MČTAU savanoris aktyvaus gyvenimo variklis

Laima Tuleikienė
Palaikymo balsai neturės įtakos konkurso rezultatams. Konkursinio balsavimo sistemą planuojama atverti šių metų rudens pradžioje. Apie konkursinio balsavimo pradžią būsite informuoti žinute Lietuvos galios platformoje.
Jau palaikė

Lietuvos visuomenė yra sparčiausiai senėjanti Europos Sąjungoje. Per pastaruosius 20 metų pagyvenusių žmonių dalis išaugo dukart ir dabar sudaro beveik 19 proc. visų Lietuvos gyventojų. Tikėtina, jog iki 2040 m. kas trečias Lietuvos gyventojas bus vyresnis nei 65 metų amžiaus, o vidutinis gyventojų amžius padidės daugiau nei penkiais metais. Toks spartus visuomenės senėjimas tampa svarbiausiu šių dienų visuomenės iššūkiu, turinčiu tiesioginę įtaką gyventojų sveikatai, ekonominiam vystymuisi, gyvenimo kokybei bei socialinei sanglaudai. Lietuvoje senėjančios visuomenes problemos atsispindi tokiuose strateginiuose ir politikos įgyvendinimo dokumentuose kaip „Demografijos, migracijos ir integracijos 2018-2030 m. strategija“, „Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014-2023 m. veiksmų planas“ ir „Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybes programa“. Minėtuose dokumentuose dėmesys sutelkiamas į siekius paskatinti vyresnio amžiaus žmonių užimtumą, jų įtraukimą į darbo rinką bei savanorišką veiklą; jų integraciją į visuomenę bei sveikatos priežiūros ir profilaktikos gerinimą.

Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas (MČTAU) – jau 25 metus veikianti savarankiška, savanoriška visuomeninė organizacija, vienijanti 2500 narių. MČTAU tikslai ir uždaviniai yra teikti socialinę visuomenės narių lavinimo paslaugą, skleisti mokslo žinias bei kultūros vertybes, demokratines teisingumo idėjas, puoselėti demokratinius visuomenės ir valstybės gyvenimo principus ir procesus. Įgyvendindamas šiuos tikslus, MČTAU visokeriopai remia vyresnio amžiaus žmonių geresnę socialinę integraciją į visuomenę, galimybių realizavimą ir jų aktyvų dalyvavimą visuomenės nuomonės formavimo ir sprendimų priėmimo procesuose; skatina bendravimą tarp kartų, paremtą solidarumo ir kooperacijos principais; organizuoja susitikimus su Lietuvos ir užsienio šalių lektoriais, gydytojais, teisininkais, kitais specialistais bei politikos ir visuomenės veikėjais; organizuoja įvairius renginius, keliones, sveikatingumo stovyklas, sudaro sąlygas tikslingai praleisti laisvalaikį pagal sugebėjimą ir galimybes, propaguoja sportą bei kūno kultūrą kaip geriausią priemonę sveikatai ir darbingumui palaikyti. Mūsų klausytojai yra aktyvūs ir pozityvūs senjorai, dalyvaudami universiteto veiklose pasisemia gerų emocijų ir išmoksta naujų dalykų, bendraudami tarpusavyje išvengia vienišumo, gerėja jų sveikata ir psichologinė savijauta. Universitete veikia 12 fakultetų ir 3 meno kolektyvai. Universiteto veiklą organizuoja rektoratas, o fakultetų veiklą organizuoja dekanai, prodekanai, grupių seniūnai. Visi šie žmonės dirba savanoriškais pagrindais.

2020 metais, siekdami paskatinti universiteto bendruomenės narių savanorišką veiklą ir integruoti vyresnio amžiaus socialiai remtinus senjorus į MČTAU bendruomenę, parengėme ir įgyvendinome projektą “MČTAU savanoris aktyvaus senėjimo variklis”. Projektas buvo vykdomas pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą Vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo programą. Projekto esmė – remiantis LR savanoriškos veiklos įstatymo nuostatomis parengti 60 MČTAU klausytojų savanorių, išaiškinant jiems savanoriškos veiklos ypatumus, veiklos principus ir pritaikyti tai integruojant vyresnio amžiaus socialiai pažeidžiamus bei socialinę atskirtį patiriančius senjorus į bendruomeninę MČTAU veiklą. Projekto įgyvendinimo metu MČTAU savanoriai buvo skatinami skambinti vienišiems žmonėms, bendrauti ir tuo praskaidrinti susidariusią „uždaro lauko“ kasdienybę. Savanoriai noriai skambino buvusiems MČTAU klausytojams bei kitiems vienišiems senjorams. Daugiau apie projektą pasiskaityti galima:
• http://www.mctau.lt/628-savanoris-gerina-ir-savo-ir-to-kuriam-padeda-gyvenimo-kokybe;
• http://www.mctau.lt/643-savanoryste-tai-galimybe-atkurti-trukinejancius-zmogiskus-rysius;
• http://www.mctau.lt/646-savanoryste-lyg-tiltas-tarp-zmoniu;
• http://www.mctau.lt/650-savanoriui-itin-svarbus-gebejimas-klausytis-ir-girdeti;
• http://www.mctau.lt/653-projektas-ne-tik-buvo-naudingas-bet-ir-dziugino.

MČTAU senjorų savanorystės laukas tęsiasi ir už universiteto ribų. Universitete įkurtas Atminties klubas, vykdantis kilnią ir šventą misiją – prižiūrėti apleistus, jau artimųjų neturinčių kultūrai nusipelniusių žmonių kapus Rasų kapinėse. Rengiamos kapų tvarkymo pavasarį ir rudenį talkos, sodinamos gėlės, uždegamos Vėlinių žvakės. Prižiūrimi apleisti skulptoriaus Boleslovo Balzukevičiaus, kompozitoriaus Juozo Tallat-Kelpšos, kunigo Kristupo Čibiro, kunigo J.Ambraziejaus, E. Tiškevičiaus, P. Višinskio, M. Davainio-Silvestraičio, Vilniaus krašto knygnešių ir kitų kultūros veikėjų kapai. Mūsų savanoriai tvarko Botanikos sodo, Europos parko erdves už suteikiamą galimybę jose rengti mūsų bendruomenės renginius, talkino Lietuvos etninės veiklos centrui, budėdami Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje, savanoriavo MO muziejuje.

Projekto įgyvendinimas griežtomis karantino sąlygomis padėjo suprasti, kad siekiant nenutrūkstamos universiteto veiklos būtina kuo daugiau universiteto renginių perkelti į elektroninę erdvę. Mums nepakanka mokėti naudotis bendradarbiavimo internetu priemonėmis, reikia išmokti organizuoti nuotolinius renginius, diskusijas, protų mūšius, konkursus, bendras mankštas, šokius, prasidainavimus.

2021 m. mes tęsiame savanorišką veiklą ir kviečiame vyresnio amžiaus žmones tapti mūsų bendruomenės nariais. Ypatingai laukiame informacinių technologijų specialistų, norinčių tapti savanoriais mentoriais.

Susisiekite su iniciatyvos autoriais.

Daugiau iniciatyvų

Rasta: 6
Dacijonų kaimo bendruomenė - patraukli vieta gyventi
Dacijonų kaimo bendruomenė - patraukli vieta gyventi
Dacijonų kaimo bendruomenė aktyviai veikia 15 metų. Mūsų siekis kurti aplinką kurioje gera gyventi, suteikiant erdvę bendruomenės narių saviraiškai.
Eičiai - pažangus kaimas
Eičiai - pažangus kaimas
Eičiai - kaimas Karšuvos girios vidury, stiprėja savo iniciatyvomis, gyventojų idėjomis ir partnerių pagalba.
Pasaulis atsiveria smalsiems
Pasaulis atsiveria smalsiems
"Senjorų Pasaulis"- virtuali erdvė senjorų smalsumui, užimtumui ir bendravimui patenkinti.
DAINAVOS MAINŲ BIRŽA
DAINAVOS MAINŲ BIRŽA
VšĮ Šeimų centras “Būkime kartu” įgyvendina inovatyvią idėją, kurios nariai tarpusavyje keičiasi paslaugomis atsiskaitydami vietine valiuta Talentais.
Ramintojos bendruomeninių socialinės įtraukties veiklų iniciatyva
Ramintojos bendruomeninių socialinės įtraukties veiklų iniciatyva
Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios pastate veikiančių organizacijų kuriamos socialinės įtraukties, kultūrinės ir edukacinės veiklos.
Padėkime vaikams turėti gerą regėjimą
Padėkime vaikams turėti gerą regėjimą
Naudojant tikslinius patarimus - išmokyti vaikus ir moksleivius prevenciškai saugoti bei gerinti savo natūralų regėjimą, taikant aktyvias akių ir regėjimo mankštas.
  • vytis
Lietuvos Respublikos Prezidentas
Gitanas Nausėda
© 2022 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius tel. +37069842639, el. paštas: aurika.grozova@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016