Solidarumo pietūs ir pramogos Dapkūniškių seneliams

Marija Ažubalienė
Kviečiame registruoti jūsų organizacijos iniciatyvas. Registruotas iniciatyvas įtraukiame į projektos renginius ir kitas veiklas.

Iniciatyva „Solidarumo pietūs ir pramogos Dapkūniškių seneliams“ vykdoma nuo 2014 metų. Ši graži ir prasminga idėja kilo mums ir mūsų geriems bičiuliams iš Olandijos. Kiekvieną mėnesį bendruomenės namuose yra organizuojami nemokami pietūs su karštais patiekalais, taip pat yra nuperkamas maisto paketas į namus. Čia pietauja ypač senyvo amžiaus žmonės, jie sunkiai vaikšto, todėl kiekvieną kartą yra atvežami ir parvežami. Po pietų senelių laukia įvairios pramogos.

Dapkūniškių kaimas – viena iš atokiausių Molėtų rajono vietovių, kurioje gyvena apie 170 gyventojų, iš kurių dauguma vyresnio amžiaus vieniši žmonės, patiriantys socialinę atskirtį.

Todėl Dapkūniškių bendruomenės centras ir yra sociokultūros, švietimo, edukacijos židinys.

Čia vyksta sveikos gyvensenos, edukaciniai, kompiuterinio raštingumo ir kiti mokymai, seminarai, kultūriniai ir kt. renginiai.

Apie 15 metų tęsėsi mūsų kaimo ir Olandijoje gyvenančios kraštietės Mildos Čemeškaitės – Peeterson gražus bendradarbiavimas. Dapkūniškių kaimo gyventojai, bendruomenės centras visą šį laiką juto kraštietės Mildos nuoširdų dėmesį bei rūpestį, moralinį palaikymą ir materialinę pagalbą.

2013 m. rudenį Dapkūniškiuose apsilankė kiti svečiai: tai lietuvė Dalia Rakutytė ir olandas Johannes van Roij. Visi kartu apžiūrėję kaimo bendruomenės namų patalpas, išsiaiškinome ko mums labiausiai trūksta… O trūko mūsų namams jaukumo, šilumos. Tad ir buvo nutarta suremontuoti abi sales, sudėti gražias grindis, nudažyti sienas, lubas, pastatyti apšildymui krosneles.

Po atlikto remonto kartu su mūsų rėmėjais buvo nutarta iš pagrindų sutvarkyti virtuvės patalpas. Kaip žinia, jos nebuvo remontuotos nuo vaikų darželio pastato pastatymo. Per gerą mėnesį virtuvė buvo atnaujinta nuo grindų iki lubų. Pakeistos sienų bei grindų plytelės, išdažyta. Nupirkta ir sumontuota nauja virtuvinė įranga, pagaminti baldai. Vėl viskas pasikeitė kardinaliai.

Jaukiose patalpose Dapkūniškių bendruomenės nariams kartu su svečiais Dalia ir Johannes kilo idėja organizuoti paramos akciją, kad kiekvieno mėnesio 24 d. paremti 12 vienišų, senų žmonių, t. y. naujai suremontuotoje virtuvėje pagaminti pietus ir pavaišinti juos. Pirmas toks suėjimas ir įvyko 2014 m. birželio 24 d. Jame dalyvavo tik 9 seneliai, nes buvo dar neįprasta, „mes pavalgyti turime ir namie“ , tokie buvo pirmi atsiliepimai. Bet laikui bėgant, atsirado vis daugiau norinčių.

Į pirmą tokį suėjimą kartu pabūti, pabendrauti su jais, atvyko ir mūsų geradariai rėmėjai. Skaniai pasivaišinę, ilgai ir nuoširdžiai pabendravę, patenkinti seneliai skirstėsi į namus.
Solidarumo pietūs tęsiasi jau 7 metus. Kiekvieno mėnesio 24 d. yra organizuojami nemokami pietūs su karštais patiekalais. Perka, gamina maistą, suruošia maisto paketus į namus, atveža pagyvenusius ir neįgalius asmenis į bendruomenės patalpas 6 kaimo bendruomenės centro savanoriai.

Prie pietų stalo susirinkusieji bendrauja, dalijasi įspūdžiais, prisimena vaikystės laikus, pasimeldžia, padainuoja, pajuokauja ir t.t.

Pandemijos metu mūsų seneliai nebuvo užmiršti, bendruomenės savanoriai pirko, nešė maisto paketus į kiekvieno senelio namus.

Po kiekvienų pietų senelių laukia dar ir įvairios pramogos. Jie dalyvauja Balninkų parapijos klebono laikomose Šv. Mišiose, kurios vyksta bendruomenės namuose įrengtoje koplyčioje, organizuojamos išvykos į gretimo kaimo koplytėlę. Vyksta susitikimai su kraštiečiais, Molėtų rajono literatais bei įvairių įstaigų atstovais, parodų pristatymai, įvairūs koncertai.

Yra organizuojama tradicinė rudens šventė „Po darbų“, gruodį – advento popietė su Kūčiomis.

Taip pat yra bendras sutarimas su Molėtų menų mokykla, kad po solidarumo pietų menų mokyklos jaunuoliai dovanoja visiems po gražią meninę programą. Šiuose renginiuose dalyvauja ir visa kaimo bendruomenė.

Ši graži, turininga, prasminga iniciatyva praskaidrina mūsų kaimo senelių gyvenimą, jų vienatvę, o mums, savanoriams, suteikia galimybę jaustis reikalingais ir laukiamais. Juk daryti kažkam gero, suteikti džiaugsmo, tai daug nekainuoja.

Norite prisidėti prie veiklų ar savanoriauti? Susisiekite su iniciatyvos autoriais.

Daugiau iniciatyvų

Rasta: 6
SOTAS – žmogui ir dėl žmogaus
SOTAS – žmogui ir dėl žmogaus
SOTAS - nevyriausybinė organizacija, kuri teikia socialines bei psichologines paslaugas ir savo veikla prisideda prie vaikų ir jų šeimų gerovės.
„Po tuo pačiu dangum..."
„Po tuo pačiu dangum..."
Asociacijos savanoriai nuo pat karo pradžios rūpinasi ukrainiečiais - karo pabėgėliais. Ši prasminga veikla padeda jiems integruotis į bendruomenę.
„Čia mūsų namai"
„Čia mūsų namai"
Bendruomenė įkurta 2004 11 11. Pagrindinė veikla - atstovauti ir ginti narių interesus; vienyti narius bendrai veiklai, skatinti pilietinį aktyvumą.
Jaunimo su specialiaisiais poreikiais bendruomenė
Jaunimo su specialiaisiais poreikiais bendruomenė
Esame bendruomenė, vienijanti jaunimą su specialiaisiais poreikiais ir padedanti jiems turiningai ir prasmingai leisti laisvalaikį.
„Angelų mamos“
„Angelų mamos“
Palaikymo bendruomenė nėštumą patyrusiai ir kūdikio netektį išgyvenančiai mamai.
Trečiojo Amžiaus Akademija
Trečiojo Amžiaus Akademija
VšĮ Trečiojo Amžiaus Akademija organizuoja paskaitas, ekskursijas.
  • vytis
Lietuvos Respublikos Prezidentas
Gitanas Nausėda
© 2024 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius tel. +37069842639, el. paštas: aurika.grozova@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016