Pirmieji šunys asistentai Lietuvoje

Ajana Lolat
Palaikymo balsai neturės įtakos konkurso rezultatams. Konkursinio balsavimo sistemą planuojama atverti šių metų rudens pradžioje. Apie konkursinio balsavimo pradžią būsite informuoti žinute Lietuvos galios platformoje.
Jau palaikė

Ajana Lolat – profesionali negalios įtraukties specialistė, šioje srityje ties iš praktinės, tiek iš akademinės pusės dirbanti jau arti 10 metų, Pati užaugusi su cerebrinio paralyžiaus diagnoze, ji įkūrė fondą, finansuojantį įvairias neįgaliems vaikams skirtas terapijas. Žinau, kokius sunkumus liga atneša ir tau, ir tavo artimiesiems, todėl noriu, kad fondas jiems atneštų vilties ir džiaugsmo, – sako Ajana.

Nusprendusi, kad dėl savo negalios jai verta įsigyti šunį asistentą, kuris padėtų panešti daiktus ar net pakviestų pagalbą, jei kas atsitiktų, mergina sužinojo, kad tokie šunys Lietuvoje dar nepasiekiami – nėra nei reglamentuojančių įstatymų, nei subsidijos tokiam įsigyti. Iš prigimties užsispyrusi, Ajana nusprendė, kad nuo šiol jos tikslas – padėtį Lietuvoje pakeisti iš esmės. Suradusi profesionalius kinologus, sutikusius ruošti pirmąjį šunį asistentą, mergina pakvietė visą Lietuvą projektą palaikyti: Seime buvo inicijuota reikiama darbo grupė, o žmonės, pagal išgales, aukojo lėšas pirmosios šunytės asistentės mokslams. Taip įkurtas fondas tapo žinomas kaip Mulan fondas (minėtos šunytės garbei), o projektas išsiplėtė – dabar rengiami jau net PENKI šunys asistentai, o pats fondas artėja link spec. europinės akreditacijos, kuri įgyjama, jei sėkmingai paruošiami bent 5 šunys asistentai.

Siekiant paskleisti žinią apie šunų asistentų nešamą naudą bei surinkti lėšų projektui, vieninga komanda nužygiavo net 12,6 km ir taip pasiekė oficialų Lietuvos rekordą, matuojant atstumą, įveiktą einant ramentų pagalba. Po žygio Ajana braukė ašaras ir iš to sunkumo, kaip pati sako, ir iš to grožio, kurį visiems kartu pavyko sukurti: žygyje dalyvavo kurtieji, gestų kalbos vertėjai, vaikai su negalia ir be jos, kinologai, gausus šunų mylėtojų bei šunų būrys, įskaičiuojant, žinoma, ir dar augančius pirmuosius šunis asistentus. Video galite pamatyti čia: https://www.youtube.com/watch?v=MhH8knVs8qc

Skiriame visas jėgas, kad šunys asistentai atkeliautų pas žmones su negalia Lietuvoje ir atneštų jiems ne tik naujas savarankiškumo, saugumo galimybes, bet ir labai daug džiaugsmo. Net biologiškai įrodyta, kad šuns buvimas patalpoje streso lygį sumažina iki 10 proc. (jei standartą laikysime 100 proc.). Pats gyvenimus mus lydi link džiaugsmingų pokyčių, – šypsosi Ajana, – pradėjome rengti prezentacijas studentams ir moksleiviams, tikiuosi, kad vis daugiau žmonių sužinos apie šunų asistentų nešamą naudą bei patys ims kurti socialinias inovacijas, kurios taip reikalingos žmonėms.

Detalesnis mokslins projekto pagrindimas, kurį galite rasti žemiau, taip pat parengtas: kadangi Ajana šiuo metu siekia daktaro laipsnio ISM universitete ir rašo disertaciją žmonių su negalia įtraukties į darbo rinką tema – tapo be galo svarbu, kad šunų asistentų projektas tarnautų visuomenei ne tik pagal socialinius, bet ir pagal akademinius standartus bei siūlymus.

Mokslinis pagrindimas:

Žmonės su negalia dažnai laikomi našta savo šeimoms ir valstybei, nesugebančiais pasirūpinti savimi, persona non grata darbo rinkoje ir kitose socialinio gyvenimo srityse. Galiausiai, negalią turintieji dažnai nepaiso savęs, jiems trūksta pasitikėjimo savimi ir bendravimo įgūdžių, taip pat drąsos arba motyvacijos.

Mokslinių tyrimų vertinimu, vienas esminių įrankių, galinčių įveikti minėtas kliūtis,- skatinti neįgalių žmonių socialinius įgūdžius bei pasitikėjimą savimi. Europos ir pasaulinėje praktikoje jau tapo įprasta šiam tikslui pasitelkti šunis asistentus. Šuo asistentas – individuliai, t.y. priklausomai nuo asmens neįgalumo pobūdžio ir poreikių paruoštas šuo, kuris tampa ištikimu pagalbininku įveikiant įvairiausius – tiek fizinius, tiek emocinius, tiek socialinius iššūkius. Įprasta manyti, kad jie reikalingi akliesiems ar silpnaregiams, tačiau jie padeda esant ir tokioms negalioms, kaip mobilumo sutrikimai (padėti atsistoti, atnešti daiktus, iškviesti pagalbą), cukrinis diabetas (šunys užuodžia nukritusį insulino kiekį, todėl gali įspėti savininką), kurtumas (pranešti apie beldimą į duris) ir kt.

Be fizinių aspektų, šunys asistentai padeda socialiai įsitraukti į visuomenę: suteikia galimybę ugdyti savarankiškus gyvenimo įgūdžius bei pasitikėjimą savo jėgomis, padeda įveikti vienatvės jausmą bei skatina užmegzt naujus socialinius ryšius, pvz. aktyvus laisvalaikis su asmenimis, turinčiais šunis. Deja, iki šiol Lietuvoje nebuvo nė vieno oficialiai parengto šuns asistento, ko rezultate ir gimė Mulan fondas, siekiantis skatinti žmonių su negalia pasitikėjimą savimi, savarankiškumą bei suteikti didesnę mobilumo laisvę, taip sudarant sąlygas aktyviam šių žmonių į(si)traukimui į Lietuvos visuomenę.

Nors užsienio šalyse įprasta neįgalius žmones į šunų asistentų rengimą įtraukti paskutiniame jų rengimo cikle (prieš pat atiduodant savininkams), mes šiuos žmones į programą įtraukiame nuo pat pradžių (šuniukui esant dar mažam), taip stiprinant būtent socialinę projekto dimensiją: baigę programą mūsų žmonės – ne tik įgyją asistentą ir geriausią draugą, bet ir tampa tikrais kinologijos žinovais!

Susisiekite su iniciatyvos autoriais.

Daugiau iniciatyvų

Rasta: 6
Pagalbos Angelai (Helping Hands of Angels)
Pagalbos Angelai (Helping Hands of Angels)
Anglijoje lietuvių sukurta nepelno organizacija, kuri padeda Lietuvoje nepasiturinčioms šeimoms, seneliams ir visiems, kam reikia pagalbos.
Pagramančio bendruomenės centro „Gramančia“ indelis garsinant savo kraštą
Pagramančio bendruomenės centro „Gramančia“ indelis garsinant savo kraštą
Pagramančio bendruomenės centras „Gramančia“ 2020 m. sukurtas socialinis verslas. Įkurta 19 darbo vietų.
Pilaitės bendruomenės centras
Pilaitės bendruomenės centras
Esame Tauragės raj., Dapkiškių k., Pilaitės bendruomenė: mūsų kaimas įsikūręs ant upės Jūros kranto Pagramančio regionianeme parke.
Baltosios Vokės vaikų dienos centro „Šypsenų sūkurys“ įkūrimas
Baltosios Vokės vaikų dienos centro „Šypsenų sūkurys“ įkūrimas
Vaikų dienos centro tikslas – sukurti saugią aplinką socialiai apleistiems vaikams, kad jie tinkamai galėtų augti ir ugdytis, tyrinėti pasaulį, bendrauti.
Solidarumo Kava
Solidarumo Kava
Tai 5 jaunuolių, turinčių intelekto sutrikimą, iniciatyva. Jos tikslas - kavos puodeliu už šypseną įgyti darbinių įgūdžių bei panaikinti stigmą.
Padėk vienišam senjorui
Padėk vienišam senjorui
Panevėžio krašto Nevėžio tunto skautai nudažė vienišos senolės namą.
  • vytis
Lietuvos Respublikos Prezidentas
Gitanas Nausėda
© 2022 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius tel. +37069842639, el. paštas: aurika.grozova@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016