Neįgaliųjų ir jų šeimos narių aktyvumas per įvairias užimtumo formas

Angelė Arienė
Kviečiame registruoti jūsų organizacijos iniciatyvas. Registruotas iniciatyvas įtraukiame į projektos renginius ir kitas veiklas.

Rietavo miestelyje proto negalios žmonėms bei jų šeimos nariams socialines paslaugas teikia tik bendrija „Rietavo viltis“. Remiantis bendrijos „Rietavo viltis“ statistiniais duomenimis socialinių paslaugų gavėjais gali būti 35 šeimos, kuriose gyvena 44 neįgalieji, iš jų 35 yra suaugę žmonės sunkios ir vidutinės negalios, ir 9 neįgalūs vaikai.

Asmenys su sutrikusia protine negalia net ir būdami suaugę lieka nesavarankiški ir priklausomi nuo tėvų, globėjų, socialinės apsaugos sistemos. Ne visi tėvai gali dirbti auginant sutrikusio intelekto žmones, jau nekalbant apie tai, kad jų socialinis gyvenimas susiaurėja. Gimus neįgaliam vaikeliui daugiausia šeimos išyra, vyrai neatlaiko ištikusios krizės ir mamai vienai tenka rūpintis šeima. Auginant sunkios negalios vaiką, mamos tampa socialiai pažeidžiamos, užsidaro savyje. Mažas užimtumas neigiamai veikia šeimos gyvenimo kokybę ir trukdo tapti pilnaverčiais visuomenės nariais. Dėl lėšų stygiaus, neįgalieji ir jų šeimos nariai dažnai negali įsitraukti į švietėjiškas ir socialines veiklas, suteikiančias žinių ir ugdančias įgūdžius darbui su neįgaliais šeimos nariais. Šiems žmonėms trūksta glaudesnio tarpusavyje bendravimo, sutelktumo, psichologo pagalbos. Rietavo vilties ir kolegų, dirbančių su sutrikusio intelekto žmonėmis patirtis rodo, kad bendras dalyvavimas kūrybinėje ugdančioje veikloje padeda empatija ir tarpusavio supratimu grįstų santykių sukūrimas, kas padeda jiems geriau integruotis į bendruomenę.
Kasmet SIŽGB „Rietavo viltis“ teikia paraiškas į Rietavo savivaldybę, Neįgaliųjų reikalų departamentą, paramai gauti. Didesniems projektams finansavimui gauti buvo teikta paraiška į Rietavo miesto vietos veiklos grupe „Rietavo iniciatyvos“ (3 paraiškos).

Pasidalinsiu gerąja patirtimi iš vykdytų didesnių projektų lėšų: 2014 metais „Proto negalios žmonių saviraiškos ugdymas“ Nr. LEADER – 13 – RIETAVAS – 02 – 009. Šio projekto dėka buvo suorganizuoti pažintiniai-edukaciniai mokymai –žvakių liejimas, juostų pynimas, vitražo su„Tifani“ technika, fotografijos meno, keramikos užsiėmimai, kompiuterio pradmenų mokymai. Užimtumo metu buvo mokinama dainavimo, grojimo elementų. Grupė tėvelių ir neįgaliųjų vyko į Švediją gerosios patirties pasisėmimui, ieškojome naujovių veiklai plėtoti. Aplankėme Alvestos Dienos centrą, supažinome su Dienos centro veikla, kaip dirbama Švedijoje su neįgaliaisiais. Šio projekto metu vyko trijų dienų stovykla Drobstų kaime. „Integracija į visuomenę per teatrinę raišką, pasitelkiant įvairias fizinio aktyvumo ir aktorinio meistriškumo ugdymo formas“. Stovykloje vyko jogos užsiėmimai, teatro užsiėmimai, veltinio vėlimo užsiėmimai. Stovykla buvo tokia ypatinga, kad galėjo šeimos auginančios neįgaliuosius galėjo atitrūkti nuo savo kasdienybės, pailsėti, išklausyti ir patirti gyvenimo meno terapeutės vedamus užsiėmimus, atpalaiduoti kūną jogos terapijos užsiėmimo metu. Šioje stovykloje siekėme tobulėti dvasiškai, emociškai, fiziškai, stiprinome teigiamas emocijas, susipažinome su įvairiomis fizinio aktyvumo formomis. Patyrėme neapsakomą judėjimo džiaugsmą, išmokome pajusti savo kūno ritmą, įvaldyti judesius, išlaisvinti sielą ir mintis, įgyti pasitikėjimo savimi ir atsipalaiduoti. Gruodžio mėnesį vyko edukacinė programa „Kalėdų belaukiant“.

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija “ Rietavo viltis“ įgyvendino kitą projektą Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamo projekto Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-08-0004 „Ugdančio užimtumo paslaugų vystymas Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia“. Veiklos skirtos socialinei atskirčiai mažinti, orientuotos į neįgaliųjų įvairių socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę, bei inicijuotų naujų gyventojų poreikius atitinkančių socialinių paslaugų teikimą ir plėtrą. Projekto metu vyko savanorių mokymai. Apmokyti savanoriai pagerino teikiamų socialinių paslaugų kokybę ir padidino jų įvairovę, padėjo neįgaliesiems viso projekto užimtumo metu. IT žinių ir įgūdžių ugdymas, užtikrino kuo pilnesnį socialinį dalyvavimą. Neįgalieji mokinosi kompiuterio pradmenų, susikūrė savo paskyras, mokinosi surasti tinkamos informacijos informacijos sistemoje.Vyko šokių ir muzikavimo terapijos paslaugos organizavimas. Buvo mokinama neįgaliuosius šokio technikos metodų. Kita veikla: buvo vykdoma trijų dienų tęstinė stovykla sodyboje Drobstų kaime. Jo metu vyko įvairūs meninės terapijos užsiėmimai, vyko literatūros popietė, žaidimai, žvakių liejimo technikos mokymai, gaminome lauko vazonus iš cemento ir audinio. Vyko šokio judesio mokymai, bendravimas.

Kitas projektas: Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamo projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0192 „Socialinė integracija per kūrybiškumą, užimtumą Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia“ Šiuo projektu buvo ugdomos įvairios užimtumo veiklos, skatinančios sutrikusio intelekto negalią turintinčius asmenims, socialinę integraciją per kūrybiškumą, užimtumą pasitelkiant kultūros ir meno priemones, buvo ugdomi savanoriai dirbti su sutrikusio intelekto negalią turinčiais asmenimis užimtumo veiklose. Į šį projektą įtraukti 25 bendrijos „Rietavo vilties“ nariai. Vasaros metu vyko kūrybiškumo užimtumo stovykla prie Baltijos jūros. Ši stovykla buvo tokia ypatinga, kad galėjo pasibūti prie Baltijos jūros. Buvo apsigyventa viešbutyje Pajūrio sodyboje. Daug įspūdžių patyrėme, pasibūvimas prie jūros, gamtinių medžiagų rinkimas prie Baltijos jūros. Vyko meniniai užsiėmimai pajūryje, saulėlydžio palydėtuvės, pasivaikščiojimas, fotografavimas. Kitą diena vyko kūrybiniai užsiėmimai, piešimas ant šilko rėmelių. O antroje dienos pusėje vyko meniniai užsiėmimai –puodelių dekoravimas, kuriuos užsiėmimus pravedė lektorės „Revilita“ iš Gargždų. Veiklos buvo ypatingos, kruopštumo reikalaujančios. Vakarop pasivaikščiojimas prie jūros, fotosesija. Trečioji stovyklos diena ypatinga. Rytas prasidėjo džiugiai, visi laukė sporto užsiėmimų, kuriuos pravedė Klaipėdos sveikatos biuro specialistė Ieva. Jo metu sportavome su lazdomis, guma, mokėmės taisyklingai kvėpuoti darant fizinius pratimus. Projekto metu dėl pandemijos vyko pertrauka ir visiškai nesenai vykdėme paskutinę veiklą, kultūrinio – fizinio aktyvumo užsiėmimai Šilalės baseine pilnai pritaikytu neįgaliųjų fizinės terapijos poreikių tenkinimui. Užsiėmimai vyko 20 asmenų grupei 11 kartų, trukmė po 2 valandas. Užsiėmimo metu socialinę atskirtį patiriantys asmenys pagerino fizinę būklę, atsipalaidavo, patyrė judesio terapijos mankštas vandenyje, suteikė kūnui energijos, sumažėjo raumenų įtempimai, padidėjo bendras kūno imuninis atsparumas, šalinosi stresai, padidėjo kūno lankstumas. Tėvai ir globėjai yra labiausiai patenkinti tomis veiklomis, kur gali dalyvauti drauge su savo neigaliais vaikais, kur suteikiama galimybė atsipalaiduoti, bei pailsėti nuo kasdienės rutinos.

Norite prisidėti prie veiklų ar savanoriauti? Susisiekite su iniciatyvos autoriais.

Daugiau iniciatyvų

Rasta: 6
Alvito kaimo bendruomenė
Alvito kaimo bendruomenė
Per dauagiau nei 20 gyvavimo metų Alvito kaimo bendruomenė įgyvendino daugybę įvairių projektų, kurie gražina mūsų miestelį ir suburia gyventojus.
Minties galia motyvuojanti veikti – „Pagalvokime ką galime duoti kitam neatlygintinai”
Minties galia motyvuojanti veikti – „Pagalvokime ką galime duoti kitam neatlygintinai”
Trijų alytiškių iniciatyvos globojamiems vaikams ir gimtajam miestui vienija aplinkai jautrius juridinius ir fizinius asmenis.
Bendruomenė „Dailučių švyturiai"
Bendruomenė „Dailučių švyturiai"
Bendruomenė „Dailučių švyturiai" įsteigta 2006, tai visuomeninė organizacija, įkūrusi VDC, sveikatingumo centrą, teikia socialines paslaugas.
Nematomą negalią turintys asmenys yra matomi
Nematomą negalią turintys asmenys yra matomi
Pasitelkiant tarptautiniu mastu žinomą Nematomos negalios saulėgrąžos ženklą siekiame, kad nematomą negalią turintys asmenys būtų matomi.
Jonavos rajono Panoterių krašto bendruomenė
Jonavos rajono Panoterių krašto bendruomenė
Vienu iš svarbiausių projektų per veiklos laikotarpį laikome – savarankišką iniciatyvą Panoterių heraldikos sukūrimui ir pristatymui.
SOTAS – žmogui ir dėl žmogaus
SOTAS – žmogui ir dėl žmogaus
SOTAS - nevyriausybinė organizacija, kuri teikia socialines bei psichologines paslaugas ir savo veikla prisideda prie vaikų ir jų šeimų gerovės.
  • vytis
Lietuvos Respublikos Prezidentas
Gitanas Nausėda
© 2024 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius tel. +37069842639, el. paštas: aurika.grozova@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016