Jaunimo centro įkūrėja: „Visiems turi būti svarbu, kokie vaikai taps suaugę“

2022-09-20

Vaikų ir jaunimo centras „Liberi“, kuriantis namų aplinką ir jaukumą, skirtas vaikams, patiriantiems elgesio ar nepritekliaus problemų. Tačiau pagrindinis jo išskirtinumas yra siekis padėti ir vaikų tėvams.

Pasak centro direktorės Ritos Čėsnaitės, dažnai įvairių problemų patiriančių šeimų vaikai – broliai ir sesės – neturi vietos, kur po pamokų galėtų rasti saugią namų aplinką. Šį poreikį moteris pastebėjo po 19 metų darbo Klaipėdos miesto psichikos sveikatos centre.

„Norėjosi, kad vienoje vietoje būtų teikiama ilgalaikė ir saugi pagalba vaikams, siekiant realaus elgesio pokyčio, taip pat suteikiant konsultacijas šeimai. Mintis sukurti vaikų dienos centrą tapo realybe po susitikimo su „Gelbėkit vaikus“ direktore Rasa Dičpetriene. Ji paskatino imtis iniciatyvos, įgyvendinti svajones, visuomet palaikė“, – džiaugėsi R. Čėsnaitė.

Palaikant bendraminčiams, su komanda aplankius daugybę Lietuvoje jau veikiančių centrų, sukurtas akredituotas vaikų dienos centras – kiek kitoks, su asmenine R. Čėsnaitės vizija. Dabar savo misiją ji pristato ir projekto „Lietuvos galia“ interneto platformoje.

„Mūsų išskirtinumas yra namų aplinka ir atsidavęs, profesionalus, motyvuotas kolektyvas. Mano požiūriu, pagalba vaikams ir jų šeimoms yra labai prasminga veikla“, – teigė R. Čėsnaitė.

Stengiasi dėl Lietuvos ateities

Centro „Liberi“ vadovė sakė matanti, kad ypač vaikai su elgesio problemomis sunkiai integruojasi mūsų visuomenėje, nuolat atsiduria socialiniame užribyje.

R. Čėsnaitės įsitikinimu, dėmesys ir rūpestis sužadina vaikuose teigiamas vertybes, o vaiko elgesio, emocijų sunkumai trukdo jo asmenybės plėtotei ir saviraiškai.

„Sėkmingai laiku suteikus pagalbą, kai užtikrinamas įtraukusis ir kokybiškas ugdymas, paslaugos vaikui ir jo šeimai, socialinė atskirtis mažėja. Mums svarbu kokioje visuomenėje gyvena mūsų pačių vaikai, ką galime nuveikti, kad būtų gera gyventi bendruomenėje, kurioje puoselėjamos žmogiškosios vertybės. Visiems turi būti svarbu, kokie vaikai taps suaugę – ateis į darbo rinką ir prisidės prie visuomenės gėrio arba griūties“, – aiškino R. Čėsnaitė.

Pasak vadovės ir centre dirbančios savanorės pedagogės Agnės, labiausiai džiugina vaikų laimė ir šypsenos. Komanda džiaugiasi galėdama duoti ir gauti atgal vaikų meilę, šilumą ir dėkingumą.

„Džiaugiamės, kai su vaikais užmezgame akių kontaktą, sulaukiame jų pasitikėjimo, matome teigiamus pokyčius kasdieninėje veikloje. Džiaugiamės ir tėvų dėkingumu, bendruomenės dėmesiu ir pasitikėjimu, savivaldybės palaikymu“, – teigė R. Čėsnaitė.

Pagalba vaikams iš Ukrainos

Bendradarbiaudamas su „Gelbėkit vaikus“, Klaipėdos vaikų ir jaunimo centras tapo tarpininkais suteikiant pagalbą ir nuo karo Ukrainoje nukentėjusiems vaikams.

„Atvykus į Lietuvą buvome pasimetę. Šiame dienos centre atvira širdimi priėmė mano vaiką, kasdieną juo rūpinosi, padėjo adaptuotis, teikė psichologinę pagalbą. Turėjau galimybę ieškotis darbo, spręsti kitas karo pabėgėliams iškylančias problemas, nes vaikas buvo saugioje aplinkoje“, – džiaugėsi savanorė Kateryna Lytvyn.

Moteris „Liberi“ savanoriauja laisvu nuo darbo laiku, padėdama informuoti ukrainiečius aktualiais klausimais, lydėdama vaikus į keliones ir panašiai.

„Suprantu, kad kolektyvas ėmėsi didžiulės atsakomybės priimdamas karo pabėgėlių vaikus. Kai patys tuo metu neturėjo jokios finansinės paramos iš valstybės ar savivaldybės, tik didžiulį norą padėti, o didelis skaičius atvykstančiųjų buvo ištvermės reikalaujantis iššūkis“, – pridūrė moteris.

Psichologė iš Ukrainos Oleksandra Serdiuk pasakojo į centrą atkeliavusi ieškodama paramos savo dukrai. Čia ji atrado vertybiškai artimą aplinką, kurioje teikiamas profesionalus rūpestis ir dėmesys vaikams, demonstruojamas bendruomenės sutelktumas.

„Tikiu, kad vieną dieną mes grįšime namo į Ukrainą, todėl rūpestis ir pagalba vaikams, kai jie vėl mokosi gyventi naujoje realybėje, jų reabilitacija, labai svarbi ugdant sąmoningą, stiprų žmogų, kuris kurs Ukrainos ateitį. Vaikystėje užsimezgusi draugystė tarp dviejų šalių vaikų, tikiu, bus rimtas pagrindas verslo, mokslo partnerystei tarp šalių“, – aiškino O. Serdiuk.

Ukrainietė psichologė taip pat džiugiai priėmė ir kvietimą įsidarbinti šiame vaikų ir jaunimo centre – gali dirbti su unikaliais vaikais ir išnaudoti savo specialybę.

„Pamatėme, kad lietuviai atviri, mūsų kultūros panašios. Bendravimas su centro direktore Rita labai padėjo. Jos žodžiai įkvėpė daug mamų pasijausti stipriomis ir reikalingomis, padėjo adaptuotis ir pozityviai žvelgti į naują gyvenimo etapą, būsimus iššūkius, randant savo vietą Lietuvoje. Ji mane įkvėpė sukurti centrą ukrainiečiams dėl greitesnės jų integracijos Lietuvoje, dirbu, kad svajonė išsipildytų“, – pasakojo savanorė K. Lytvyn.

Jai antrino ir psichologė O. Serdiuk, teigdama, kad bendros veiklos ir galimybė bendrauti tiek tarpusavyje, tiek su lietuviais padeda lengviau integruotis.

Vaikams tai – antrieji namai

„Liberi“ erdvė tapo antraisiais namais ne tik nuo karo baisumų pabėgusiems ukrainiečių vaikams ir jų mamoms, bet ir lietuvaičiams. Šiuo metu centre dirbantys 8 darbuotojai ir jiems talkinantys 25 savanoriai užtikrina socialines paslaugas beveik šimtui vaikų, tarp kurių – 30 ukrainiečių.

Vaikai čia gauna socialinę priežiūrą, psichologines konsultacijas, mokomi higienos įgūdžių, sulaukia pagalbos ruošiant pamokas, pamaitinami. Jiems organizuojamas užimtumas ne tik mokslo metų, bet ir vasaros laikotarpiu – neapsieinama be kūrybinių ir sporto veiklų.

Centre nuolat vyksta kultūrinės, socialinės, ir edukacinės veiklos, pritraukiančios Klaipėdos miesto gyventojus ir svečius.

„Augdami matome naujų perspektyvų, galimybių. Mūsų darbas būtų dar efektyvesnis, jei galėtume sukurti mokyklą pagal šimtametės Summerhill mokyklos pavyzdį vaikams, kurie turi elgesio problemų, sunkiau integruojasi į esamas standartines mokymo sistemas. Norėtume plačiau ir intensyviau diegti ir pritaikyti inovatyvius ugdymo modelius, naujus darbo su vaikais metodus“, – sakė centro direktorė R. Čėsnaitė.

  • vytis
Lietuvos Respublikos Prezidentas
Gitanas Nausėda
© 2024 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius tel. +37069842639, el. paštas: aurika.grozova@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016