Visaginas – draugiškas senjorams miestas

Asta Sieliūnienė
Palaikymo balsai neturės įtakos konkurso rezultatams. Konkursinio balsavimo sistemą planuojama atverti šių metų rudens pradžioje. Apie konkursinio balsavimo pradžią būsite informuoti žinute Lietuvos galios platformoje.
Jau palaikė

Projekto inicijavimo aplinkybės:

– Visaginas, buvęs jauniausias Lietuvos miestas tiek savo įsikūrimo metais, tiek gyventojų amžiaus vidurkiu, tapo sparčiausiai senstančiu pagal gyventojų amžiaus vidurkio kaitą miestu šalyje;

– Visaginas buvo projektuotas, statytas ir vystėsi kaip jaunoms šeimoms, jaunimui patogi gyventi vieta. Vadovaujantis šia nuostata buvo formuojamas ir paslaugų tinklas. Visagino savivaldybė, staiga tapusi „sparčiausiai senstančia“ teritorija, turi nedelsdama formuoti ir priimti strateginius sprendimus, kuriuose integruotai reaguojama į besikeičiančią demografinę situaciją. Svarbu, kad tuose procesuose dalyvautų, būtų atstovaujami pačių vyresniojo amžiaus piliečių interesai;

– į Visagino socialinių inovacijų vystymą neįtraukiami arba ribotai įtraukiami vyresniojo amžiaus gyventojai, kurie dėl savo riboto prisitaikymo naudotis IT, kalbinio barjero neišnaudoja pilietinio aktyvumo galimybių. Dėl specifinių šios amžiaus grupės gyventojų savybių bei nuostatų ši grupė yra pažeidžiama, ji tarytum nustumiama į antrą planą priimant su jų gyvenimo kokybe susijusius klausimus.

Tokiam įsitraukimui yra būtina rengtis, domėtis, mokytis diskutuoti, o atstovavimui – sukurti veiksmingus mechanizmus. Įgyvendinant projektą jau yra pasiekta:

– Visagino trečiojo amžiaus universitetas subūrė savivaldybės teritorijoje veikiančias nevyriausybines organizacijas, atstovaujančias vyresniojo amžiaus visaginiečių interesams, bendriems tikslams siekti – pasirašytas ketinimų protokolas, kuriuo deklaruotas susitarimas apjungti organizacijų pastangas atstovaujant vyresniojo amžiaus gyventojų interesams ir įsitraukiant į jiems aktualių klausimų sprendimų formavimą, aktyvų pilietiškumą skatinančias veiklas. Periodiškai vyksta organizacijų susitikimai, formuojamas bendras organizacijų veiksmų planas;

– projekto komandos iniciatyva 2021 m. spalio 14 d. Visagino savivaldybės taryba priėmė Visagino senjorų bendruomenei bei senjorus vienijančioms visuomeninėms organizacijoms itin svarbų sprendimą – sudarė Visagino savivaldybės senjorų tarybą ir patvirtino jos veiklos nuostatus. Tai Visagino savivaldybės tarybai ir Savivaldybės administracijai patariamąjį balsą turėsianti, senjorų interesams atstovausianti institucija, užtikrinsianti veiksmingą Visagino savivaldybės institucijų, įstaigų ir vyresniojo amžiaus žmonių interesams atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą. Sprendimo projekto rengime aktyviai dalyvavo projekto „Visaginas – draugiškas senjorams miestas“ komanda. Jau yra paskelbtas kvietimas organizacijoms rinkti savo atstovus į Senjorų tarybą ir teikti kandidatūras Savivaldybės tarybai. Tikimasi, kad artimiausiame Visagino savivaldybės tarybos posėdyje jau bus tvirtinama personalinė Senjorų tarybos sudėtis pirmajai kadencijai ir šis atstovavimo mechanizmas pradės veiksmingai ir skaidriai veikti;

– Visagino trečiojo amžiaus universiteto įgyvendinamų projekto veiklų dėka yra įrengta „Diskusijų erdvė“ – tai atviros, visai bendruomenei prieinamos patalpos, kuriose formuojasi Visagino senjorų bendruomenės žmonėms patraukli, įtrauki diskusijoms, aktualiems pokalbiams, periodiniams susitikimams vieta. Parengtas ir derinamas su partneriais „Diskusijų erdvės“ įveiklinimo planas. Projekto komandai labai svarbu, kad projekto idėjos realizuotųsi, kad bendruomenė ne tik fragmentiškai įsitrauktų, bet kad susiformuotų poreikis, įprotis, lūkestis rūpimus klausimus išsakyti, ieškoti atsakymų kviečiant diskusijoms turinčius kompetencijų, žinių ir galių žmones, ieškant susitarimų ir sprendimų, patiems tame dalyvaujant.

„Diskusijų erdvė“ – tai ir savanoriškos veiklos vieta. Natūralu, kad pilietinės veiklos persipynusios su savanorių indėliu į bendruomenės gerovę. Visagino TAU savanorišką veiklą vykdo nuo pirmųjų savo įsikūrimo metų – 2000-ųjų. Pirmieji savanorių mokymai Visagino savivaldybėje prieš daugelį metų vyko būtent Visagino TAU įgyvendinto projekto dėka. Ir šio projekto veiklos bendrafinansuojamos savanorių darbo indėliu, projektą finansuoja Aktyvių piliečių fondas.

Visagino trečiojo amžiaus universitetas su projekto partneriu Visagino bendruomenės fondu analizuoja tarptautinę vyresniojo amžiaus asmenims palankių miestų ir bendruomenių tinklo (The Global Network for Age-friendly cities and communities) patirtį, o projekto pabaigoje organizuos konferenciją, kurios metu bus priimta ir vietos savivaldos institucijoms pristatyta rezoliucija dėl Visagino stojimo į palankių miestų ir bendruomenių tinklą.

Susisiekite su iniciatyvos autoriais.

Daugiau iniciatyvų

Rasta: 6
Pagalbos Angelai (Helping Hands of Angels)
Pagalbos Angelai (Helping Hands of Angels)
Anglijoje lietuvių sukurta nepelno organizacija, kuri padeda Lietuvoje nepasiturinčioms šeimoms, seneliams ir visiems, kam reikia pagalbos.
Pagramančio bendruomenės centro „Gramančia“ indelis garsinant savo kraštą
Pagramančio bendruomenės centro „Gramančia“ indelis garsinant savo kraštą
Pagramančio bendruomenės centras „Gramančia“ 2020 m. sukurtas socialinis verslas. Įkurta 19 darbo vietų.
Pilaitės bendruomenės centras
Pilaitės bendruomenės centras
Esame Tauragės raj., Dapkiškių k., Pilaitės bendruomenė: mūsų kaimas įsikūręs ant upės Jūros kranto Pagramančio regionianeme parke.
Baltosios Vokės vaikų dienos centro „Šypsenų sūkurys“ įkūrimas
Baltosios Vokės vaikų dienos centro „Šypsenų sūkurys“ įkūrimas
Vaikų dienos centro tikslas – sukurti saugią aplinką socialiai apleistiems vaikams, kad jie tinkamai galėtų augti ir ugdytis, tyrinėti pasaulį, bendrauti.
Solidarumo Kava
Solidarumo Kava
Tai 5 jaunuolių, turinčių intelekto sutrikimą, iniciatyva. Jos tikslas - kavos puodeliu už šypseną įgyti darbinių įgūdžių bei panaikinti stigmą.
Padėk vienišam senjorui
Padėk vienišam senjorui
Panevėžio krašto Nevėžio tunto skautai nudažė vienišos senolės namą.
  • vytis
Lietuvos Respublikos Prezidentas
Gitanas Nausėda
© 2022 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius tel. +37069842639, el. paštas: aurika.grozova@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016