Projektas „Mes skirtingi, bet vienas kitam reikalingi”

Raimonda Juknevičienė

Siekiant įtraukties ugdymo įstaigose vienas iš svarbiausių prioritetų yra įtraukiojo ugdymo kultūros ugdymas. Švietime svarbu keisti įvairovės sampratą ir kalbėtis apie visų vaikų įvairovę. Įtraukusis ugdymas turi būti suvokiamas vertybiniu požiūriu-visapusiška pagarba, tolerancija vienas kitam. Šiuo metu mokyklose susiduriama su segregacijos problema tarp bendrųjų ir specialiojo ugdymo mokyklose besimokančių mokinių galimybėmis bendrauti, pažinti vienas kitą. Šiems iššūkiams įveikti gimė šio projekto idėja sutelkti specialiojo ir bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenes per kūrybines veiklas. Šokis, muzika, dainos, kūrybiniai darbai ir kita saviraiška kiekvieną suartina, prakalbina, įkvepia, suvienija. Plėtojant įtraukiojo ugdymo kultūrą svarbus emocinis patirtinis ugdymas.

Projekto pradžia 2021 m. Iniciatoriai–Kauno pedagogų kvalifikacijos centras ir Kauno specialioji mokykla. Vyko virtualus renginys „O mes vaikai, o mes pasaulis“, skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai.

2022 m. renginys išsiplėtė į Kauno miesto specialiojo ir bendrojo ugdymo įstaigų projektą „Šokis vienija“. Vykdant projektą buvo stengiamasi plėtoti įtraukiojo ugdymo kultūrą, formuoti teigiamą nuostatą į įtrauktį švietime, plėsti specialiojo ir bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenių tarpusavio bendravimą bei bendradarbiavimą. Projekte dalyvavo Kauno miesto specialiojo ir bendrojo ugdymo mokyklų pedagogai, auklėtojai, pagalbos mokiniui specialistai ir 95 mokiniai, kurių bendrystę jungė šokis Flashmob. Visus projekto dalyvius jungė nuostabus bendrystės jausmas.

2023 m. projektą vykdė Kauno šv. Roko mokykla (tuometinė Kauno specialioji mokykla) ir Kauno Prano Daunio ugdymo centras. Projekte dalyvavo 45 pedagogai ir apie 200 mokinių Kauno miesto specialiojo ir bendrojo ugdymo mokyklų.
Ruošiantis įtraukiąjam ugdymui, labai svarbu orientuotis į socialinės atskirties mažinimą, aktyvinant ir šviečiant visuomenę, ugdant toleranciją, empatiją, siekiant atvirumo ir supratimo. Šio projekto tęstinumas užtikrins bendrojo ir specialiojo ugdymo mokyklų partnerystė naudą visiems dalyviams: padės atsiskleisti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių galioms, gebėjimams. Mokiniai patenkins saviraiškos, pažintinių interesų, kūrybiškumo plėtojimo, kultūrinių vertybių puoselėjimą, bendravimo poreikį. Mokiniai iš bendrosios paskirties mokyklų pažins vaikus, turinčius sunkumų dėl negalių ir suvoks, kad kartu galima veikti. Mokydamiesi suprasti kitą ir jam padėti, plės savo suvokimą ir, kylant pasitikėjimui vienas kitu ir savimi, bus geriau pasiruošę priimti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius į savo bendruomenes.

Plėtojant projektą „Mes skirtingi, bet vienas kitam reikalingi” norime jį išplėsti pasitelkiant gestų kalbą ir įtraukti ne tik Kauno miesto mokyklas, bet visos Lietuvos mokyklas. Svarbu, kad kiekvienas vaikas jaustųsi vertingas, reikalingas ir saugus. Projektu siekiama inovatyvaus ir integralaus ugdymo kiekvienam asmeniui, plėtojant įtraukiojo ugdymo kultūrą.

Norite prisidėti prie veiklų ar savanoriauti? Susisiekite su iniciatyvos autoriais.

Daugiau iniciatyvų

Rasta: 6
Terapinis ūkis
Terapinis ūkis
Terapinis ūkis - terapijos ir ugdymo erdvė, kur taikydami gamtos, darbo grupėje ir bendruomenės praktikas teikiame pagalbą vaikams ir jaunuoliams.
Iš nykstančio – į sumanų kaimą!
Iš nykstančio – į sumanų kaimą!
Brožių kaimo bendruomenė
iniciatyva Šakių Diabeto IQ
iniciatyva Šakių Diabeto IQ
Mūsų tikslas - palaikyti ir vienyti asmenis, gyvenančius su 1, 2 ar kito tipo diabeto diagnoze mūsų rajone.
TARPTAUTINIS PREVENCINIS RENGINYS ŠAUNIŲ KOMANDŲ VARŽYTUVĖS „VISOS PASAKOS BAIGIASI LAIMINGAI“
TARPTAUTINIS PREVENCINIS RENGINYS ŠAUNIŲ KOMANDŲ VARŽYTUVĖS „VISOS PASAKOS BAIGIASI LAIMINGAI“
Tai renginys, kuris patyčių problemas sprendžia nauja forma - pasakų pagalba. Tai tradicinis renginys, kuris 2023 metais vyko jau 15 kartą.
„Žadeikių sūkurys”
„Žadeikių sūkurys”
Asociacija “Žadeikių sūkurys” - tai kaimo bendruomenė, siekianti gerovės savo kaimo žmonėms.
Žilpamūšio krašto bendruomenės atnaujinta krepšinio aikštelė ir išmanusis suoliukas
Žilpamūšio krašto bendruomenės atnaujinta krepšinio aikštelė ir išmanusis suoliukas
Pasvalio rajono Žilpamūšio krašto bendruomenė atnaujino krepšinio aikštelę ir pastatė pirmą rajone „išmanųjį” suoliuką.
  • vytis
Lietuvos Respublikos Prezidentas
Gitanas Nausėda
© 2024 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius tel. +37069842639, el. paštas: aurika.grozova@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016