Išeivijos studentų vasaros stažuočių programa – galimybė įgauti ne tik profesinės patirties, bet ir pažinti modernią Lietuvą

2024-06-25

Nuo 2009 m. vykdoma Lietuvių išeivijos studentų stažuočių“ (LISSprograma – tai JAV lietuvių bendruomenės vykdoma penkių savaičių iniciatyva, suteikianti galimybę JAV ir Kanadoje gyvenantiems lietuvių kilmės bakalauro ir magistrantūros studijų studentams atlikti stažuotes Lietuvoje, patobulinti lietuvių kalbos žinias, susipažinti su šalies kasdieniu bei kultūriniu gyvenimu ir šiose srityse vykstančiais pokyčiais.

LISS programa taip pat siūlo intensyvias kultūrines veiklas – studentai keliauja, susitinka su Lietuvos šviesuoliais, stengiasi giliau pažinti lietuvių tapatybę. Programos dalyviai lankosi biomedicinos, lazerių įmonėse, aukštųjų technologijų mokslo centruose, diskutuoja su įvairiais šalies viešojo sektoriaus, verslo ir mokslo atstovais.

Su programos vadove Romena Čiūtiene kalbėjomės apie iniciatyvos pradžią, skirtingas studentų patirtis ir programos ateities planus.

Trumpai papasakokite apie LISS ir kaip ši iniciatyva prasidėjo?

– JAV lietuvių bendruomenė studentų stažuočių programą vykdo jau daugiau nei dešimtmetį.

Kadaise JAV ir Kanados lietuvių kilmės studentai kartu su JAV lietuvių bendruomenės Krašto valdybos vykdomosios vicepirmininkės Birutės Bublienės pagalba bei globa suorganizavo ir atliko trumpalaikes stažuotes Lietuvoje. Norinčių dalyvauti stažuotėse studentų skaičiui didėjant ir siekiant sudaryti formalesnius programos rėmus, 2008 metais stažuočių Lietuvoje organizavimas tapo JAV LB veiklos įsipareigojimų dalimi – taip buvo sukurta lietuvių išeivijos studentų stažuočių programa LISS.

Programa JAV ir Kanados lietuvių kilmės studentams suteikia galimybę penkias savaites stažuotis pagal savo studijų kryptį ir ateities karjeros poreikius.

Kuo ši veikla svarbi dalyviams?

– JAV ir Kanados lietuvių kilmės studentai atlieka stažuotes įvairiose Lietuvos įmonėse ir įstaigose, o kasdien darbuodamiesi susipažįsta su Lietuva iš visai kitos perspektyvos nei vaikystėje, kai vasaromis lankydavo senelius ar kitus artimuosius. Ši patirtis labai praturtina bei pagilina jaunų žmonių suvokimą, kas tai yra Lietuva. Tai galimybė kur kas geriau pažinti vidinius šalies procesus bei sustiprinti savo socialinius ryšius. Taip Lietuva jiems tampa dar artimesnė.

Kita ne mažiau svarbi programos dalis yra intensyvi kultūrinė programa – studentai keliauja po Lietuvą, kartu atranda kuriančią, inovatyvią, atvirą ir aukštųjų technologijų plėtra garsią, vis labiau vakarietišką Lietuvą.

Kokiais rezultatais labiausiai džiaugiatės?

– Programos dalyviai, praleidę Lietuvoje penkias intensyvias savaites, atgal į JAV ir Kanadą išvyksta labiau trispalvėmis širdimis, kur kas geriau patobulinę savo lietuvių kalbą ir su dideliu užsidegimu dar labiau mylėti ir dar labiau stengtis dėl Lietuvos gerovės. Ši patirtis džiugina ne tik pačius dalyvius, bet ir stažuotes suteikiančius darbdavius, dalyvių artimuosius Lietuvoje ir anapus Atlanto.

Visgi didysis programos efektas yra ilgalaikis – įspūdžiai ir patirtys metų metus dalyviams sugrįžta skirtingose refleksijose, leisdami jiems iš naujo pergalvoti ir permąstyti su Lietuva susijusias patirtis. Geriausia to išdava – sustiprėjęs ilgalaikis santykis su Lietuva. Tai gali būti ir intensyvi tolesnė veikla išeivijoje, ir po kurio laiko priimami buvusių stažuotojų sprendimai susieti gyvenimą su Lietuva atvykstant čia gyventi, darbuotis, perkeliant verslus ar kuriant santykius.

Su kokiais iššūkiais susiduriate?

– Pagrindiniai iššūkiai susiję su organizaciniu darbu – stažuočių vietos parinkimu ir su tuo susijusiais organizaciniais dalykais. Norisi kiekvienam studentui rasti poziciją, kuri atitiktų jo išsilavinimą, ambicijas ir interesų kryptį. Nors tai nėra įprastiniai stažuotojai, smagu, kad tiek privatus, tiek viešasis sektorius yra atviri ir palankūs LISS programai. Gana smagus būna ir komandos formavimo etapas, atrandant ryšius tarp dalyvių, dalinantis kultūrinėmis patirtimis bei socialiniais įspūdžiais, kurie nedaug gyvenimo patirties Lietuvoje turintiems jaunuoliams dažnai yra reikšminga naujovė.

Ar bendradarbiaujate su kitomis organizacijomis?

– JAV lietuvių bendruomenė yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį su Vilniaus universitetu. Kiekvienas stažuotojas, dalyvaujantis LISS projekte, tampa oficialiu universiteto studentu ir projekto pabaigoje, po stažuotės atsiskaitymo, gauna 5 universitetinius kreditus, kurie pripažįstami daugelyje JAV ir Kanados universitetų ir kitų aukštųjų mokyklų. Be to, jaunuoliai savo gyvenimo aprašymus papildo anapus Atlanto labai vertinama tarptautinės patirties praktika.

Kas labiausiai motyvuoja tęsti veiklą?

– Prieš imantis šio projekto, metus gyvenau JAV ir ten susipažinau su JAV lietuvių bendruomene. Mane nustebino ir sužavėjo jų užsidegimas puoselėti lietuviškas tradicijas ir ryšius su Lietuva. Kuomet man pasiūlė imtis LISS koordinavimo, jau gana tvirtai žinojau, kad šis projektas turi prasmę ir ilgalaikį efektą. Ir išties, labiausiai motyvuojantis dalykas yra matyti susižavėjimo ir nuostabos pilnas dalyvių akis naujai atrandant ir pamilstant Lietuvą; jų pačių bei artimųjų grįžtamasis ryšys apie pokytį, taip pat ir dalyvių sėkmė gyvenime bendrąja prasme – absoliuti dauguma jų yra puikiai išauklėti, išsilavinę, ambicingi bei smalsūs jaunuoliai. Kasmet besiplečiantis tokių žmonių ratas mano gyvenime yra didžiulė dovana.

Kaip prisijungti prie projekto?

– Kiekvienų metų pabaigoje JAV lietuvių bendruomenė savo socialiniuose tinkluose skelbia informaciją apie prasidėjusią atranką į projektą LISS. Kviečiame sekti tiek JAV LB, tiek LISS projekto „Facebook“ ir „Instagram“ paskyras, o iškilus klausimų – rašyti el. paštu liss@lithuanian-american.org.

Klausimas savanoriui: kodėl nusprendėte dalyvauti LISS programos veiklose?

Giedrė Baliuvienė: „Kelerius metus LISS veiklą stebėjau socialinėje erdvėje. Žavėjo energingi sumanymai ir atvykusiems studentams suteikiamos išskirtinės galimybės: susitikimai su Lietuvos vadovais, apsilankymai inovatyviose įmonėse, asmenybes formuojančios patirtys bei tautiškumą, patriotiškumą įgalinančios veiklos.

Netikėtas kvietimas prisijungti prie LISS veiklos nuoširdžiai nustebino ir sujaudino galimybe tapti šios prasmingą veiklą vykdančios bendruomenės dalimi. Įdomu ir nepaprasta patirti Lietuvą vėl ir vėl per nuoširdų bendravimą su jaunais žmonėmis“.

JAV bendruomenės iniciatyva „Lietuvių išeivijos studentų stažuotės“ (LISS) dalyvauja „Lietuvos galios“ projekte „Stiprios Lietuvos“ kategorijoje.

 

 

  • vytis
Lietuvos Respublikos Prezidentas
Gitanas Nausėda
© 2024 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius tel. +37069842639, el. paštas: aurika.grozova@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016