Asociacija Mes kitokie vaikai – savo negalią paversk galia!

Asociacija Mes kitokie vaikai
Kviečiame registruoti jūsų organizacijos iniciatyvas. Registruotas iniciatyvas įtraukiame į projektos renginius ir kitas veiklas.

Projekto tikslas – padidinti Kėdainių rajono gyventojų socialinę įtrauktį pasiūlant savitarpio pagalba paremtas paslaugas vaikams su negalia ir specialiaisiais poreikiais bei jų šeimos nariams.

Projektu sprendžiama problema – socialinių ir kitų paslaugų skirtų vaikus su negaliomi ir specialiaisiais poreikiais auginančioms šeimoms trūkumas.

Projekto eigoje teikiamos kompleksinės paslaugos – logopedo, kineziterapeuto, ergoterapeuto ir psichologo, taip pat unikalios muzikos pamokos, paremtos terapiniais metodais.

– Asociacija Mes kitokie vaikai įkurta 2019 metais.

– Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektas „Paslaugų, skirtų specialiųjų poreikių turintiems asmenims teikimas Kėdainių mieste“ įgyvendinimas 2019 – 2022 metais.

– Akredituotas vaikų dienos centras Mes kitokie vaikai ir veiklą pradėjęs 2022 metais.

– Pagalbos vaikams (šeimoms), kuriems nustatytas neįgalumas koordinavimo paslaugų teikimas 2022 metai.

– Autizmo spektro ir kitų raidos sutrikimų turintiems vaikams reabilitacijos ir sveikatos stiprinimo paslaugų teikimas 2023 metai.

Apdovanojimai. Inovatyvūs šokiai su sensoriniais maišais, ESFA apdovanojimas „Žingsniai“ 2021 metai. Organizacijos savanoriai apdovanoti Kėdainių rajono savivaldybės savanorystės ženkleliais.

Asociacijos Mes kitokie vaikai idėja išvystyta lygiagrečiai su ESFA „Paslaugų skirtų specialiųjų poreikių turintiems asmenims teikimas Kėdainių mieste“ projektu. Bendruomenės veiklos grįstos savitarpio pagalbos, bedruomeniškumo ir neformalaus švietimo ugdymo principais. Pagrindinė veiklų esmė ir prasmė yra vaiko su negalia ar specialiais ugdymosi poreikiais įgalinimas, talentų paieška, atskleidimas ir stiprinimas, įveiklinimas.

Konsultacinio pobūdžio lavinamieji užsiėmimai vaikams, tėvų konsultavimas, ir tęstinė kompleksinė pagalba šeimai, siekiant ilgalaikių rezultatų tiek vaiko akademinėje, tiek gyvenimo įgūdžių gerinimo srityje. Įtraukaus ugdymo gairės ir kompleksinė pagalba šeimoms asociacijoje Mes kitokie vaikai pradėtos įgyvendinti dar 2019 metais.

Įkurtos dvi unikalios sensorinės erdvės – Juodasis ir Baltasis sensorinis kambarys, mažoji logopedinė erdvė ir kineziterapijos kabinetas. Virtuvėlė skirta kulinarijos atradimams, šeimos renginiams. Juodasis sensorinis kambarys įveiklinamas kaip mažas jaukus kino teatras ar šokių kambarys.

Į veiklas integruoti savanoriai, vaikų šeimos nariai, draugai. Vyksta socializacinės išvykos, gerosios patirties mainų programos, organizuojamos stovyklos.

Palyginti maža, kukli, specialiųjų poreikių turinti bendruomenė, kuri pamažu apjungia ir vienija ne tik visą miestą bet ir beldžiasi į rajoną.

Norite prisidėti prie veiklų ar savanoriauti? Susisiekite su iniciatyvos autoriais.

Daugiau iniciatyvų

Rasta: 6
„Žadeikių sūkurys”
„Žadeikių sūkurys”
Asociacija “Žadeikių sūkurys” - tai kaimo bendruomenė, siekianti gerovės savo kaimo žmonėms.
Žilpamūšio krašto bendruomenės atnaujinta krepšinio aikštelė ir išmanusis suoliukas
Žilpamūšio krašto bendruomenės atnaujinta krepšinio aikštelė ir išmanusis suoliukas
Pasvalio rajono Žilpamūšio krašto bendruomenė atnaujino krepšinio aikštelę ir pastatė pirmą rajone „išmanųjį” suoliuką.
Darbo šešėliavimo iniciatyva DUOday
Darbo šešėliavimo iniciatyva DUOday
„DUOday"– darbo šešėliavimo iniciatyva, kai įmonės atveria duris žmonėms su negalia ir kviečia juos išbandyti naujas profesijas bei darbo roles.
Orūs namai
Orūs namai
„Orūs namai" yra senjorų daugiabučiai, kuriuose butus geresnėmis nei rinkos sąlygomis nuomojasi senjorai.
Skėmių kaimo bendruomenė
Skėmių kaimo bendruomenė
Skėmių iniciatyvą saugoją istoriją, sprendžią rimtas problemas per edukacijas, vienijanti bendram tikslui.
Virtualios bėgimo varžybos "Vertical Vilnius700"
Virtualios bėgimo varžybos "Vertical Vilnius700"
Virtualių bėgimo varžybų metu, panaudojant technologinį inovatyvumą, buvo efektyviai ir unikaliai skatinamas gyventojų fizinis aktyvumas gamtoje.
  • vytis
Lietuvos Respublikos Prezidentas
Gitanas Nausėda
© 2024 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius tel. +37069842639, el. paštas: aurika.grozova@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016