teisingą, pozityvų pavyzdį visai Lietuvai. Tai va, kai manęs klausia, kaip viskas išaugo, mes jau devynerius metus tai darom, viskas labai po truputį, o paskui labai greitai pradėjo augti.

Taip ir prasidėjo nuo bendruomenės įsitraukimo į jau esamus renginius, po truputėlį vystėsi ir nauji projektai?

Arminas

Bendruomenės turi tam tikras tradicijas, tik jos yra, na, šiek tiek išsikvėpusios. Žmonės tikrai yra pavargę, nes jau daugelį metų dirba tą patį visuomeninį darbą, gal ir tų jėgų šiek tiek, ir idėjų, ir palaikymo mažiau jaučiama. Tai natūralu, kad turi ateit nauji žmonės, imtis šiek tiek kitų rolių, kartais pradėtą darbą tęsti tiesiog išsiilsėję, šviežiom galvom, šviežia energija. Toks ir buvau, atėjau, žmonės tikrai maloniai priėmė, leido reikštis ir daryti tuos darbus. Taip ir tęstinumas buvo, ir senų gerų idėjų atgaivinimas.

Vietos žmonės sako savo vaikams: važiuokit, išvažiuokit į pasaulį. Tai aš bandau juos truputį pristabdyti ir pasakyti, pridėti, kad važiuokit, pamatykit, išmokit ir po to sugrįžkit tą patirtį pritaikyti savo miesteliui. Gana dažnai toks paradoksas atsitinka, kad miestelis į jauną žmogų investuoja tiek, kiek gali, žinias. Mokykla, žmonės stengiasi dėl mažų vaikų, jaunimo ir paskui juos išleidžia, o jie tą pridėtinę vertę, savo talentą ir žinias dažniausiai realizuoja didmiesčiuose. O maži miesteliai tarsi suprogramuoti išnykimui ir mažėjimui. Visada jaunimui sakau, kad lėkit, išmokit, patirkit, išbandykit, bet niekada nepamirškit sugrįžti ir duoti grąžą savo miesteliui. O jeigu ir jums kas nors nepatiko tame miestely, grįžkit ir pakeiskit, realizuokit savo mintį ir idėją.

Tai tiesiog neapleiskime gimtojo krašto, kuris tuo metu tikrai atidavė, ką galėjo geriausia, o jeigu norime ką nors patobulinti, tai tik patys galime tai padaryti, nes kodėl kažkas kitas turėtų ateiti ir ką nors daryti mūsų gimtajame miestelyje? Na, nebus taip, turime patys imtis iniciatyvos, pradėkime nuo savęs.

Taip, tikrai esi geras pavyzdys, kaip galima sugrįžti ir daug potencialo atrasti savo miestelyje. Norėčiau paklausti apie projektus. Organizacija po truputį auga ir projektai didėja, gal galėtum papasakoti, nuo kokių projektų viskas prasidėjo ir kokie dabar vykdomi ar jau įvykdyti?

Arminas

Viskas prasidėjo nuo mažos Pumpėnų miestelio šventės. Ir, kaip dabar sakoma, Pumpėnų festivalis šiemet, tikėtina, bus pats didžiausias muzikos ir pramogų festivalis Šiaurės Lietuvoje. Pavyzdys – mes planuojame 7 tūkstančius dalyvių 600 gyventojų turinčiame miestelyje. Žmonės sako, kaip tau pavyksta tai suorganizuoti?

Atsakymas yra labai paprastas. Tu planuok tokį renginį, bet tuo pačiu metu planuok, kad devynerius metus labai sunkiai dirbsi, eisi tikslo link, niekas neatsiras per vienus metus. Mes labai kryptingai dirbome devynerius metus, kad dabar turėtume tokį rezultatą, kokį turime. Pirmos šventės biudžetas buvo 50 eurų ir tų 50 eurų net negavome iš rėmėjų, mes su broliu susidėjome po 25 eurus ir padarėme pirmąjį žingsnį. Po truputį žmonių pasitikėjimas augo ir festivalis įgavo tikrai labai rimtą ir didelę prasmę. Mes visus savo metus taip ir planuojame nuo festivalio iki festivalio.

Festivalio proga kažką gerą padarome, šiemet tai bus įamžinimo ženklas garbiam kraštiečiui Juozui Zikarui. Žmonės puošiasi sodybas, tvarkosi miestelį, nes yra kam ruoštis, sulauksime daug svečių. Žmonės turi motyvacijos gražiau gyventi, pasistengti dėl savo miestelio, nes turėsime tokį gražų įvykį kaip Pumpėnų festivalis, kuris yra tarsi atskaitos taškas. Šis festivalio projektas yra mūsų, sakyčiau, vienas didžiausių projektų. Kitas toks vertas didelio dėmesio – tikrai rekomenduoju bendruomenėms ir iniciatyvoms pasižiūrėti, kas jūsų vietovės žmonėms labiausiai skauda.

Pumpėnuose tai buvo Pumpėnų malūnas – istorinis objektas, kuris skaičiavo vos ne paskutinius metus iki sugriuvimo. Atrodo, toks mūsų simbolis griūva. Jeigu griūva miestelio simbolis, tai turbūt ir miestelis vieną dieną sugrius. Ir mes inicijavome Pumpėnų malūno atgimimą – surinkome reikiamas lėšas kultūros paveldo dokumentų tvarkymui ir pritraukėme reikiamą finansavimą jo restauracijai. Čia atsiranda toks psichologinis momentas visiems gyventojams, kad jeigu jau malūną prikelsim, o akivaizdu, kad prikelsim, tai mums jau nėra nieko neįmanomo, kad ir kas būtų. Su tokiu mentalitetu, psichologiniu matymu ne negatyviai, o tik pozityviai, kad mums nėra nieko neįmanomo, mes viską pasieksime, nes, na, pasižiūrėkit, jau kokius esame darbus padarę.

Žinoma, toks žmonių pasitikėjimas atsiranda ne per vienus metus. Ilgas, sunkus ir kryptingas darbas lėmė tokius didelius pasiekimus ir tarp jų galėčiau paminėti Pumpėnų malūną, Pumpėnų festivalį, tokias iniciatyvas, kurios ne tik aplink Pumpėnus, bet aplink visą Pasvalio rajoną. Važiavom per kovidą, sveikinom vaikus su Kalėdom. Ir tada tūkstančiai žmonių pajunta, kad tu dėl jų padarei kažką nesavanaudiškai gero, o kas šiais laikais taip nesavanaudiškai labai jau stengiasi vieni dėl kitų. Nėra tų iniciatyvų tiek daug, žmonės tikrai tai labai vertina. Ir prisideda finansiškai, padeda įvairiais klausimais, iššūkiuose, su kuriais susiduriame. Linkėčiau visiems padaryti kažką tokio, kas prisidėtų prie geresnio didesnio būrio žmonių emocinio gyvenimo. Ir tada tas didelis palaikymas ir prisidėjimas konvertuosis į gerą rezultatą organizacijai.

Mes esame labai vieša organizacija, kuri stengiasi sutelkti lėšų per žmones, tai mums labai svarbu. Yra bendras viešas žmonių pasitikėjimas ir mes ties tuo kryptingai dirbame.

Gal gali pasidalinti apie akciją dėl plytų malūnui, labai įdomus ir neįprastas Lietuvai pavyzdys, kaip galima įtraukti visus, kad jie pasijustų to dalimi?

Arminas

Aš apskritai pajutau, kad žmonės mėgsta žaidimą, kad ir pats paramos rinkimas gali būti įvilktas į žaidimo formą. Kadangi Pumpėnų malūno restauracijos dokumentų paruošimas kainavo apie 20 tūkstančių eurų, nenorėjome taip aklai rinkti paramos. Kadangi malūnas yra pastatytas iš plytų, pakvietėme žmonės pirkti simbolines plytas po 25 eurus. Taip susidarė tam tikras skaičius plytų, padalijome iš 25 eurų ir kiekvienas žmogus, kiek kas galėjo, pirko tų simbolinių plytų. Paremdamas vienas nusipirko vieną, kiti po 10 ar net, rodos, netoli 100 plytų. Buvo ir tokių, kurie nesuprato, kad tai yra tik simbolinė plyta, kad fiziškai niekas tų plytų neparduoda, ir atsiuntė žinutę su plytų krūvos nuotrauka: „Mačiau, kad renkat plytas, turiu, galiu padovanoti.“ Tai savotiškas žaidimas, kaip galima paramą kūrybiškiau pritraukti, o ne tik „remkit, remkit, remkit“. Paramos gavėjų tikrai yra nemažai, visiems tos paramos reikia, jos trūksta. Šiuo atveju tikrai linkėčiau būti kiek kūrybiškesniems ir atrasti įdomesnių būdų, kaip tą paramą pritraukti, įtraukti žmones. Mums pavyko atrasti auksinį raktelį ir paramą surinkti gana greitai ir tikrai kūrybiškai.

Labai gera tai girdėti. Norėčiau grįžti prie festivalio, nes organizuoti tokį didelį renginį tikrai reikia nemažai žmogiškųjų išteklių, tai yra žmonių, kurie prisidėtų. Savanoriai tikriausiai labai praverčia. Norėjau paklausti, kaip sekasi surinkti savanorius, juos įtraukti, motyvuoti ir kokia jų pačių patirtis ir noras dalyvauti?

Arminas

Mes į savanorius žiūrime labai atsakingai ir patys savanoriai jau pastebėjo, kad esame ta teisinga organizacija, kurioje jie nori savanoriauti. Šiemet turėsime apie šimtą savanorių, kurie prisidės prie renginio. Organizavome dviejų dienų mokymus. Mūsų mintis dėl savanorių nėra susijusi tik su Pumpėnais, festivaliu, nes savanoriauja jaunimas iš viso Pasvalio rajono, iš mažų miestelių ir netgi iš visos Lietuvos. Mūsų mintis yra jiems parodyti teisingą savanorystės pavyzdį, kad jie įgytų žinių ir tas žinias pritaikytų savo miesteliuose, kad jie galėtų pasiremti Pumpėnų festivalio pavyzdžiu ir ką nors tokio kurtų savo miesteliuose.

Ir tai iš tikrųjų vyksta, jaunimas grįžta į savo miestelius, imasi lyderystės bendruomenėje ir stengiasi prisidėti ir įgyvendinti savo miestelyje kokį nors kokybišką renginį. Labai mylime savanorius, labai juos vertiname, jie tikrai tą jaučia. Kai kas nors stokoja pagalbos ir sako, kad jaunimas šiais laikais pasyvus, mes tikrai negalime skųstis, turime labai daug norinčių savanoriauti ir net ne visus galime priimti.

Priimti savanorį irgi yra nemaža atsakomybė, o mes norime išlaikyti maksimalią kokybę. Tikrai reikia investuoti į jaunimą, ta investicija visada atsiperka šimtu procentų ir pačiomis gražiausiomis formomis, tad džiaugiuosi dėl mūsų savanorių.

Tikrai nemažai jų pritraukėte ir labai puiku girdėti, kad jie mato vertę ir nori prisidėti prie renginių mažesniuose miesteliuose. Jau netrukus bus ir šių metų festivalis, gali pasidalyti, kada ir kur rasti daugiau informacijos apie jį tiems, kas norėtų prisijungti, dalyvauti ir pamatyti.

Arminas

Šių metų festivalis įvyks liepos 13 dieną. Festivalio išskirtinumas, sakyčiau, kaip ir kiekvienais metais, yra tai, kad organizuojame renginį visai šeimai, jame neprekiaujama alkoholiu. Visą dieną vyks Socialinio ir bendruomeninio verslo konferencija  – irgi festivalis su įvairiomis edukacinėms programomis, pranešimais.

Tikrai įspūdinga veikla vaikams nuo trečios valandos. Pats festivalis prasidės jau nuo dešimtos ryto su sporto veiklomis, tada antrą valandą prasidės bendra oficialioji dalis. Nuo penktos valandos į sceną žengs lenktynininkas Benediktas Vanagas su pranešimu „Profesionalu būti verta“. Nuo pusės šešių mūsų kraštietis Jonas Nainys kalbės apie kelią svajonės link ir nuo šeštos prasidės tikrai įspūdingas koncertas.

Išskirtinumas yra tai, kad programoje savo mylimą atlikėją ras kiekvienas. Pradėsime nuo operos solistų, kas patinka šiek tiek brandesniems, vyresniems žmonėms. Liudas Mikalauskas, Egidijus Bavikinas, tada „Žemaitukai“, po „Žemaitukų“ Kastytis Kerbedis, Moni, GJan, G&G Sindikatas ir DJ Jovani.

Tad tikiu, kad šitoje septynių atlikėjų kompozicijoje savo mėgstamą atlikėją ras kiekvienas. Pats renginys vyks Pumpėnų gimnazijos stadione, nes, kaip minėjau, 7 tūkstančiai žmonių, tikrai yra reikalų sutalpinti, kad visi būtų ir pavalgę, ir pašokę, ir gerai praleidę laiką. Esminę informaciją galima rasti mūsų puslapyje www.pumpfest.lt. Aišku, labai daug informacijos mūsų „Facebook“ puslapyje „Būk geresnis“. „Facebook“ taip pat yra renginys „Pumpėnų festivalis 2024“, kur galėsite rasti visą informaciją.

Noriu dar paklausti, kadangi esate įsitraukę į „Lietuvos galios“ bendruomenę, kokią vertę duoda buvimas šiame projekte ir kaip jau esate išnaudoję šį buvimą bendruomenėje, nes esate gana aktyvus narys?

Arminas

Man atrodo, kad niekada žmogus nenori būti vienas. Ir kai esi įgyvendinantis idėjas, dažnai stokoji bendraminčių, žmogiškojo palaikymo, tiesiog, kad kažkas pasakytų, jog eini geru keliu ir tu esi ne vienas. Pirmiausia tą momentą, tą bendruomenę randu „Lietuvos galios“ iniciatyvoje. Per šį projektą susipažinau su tikrai labai gražiomis iniciatyvomis, kurias įgyvendiname ir tuose pačiose Pumpėnuose. Pavyzdžiui, sudarėme „Camino Lituano“ trasos maršrutą, o su žmogumi, kuris tą projektą inicijavo, susipažinome būtent „Lietuvos galios“ renginyje. Nuo to ir vystosi, todėl ir pats labai jaučiu prasmę pakviesti į festivalį visus „Lietuvos galios“ dalyvius, kad tiesiog pabendrautume.

Niekada nežinai, kur bendravimas, nauja pažintis nuves. Ir kadangi tikrai esu linkęs įsitraukti į avantiūras, į bendravimą, tikiu, kad atvykę į Pumpėnus, pabendravę su bendraminčiais, o gal ir su manim, atrasime naujų idėjų ir iniciatyvų, kurios pakeis Lietuvą, ypač regionus, į gera. Tai tokia ta pridėtinė vertė ir „Lietuvos galios“ iniciatyvai.

Tikrai labai smagu matyti tuos pavyzdžius ir tai, kad bendradarbiaujame. Kiekvieną kartą, kai dalinamės, kad jau susitiko vienas ar kitas narys ir įkūrė naują iniciatyvą arba papildė jau esamą, labai gera tai girdėti. Tai ačiū, kad dalinatės, ir už aktyvumą šiame projekte. Noriu palinkėti didžiausios sėkmės ateities veiklose.

Ačiū Jums. Tikrai buvo geras „Lietuvos galios“ startas. Net sunku patikėti, kokius darbus ir kalnus drauge nuversime ateityje. To ir palinkėčiau mums visiems.

Ačiū. Gal dar ko nors nepaklausiau, kuo norėtum pasidalinti?

Arminas

Nežinau, aš tiesiog matau gyvenimą kaip vieną didelį nuotykį. Ir visi tie geri darbai, kuriuos darome su bendraminčiais. Turiu tikrai labai didelę komandą, su kuria einame koja kojon. Iš tikrųjų yra labai daug žmonių, kurie sunkiai dirba vardan tos Lietuvos ir tiesiog leidžia man būti lyderiu. Esu jiems labai dėkingas, nes kokios nors paslapties mūsų darbe nėra. Yra labai sunkus darbas, tęstinis darbas ir tiesiog reikia nepavargti tą darbą dirbti. Ir už tai, kad nepavargstu, esu dėkingas tik tokiai stipriai savo komandai. Baigdamas norėčiau padėką skirti savo komandai, kuri lygiai taip pat kaip ir aš labai sunkiai dirba, tik gal kiek mažiau šneka, ką aš mėgstu daryti.

Taip, reikia ir šnekančių. Gerai, tuomet labai ačiū.

Arminas

Ačiū Jums!

Ačiū, kad klausėtės. Kviečiame atrasti daugiau iniciatyvų platformoje lietuvosgalia.lt bei registruoti savo iniciatyvą ir prisijungti prie projekto „Lietuvos galia“.

  • vytis
Lietuvos Respublikos Prezidentas
Gitanas Nausėda
© 2024 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius tel. +37069842639, el. paštas: aurika.grozova@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016