MČTAU savanoris aktyvaus gyvenimo variklis

Laima Tuleikienė
Kviečiame registruoti jūsų organizacijos iniciatyvas. Registruotas iniciatyvas įtraukiame į projektos renginius ir kitas veiklas.

Lietuvos visuomenė yra sparčiausiai senėjanti Europos Sąjungoje. Per pastaruosius 20 metų pagyvenusių žmonių dalis išaugo dukart ir dabar sudaro beveik 19 proc. visų Lietuvos gyventojų. Tikėtina, jog iki 2040 m. kas trečias Lietuvos gyventojas bus vyresnis nei 65 metų amžiaus, o vidutinis gyventojų amžius padidės daugiau nei penkiais metais. Toks spartus visuomenės senėjimas tampa svarbiausiu šių dienų visuomenės iššūkiu, turinčiu tiesioginę įtaką gyventojų sveikatai, ekonominiam vystymuisi, gyvenimo kokybei bei socialinei sanglaudai. Lietuvoje senėjančios visuomenes problemos atsispindi tokiuose strateginiuose ir politikos įgyvendinimo dokumentuose kaip „Demografijos, migracijos ir integracijos 2018-2030 m. strategija“, „Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014-2023 m. veiksmų planas“ ir „Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybes programa“. Minėtuose dokumentuose dėmesys sutelkiamas į siekius paskatinti vyresnio amžiaus žmonių užimtumą, jų įtraukimą į darbo rinką bei savanorišką veiklą; jų integraciją į visuomenę bei sveikatos priežiūros ir profilaktikos gerinimą.

Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas (MČTAU) – jau 25 metus veikianti savarankiška, savanoriška visuomeninė organizacija, vienijanti 2500 narių. MČTAU tikslai ir uždaviniai yra teikti socialinę visuomenės narių lavinimo paslaugą, skleisti mokslo žinias bei kultūros vertybes, demokratines teisingumo idėjas, puoselėti demokratinius visuomenės ir valstybės gyvenimo principus ir procesus. Įgyvendindamas šiuos tikslus, MČTAU visokeriopai remia vyresnio amžiaus žmonių geresnę socialinę integraciją į visuomenę, galimybių realizavimą ir jų aktyvų dalyvavimą visuomenės nuomonės formavimo ir sprendimų priėmimo procesuose; skatina bendravimą tarp kartų, paremtą solidarumo ir kooperacijos principais; organizuoja susitikimus su Lietuvos ir užsienio šalių lektoriais, gydytojais, teisininkais, kitais specialistais bei politikos ir visuomenės veikėjais; organizuoja įvairius renginius, keliones, sveikatingumo stovyklas, sudaro sąlygas tikslingai praleisti laisvalaikį pagal sugebėjimą ir galimybes, propaguoja sportą bei kūno kultūrą kaip geriausią priemonę sveikatai ir darbingumui palaikyti. Mūsų klausytojai yra aktyvūs ir pozityvūs senjorai, dalyvaudami universiteto veiklose pasisemia gerų emocijų ir išmoksta naujų dalykų, bendraudami tarpusavyje išvengia vienišumo, gerėja jų sveikata ir psichologinė savijauta. Universitete veikia 12 fakultetų ir 3 meno kolektyvai. Universiteto veiklą organizuoja rektoratas, o fakultetų veiklą organizuoja dekanai, prodekanai, grupių seniūnai. Visi šie žmonės dirba savanoriškais pagrindais.

2020 metais, siekdami paskatinti universiteto bendruomenės narių savanorišką veiklą ir integruoti vyresnio amžiaus socialiai remtinus senjorus į MČTAU bendruomenę, parengėme ir įgyvendinome projektą “MČTAU savanoris aktyvaus senėjimo variklis”. Projektas buvo vykdomas pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą Vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo programą. Projekto esmė – remiantis LR savanoriškos veiklos įstatymo nuostatomis parengti 60 MČTAU klausytojų savanorių, išaiškinant jiems savanoriškos veiklos ypatumus, veiklos principus ir pritaikyti tai integruojant vyresnio amžiaus socialiai pažeidžiamus bei socialinę atskirtį patiriančius senjorus į bendruomeninę MČTAU veiklą. Projekto įgyvendinimo metu MČTAU savanoriai buvo skatinami skambinti vienišiems žmonėms, bendrauti ir tuo praskaidrinti susidariusią „uždaro lauko“ kasdienybę. Savanoriai noriai skambino buvusiems MČTAU klausytojams bei kitiems vienišiems senjorams. Daugiau apie projektą pasiskaityti galima:
• http://www.mctau.lt/628-savanoris-gerina-ir-savo-ir-to-kuriam-padeda-gyvenimo-kokybe;
• http://www.mctau.lt/643-savanoryste-tai-galimybe-atkurti-trukinejancius-zmogiskus-rysius;
• http://www.mctau.lt/646-savanoryste-lyg-tiltas-tarp-zmoniu;
• http://www.mctau.lt/650-savanoriui-itin-svarbus-gebejimas-klausytis-ir-girdeti;
• http://www.mctau.lt/653-projektas-ne-tik-buvo-naudingas-bet-ir-dziugino.

MČTAU senjorų savanorystės laukas tęsiasi ir už universiteto ribų. Universitete įkurtas Atminties klubas, vykdantis kilnią ir šventą misiją – prižiūrėti apleistus, jau artimųjų neturinčių kultūrai nusipelniusių žmonių kapus Rasų kapinėse. Rengiamos kapų tvarkymo pavasarį ir rudenį talkos, sodinamos gėlės, uždegamos Vėlinių žvakės. Prižiūrimi apleisti skulptoriaus Boleslovo Balzukevičiaus, kompozitoriaus Juozo Tallat-Kelpšos, kunigo Kristupo Čibiro, kunigo J.Ambraziejaus, E. Tiškevičiaus, P. Višinskio, M. Davainio-Silvestraičio, Vilniaus krašto knygnešių ir kitų kultūros veikėjų kapai. Mūsų savanoriai tvarko Botanikos sodo, Europos parko erdves už suteikiamą galimybę jose rengti mūsų bendruomenės renginius, talkino Lietuvos etninės veiklos centrui, budėdami Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje, savanoriavo MO muziejuje.

Projekto įgyvendinimas griežtomis karantino sąlygomis padėjo suprasti, kad siekiant nenutrūkstamos universiteto veiklos būtina kuo daugiau universiteto renginių perkelti į elektroninę erdvę. Mums nepakanka mokėti naudotis bendradarbiavimo internetu priemonėmis, reikia išmokti organizuoti nuotolinius renginius, diskusijas, protų mūšius, konkursus, bendras mankštas, šokius, prasidainavimus.

2021 m. mes tęsiame savanorišką veiklą ir kviečiame vyresnio amžiaus žmones tapti mūsų bendruomenės nariais. Ypatingai laukiame informacinių technologijų specialistų, norinčių tapti savanoriais mentoriais.

Norite prisidėti prie veiklų ar savanoriauti? Susisiekite su iniciatyvos autoriais.

Daugiau iniciatyvų

Rasta: 6
Virtualios bėgimo varžybos "Vertical Vilnius700"
Virtualios bėgimo varžybos "Vertical Vilnius700"
Virtualių bėgimo varžybų metu, panaudojant technologinį inovatyvumą, buvo efektyviai ir unikaliai skatinamas gyventojų fizinis aktyvumas gamtoje.
JA Šešėliavimas - profesinio orientavimo programa Lietuvos mokykloms
JA Šešėliavimas - profesinio orientavimo programa Lietuvos mokykloms
Tai galimybė mokiniams pabendrauti su įvairių sričių specialistais, išgirsti bei pamatyti, kaip atrodo juos dominančios organizacijos/darbo vietos.
VšĮ Mamos linija
VšĮ Mamos linija
Pirmoji Lietuvoje emocinės paramos linija skirta mamoms, išgyvenančioms motinystės melancholiją, kurioms reikalingas palaikymas ir emocinė parama.
Legendinis kaimas - Mamų bendruomenės asociacija
Legendinis kaimas - Mamų bendruomenės asociacija
Legendinis kaimas, kuris siekia teikti įvairiapusę pagalbą ir palaikymą moterims po gimdymo.
VšĮ Ukrainiečių integracijos centras "MALVA"
VšĮ Ukrainiečių integracijos centras "MALVA"
Padėti ukrainiečiams integruotis Lietuvoje, išlaikyti savo kultūrą ir tradicijas, supažindinti ukrainiečius su Baltijos šalimis ir jų tradicijomis.
SPEAK Lithuania
SPEAK Lithuania
SPEAK Lietuva sujungia migrantus ir pabėgėlius su vietiniais per bendruomenės vedamą kalbų ir kultūros mainų patirtį.
  • vytis
Lietuvos Respublikos Prezidentas
Gitanas Nausėda
© 2023 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius tel. +37069842639, el. paštas: aurika.grozova@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016