Projektas „Mes skirtingi, bet vienas kitam reikalingi”

Raimonda Juknevičienė

Siekiant įtraukties ugdymo įstaigose vienas iš svarbiausių prioritetų yra įtraukiojo ugdymo kultūros ugdymas. Švietime svarbu keisti įvairovės sampratą ir kalbėtis apie visų vaikų įvairovę. Įtraukusis ugdymas turi būti suvokiamas vertybiniu požiūriu-visapusiška pagarba, tolerancija vienas kitam. Šiuo metu mokyklose susiduriama su segregacijos problema tarp bendrųjų ir specialiojo ugdymo mokyklose besimokančių mokinių galimybėmis bendrauti, pažinti vienas kitą. Šiems iššūkiams įveikti gimė šio projekto idėja sutelkti specialiojo ir bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenes per kūrybines veiklas. Šokis, muzika, dainos, kūrybiniai darbai ir kita saviraiška kiekvieną suartina, prakalbina, įkvepia, suvienija. Plėtojant įtraukiojo ugdymo kultūrą svarbus emocinis patirtinis ugdymas.

Projekto pradžia 2021 m. Iniciatoriai–Kauno pedagogų kvalifikacijos centras ir Kauno specialioji mokykla. Vyko virtualus renginys „O mes vaikai, o mes pasaulis“, skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai.

2022 m. renginys išsiplėtė į Kauno miesto specialiojo ir bendrojo ugdymo įstaigų projektą „Šokis vienija“. Vykdant projektą buvo stengiamasi plėtoti įtraukiojo ugdymo kultūrą, formuoti teigiamą nuostatą į įtrauktį švietime, plėsti specialiojo ir bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenių tarpusavio bendravimą bei bendradarbiavimą. Projekte dalyvavo Kauno miesto specialiojo ir bendrojo ugdymo mokyklų pedagogai, auklėtojai, pagalbos mokiniui specialistai ir 95 mokiniai, kurių bendrystę jungė šokis Flashmob. Visus projekto dalyvius jungė nuostabus bendrystės jausmas.

2023 m. projektą vykdė Kauno šv. Roko mokykla (tuometinė Kauno specialioji mokykla) ir Kauno Prano Daunio ugdymo centras. Projekte dalyvavo 45 pedagogai ir apie 200 mokinių Kauno miesto specialiojo ir bendrojo ugdymo mokyklų.
Ruošiantis įtraukiąjam ugdymui, labai svarbu orientuotis į socialinės atskirties mažinimą, aktyvinant ir šviečiant visuomenę, ugdant toleranciją, empatiją, siekiant atvirumo ir supratimo. Šio projekto tęstinumas užtikrins bendrojo ir specialiojo ugdymo mokyklų partnerystė naudą visiems dalyviams: padės atsiskleisti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių galioms, gebėjimams. Mokiniai patenkins saviraiškos, pažintinių interesų, kūrybiškumo plėtojimo, kultūrinių vertybių puoselėjimą, bendravimo poreikį. Mokiniai iš bendrosios paskirties mokyklų pažins vaikus, turinčius sunkumų dėl negalių ir suvoks, kad kartu galima veikti. Mokydamiesi suprasti kitą ir jam padėti, plės savo suvokimą ir, kylant pasitikėjimui vienas kitu ir savimi, bus geriau pasiruošę priimti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius į savo bendruomenes.

Plėtojant projektą „Mes skirtingi, bet vienas kitam reikalingi” norime jį išplėsti pasitelkiant gestų kalbą ir įtraukti ne tik Kauno miesto mokyklas, bet visos Lietuvos mokyklas. Svarbu, kad kiekvienas vaikas jaustųsi vertingas, reikalingas ir saugus. Projektu siekiama inovatyvaus ir integralaus ugdymo kiekvienam asmeniui, plėtojant įtraukiojo ugdymo kultūrą.

Norite prisidėti prie veiklų ar savanoriauti? Susisiekite su iniciatyvos autoriais.

Daugiau iniciatyvų

Rasta: 6
SPEAK Lithuania
SPEAK Lithuania
SPEAK Lietuva sujungia migrantus ir pabėgėlius su vietiniais per bendruomenės vedamą kalbų ir kultūros mainų patirtį.
Pasaulio, istorijos ir gamtos pažinimas
Pasaulio, istorijos ir gamtos pažinimas
Nuo 2022 m. KB "Taurų žiburys" organizuoja protmūšius, surinkusius jau per 700 dalyvių ir skatinančius žmones domėtis pasauliu, jo istorija, gamta.
Keliavimo priemonė „Atrask.eu“: bendruomenės stiprinimas per inovacijas
Keliavimo priemonė „Atrask.eu“: bendruomenės stiprinimas per inovacijas
Aukštadvaryje įsikūręs vaikų dienos centras „Navininkai“ kartu su partneriais įgyvendina interaktyvų projektą „Atrask.eu“.
LRK Jaunimo programa
LRK Jaunimo programa
Lietuvos Raudonasis Kryžius siekia sudaryti palankias sąlygas jauno žmogaus tobulėjimui, įsitraukimui į visuomeninę veiklą.
„Nėštumo kalendorius“ ir „Kūdikio dienoraštis“ –  edukacija tėvams, prie kurios gyvavimo prisideda daugelis
„Nėštumo kalendorius“ ir „Kūdikio dienoraštis“ – edukacija tėvams, prie kurios gyvavimo prisideda daugelis
Švietimo idėja, gimusi vienos mamos galvoje, virto net 15 metų besitęsiančia iniciatyva, prie kurios gyvavimo prisideda daug žmonių.
Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka: bendruomenę sujungia šokis
Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka: bendruomenę sujungia šokis
Ketvirtus metus bibliotekos organizuojama bendruomenine šokio iniciatyva siekiama stiprinti bendruomeniškumo ryšius per kūrybinę veiklą
  • vytis
Lietuvos Respublikos Prezidentas
Gitanas Nausėda
© 2023 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius tel. +37069842639, el. paštas: aurika.grozova@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016