Supratimas = Tolerancija = Integracija. Švietimo iniciatyvos bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenėms.

Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA
Kviečiame registruoti jūsų organizacijos iniciatyvas. Registruotas iniciatyvas įtraukiame į projektos renginius ir kitas veiklas.

Siekiant didinti visuomenės supratimą apie klausos negalią, skatinti toleranciją, visapusišką asmenų su klausos negalia integraciją bei gerinti kurčių ir neprigirdinčių vaikų raštingumą, Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA vykdo švietėjišką veiklą bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenių nariams.

Organizuojame šviečiamuosius renginius ir mokymus mokyklos bendruomenėms, įskaitant pedagogus, moksleivius ir kitus mokyklos atstovus, taip pat psichologinių ir pedagoginių tarnybų bei savivaldybių švietimo specialistus, apie vaikų su klausos negalia suvokimo, bendravimo ir ugdymo ypatumus, gestų kalbą, klausos aparatus, kochlearinius implantus. Sutrikusios klausos vaikų bendraklasius supažindiname su klausos aparatais, jų veikimo specifika. Mūsų vykdomų iniciatyvų metu skaitomi pranešimai apie vaikų su klausos sutrikimais poreikius ir jų galimybes, dalinamasi sėkminga sutrikusios klausos mokinių ugdymo ir šeimų į(si)traukimo į mokymo procesą patirtimi, diskutuojama ir ieškoma geriausių sprendimų siekiant užtikrinti vaikų su klausos negalia gerovę. Renginių metu suteikta informacija bei dalyvių įgyti įgūdžiai padeda mokyklų bendruomenių nariams suprasti vaikų su klausos negalia poreikius ir atliepti dėl negalios kylančius iššūkius. Iniciatyvos prisideda prie visuomenės ir viešąsias paslaugas teikiančių specialistų švietimo: skatinamas profesinis tobulėjimas, suteikiamos specializuotos žinios, dalijamasi gerąja patirtimi, kuriama geresnė mokymosi aplinka, didinamas visuomenės sąmoningumas, mažinama diskriminacija asmenų su negalia atžvilgiu.

Bendrija PAGAVA veikia tam, kad padėtų šeimoms auginti kurčius ir neprigirdinčius vaikus. Mielai atvykstame į švietimo įstaigas, organizuojame mokymus ir dalinamės turimomis žiniomis. Mūsų vizija: Lietuva – šalis, kurioje auga laimingi kurtieji ir neprigirdintieji vaikai.

Norite prisidėti prie veiklų ar savanoriauti? Susisiekite su iniciatyvos autoriais.

Daugiau iniciatyvų

Rasta: 6
Emocinės paramos programa „Drauge“
Emocinės paramos programa „Drauge“
Programa „Drauge“ padeda mamoms ir tėčiams, kurie išgyvena sudėtingą gyvenimo etapą bei jaučiasi vieniši.
Alvito kaimo bendruomenė
Alvito kaimo bendruomenė
Per dauagiau nei 20 gyvavimo metų Alvito kaimo bendruomenė įgyvendino daugybę įvairių projektų, kurie gražina mūsų miestelį ir suburia gyventojus.
Minties galia motyvuojanti veikti – „Pagalvokime ką galime duoti kitam neatlygintinai”
Minties galia motyvuojanti veikti – „Pagalvokime ką galime duoti kitam neatlygintinai”
Trijų alytiškių iniciatyvos globojamiems vaikams ir gimtajam miestui vienija aplinkai jautrius juridinius ir fizinius asmenis.
Bendruomenė „Dailučių švyturiai"
Bendruomenė „Dailučių švyturiai"
Bendruomenė „Dailučių švyturiai" įsteigta 2006, tai visuomeninė organizacija, įkūrusi VDC, sveikatingumo centrą, teikia socialines paslaugas.
Nematomą negalią turintys asmenys yra matomi
Nematomą negalią turintys asmenys yra matomi
Pasitelkiant tarptautiniu mastu žinomą Nematomos negalios saulėgrąžos ženklą siekiame, kad nematomą negalią turintys asmenys būtų matomi.
Jonavos rajono Panoterių krašto bendruomenė
Jonavos rajono Panoterių krašto bendruomenė
Vienu iš svarbiausių projektų per veiklos laikotarpį laikome – savarankišką iniciatyvą Panoterių heraldikos sukūrimui ir pristatymui.
  • vytis
Lietuvos Respublikos Prezidentas
Gitanas Nausėda
© 2024 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius tel. +37069842639, el. paštas: aurika.grozova@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016