Supratimas = Tolerancija = Integracija. Švietimo iniciatyvos bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenėms.

Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA
Kviečiame registruoti jūsų organizacijos iniciatyvas. Registruotas iniciatyvas įtraukiame į projektos renginius ir kitas veiklas.

Siekiant didinti visuomenės supratimą apie klausos negalią, skatinti toleranciją, visapusišką asmenų su klausos negalia integraciją bei gerinti kurčių ir neprigirdinčių vaikų raštingumą, Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA vykdo švietėjišką veiklą bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenių nariams.

Organizuojame šviečiamuosius renginius ir mokymus mokyklos bendruomenėms, įskaitant pedagogus, moksleivius ir kitus mokyklos atstovus, taip pat psichologinių ir pedagoginių tarnybų bei savivaldybių švietimo specialistus, apie vaikų su klausos negalia suvokimo, bendravimo ir ugdymo ypatumus, gestų kalbą, klausos aparatus, kochlearinius implantus. Sutrikusios klausos vaikų bendraklasius supažindiname su klausos aparatais, jų veikimo specifika. Mūsų vykdomų iniciatyvų metu skaitomi pranešimai apie vaikų su klausos sutrikimais poreikius ir jų galimybes, dalinamasi sėkminga sutrikusios klausos mokinių ugdymo ir šeimų į(si)traukimo į mokymo procesą patirtimi, diskutuojama ir ieškoma geriausių sprendimų siekiant užtikrinti vaikų su klausos negalia gerovę. Renginių metu suteikta informacija bei dalyvių įgyti įgūdžiai padeda mokyklų bendruomenių nariams suprasti vaikų su klausos negalia poreikius ir atliepti dėl negalios kylančius iššūkius. Iniciatyvos prisideda prie visuomenės ir viešąsias paslaugas teikiančių specialistų švietimo: skatinamas profesinis tobulėjimas, suteikiamos specializuotos žinios, dalijamasi gerąja patirtimi, kuriama geresnė mokymosi aplinka, didinamas visuomenės sąmoningumas, mažinama diskriminacija asmenų su negalia atžvilgiu.

Bendrija PAGAVA veikia tam, kad padėtų šeimoms auginti kurčius ir neprigirdinčius vaikus. Mielai atvykstame į švietimo įstaigas, organizuojame mokymus ir dalinamės turimomis žiniomis. Mūsų vizija: Lietuva – šalis, kurioje auga laimingi kurtieji ir neprigirdintieji vaikai.

Norite prisidėti prie veiklų ar savanoriauti? Susisiekite su iniciatyvos autoriais.

Daugiau iniciatyvų

Rasta: 6
„Čia mūsų namai"
„Čia mūsų namai"
Bendruomenė įkurta 2004 11 11. Pagrindinė veikla - atstovauti ir ginti narių interesus; vienyti narius bendrai veiklai, skatinti pilietinį aktyvumą.
Jaunimo su specialiaisiais poreikiais bendruomenė
Jaunimo su specialiaisiais poreikiais bendruomenė
Esame bendruomenė, vienijanti jaunimą su specialiaisiais poreikiais ir padedanti jiems turiningai ir prasmingai leisti laisvalaikį.
„Angelų mamos“
„Angelų mamos“
Palaikymo bendruomenė nėštumą patyrusiai ir kūdikio netektį išgyvenančiai mamai.
Trečiojo Amžiaus Akademija
Trečiojo Amžiaus Akademija
VšĮ Trečiojo Amžiaus Akademija organizuoja paskaitas, ekskursijas.
Dusetų bendruomenė
Dusetų bendruomenė
Asociacija Dusetų bendruomenė teikia socialines paslaugas ir organizuoja renginius.
Vaikų vėžio solidarumo akcija „Dėka Tavęs gyventi gera"
Vaikų vėžio solidarumo akcija „Dėka Tavęs gyventi gera"
Rugsėjį pasaulyje minimas vaikų vėžio mėnuo, kurio metu kviečiame atsisakyti stereotipų apie vėžiu sergančius vaikus: ne gailėtis, o palaikyti juos.
  • vytis
Lietuvos Respublikos Prezidentas
Gitanas Nausėda
© 2024 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius tel. +37069842639, el. paštas: aurika.grozova@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016