Už kokybišką tėvų globos netekusių vaikų įsitraukimą į šviečiamąją ir kultūrinę veiklą

Erikas Lukas Dvilevičius
Palaikymo balsai neturės įtakos konkurso rezultatams. Konkursinio balsavimo sistemą planuojama atverti šių metų rudens pradžioje. Apie konkursinio balsavimo pradžią būsite informuoti žinute Lietuvos galios platformoje.
Jau palaikė

Per 15-ka veiklos metų supratome, kad tėvų globos netekę vaikai sunkiai arba prastai siekia mokymosi rezultatų. Dažnas įgijęs vidurinį išsilavinimą nesirenka aukštojo mokslo.
Tėvų globos netekę vaikai sulaukę 18 metų turi palikti globos įstaigą. Jie dažnai neparuošti savarankiškam gyvenimui, nemoka planuoti savo ateities. Dauguma įpratę nesilaikyti taisyklių, prastai mokosi. Neturėjimas motyvacijos ir noro mokytis atsiranda iš daug gilesnių emocinių, asmeninių problemų, kurias patiria šie vaikai. Sukūrę emocinį ryšį savanoriai-korepetitoriai padeda tėvų globos netekusiems vaikams ne tik siekti geresnių mokymosi rezultatų, bet ir skatina ieškoti platesnių ateities perspektyvų. Todėl šia programa siekiame skatinti jaunuolių domėjimąsi menu, kultūra, mokslu, padėti užpildyti mokymosi spragas, gilinti akademines žinias, išmokyti efektyvesnio savarankiško mokymosi, atsakomybės, padėti suprasti išsilavinimo vertę, suteikti žinių apie aukštojo mokslo galimybes, profesinę orientaciją, padėti ruoštis brandos egzaminams.

Projekto aktualumas ir išskirtinumas tas, kad savanoriai – korepetitoriai teikia ne tik ugdomąją, bet ir emocinę pagalbą. Vaikų, netekusių tėvų globos, prasmingai praleistas laikas su savanoriais kelia jų savivertę, o sukurtas šiltas ir nuoširdus ryšys skatina tobulėti. Iš to kyla ir motyvacija mokytis.

Savanorių – korepetitorių teikiama emocinė ir ugdomoji pagalba padeda tėvų globos netekusiems vaikams tobulinti bendrąsias kompetencijas bei mokymosi įgūdžius. Tokiu būdu savanoriai kartu su vaikais gali kurti šviesesnę ateitį sau ir visuomenei.

2020-2021 metais 30 „Ne imti, bet duoti“ savanorių – korepetitorių visus mokslo metus savanoriavo nuotoliniu būdu 8-iose savanorius priimančiose organizacijose (globos namuose ir dienos centruose). Per visus mokslo metus skyrė 480 ugdymo(si) užsiėmimų kartu suteikiant ir emocinę pagalbą tėvų globos netekusiems vaikams.

Mums svarbu mažinti jaunuolių socialinę atskirtį visuomenėje, skatinti jų pasitikėjimą savimi ir padėti (re)integruotis į švietimo sistemą, darbo rinką bei gyvenamąją aplinką. Per 2020-2021 metus savanoriai – korepetitoriai nuoširdžiai veikdami pagal esminį savanorystės principą: altruistinę veiklą, skirdami dalelę savo laiko, energijos, žinių ir asmeninės patirties negaudami už tai jokio piniginio atlygio savanoriškai veiklai skyrė 960 valandų.

Susisiekite su iniciatyvos autoriais.

Daugiau iniciatyvų

Rasta: 6
Pagalbos Angelai (Helping Hands of Angels)
Pagalbos Angelai (Helping Hands of Angels)
Anglijoje lietuvių sukurta nepelno organizacija, kuri padeda Lietuvoje nepasiturinčioms šeimoms, seneliams ir visiems, kam reikia pagalbos.
Pagramančio bendruomenės centro „Gramančia“ indelis garsinant savo kraštą
Pagramančio bendruomenės centro „Gramančia“ indelis garsinant savo kraštą
Pagramančio bendruomenės centras „Gramančia“ 2020 m. sukurtas socialinis verslas. Įkurta 19 darbo vietų.
Pilaitės bendruomenės centras
Pilaitės bendruomenės centras
Esame Tauragės raj., Dapkiškių k., Pilaitės bendruomenė: mūsų kaimas įsikūręs ant upės Jūros kranto Pagramančio regionianeme parke.
Baltosios Vokės vaikų dienos centro „Šypsenų sūkurys“ įkūrimas
Baltosios Vokės vaikų dienos centro „Šypsenų sūkurys“ įkūrimas
Vaikų dienos centro tikslas – sukurti saugią aplinką socialiai apleistiems vaikams, kad jie tinkamai galėtų augti ir ugdytis, tyrinėti pasaulį, bendrauti.
Solidarumo Kava
Solidarumo Kava
Tai 5 jaunuolių, turinčių intelekto sutrikimą, iniciatyva. Jos tikslas - kavos puodeliu už šypseną įgyti darbinių įgūdžių bei panaikinti stigmą.
Padėk vienišam senjorui
Padėk vienišam senjorui
Panevėžio krašto Nevėžio tunto skautai nudažė vienišos senolės namą.
  • vytis
Lietuvos Respublikos Prezidentas
Gitanas Nausėda
© 2022 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius tel. +37069842639, el. paštas: aurika.grozova@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016