Asociacija Mes kitokie vaikai – savo negalią paversk galia!

Asociacija Mes kitokie vaikai
Kviesime balsuoti už iniciatyvas konkurse 2023 m. rudenį. Registruoti naujas iniciatyvas jau galite, užsiregistravusius kviesime dalyvauti ir kitose projekto veiklose.

Projekto tikslas – padidinti Kėdainių rajono gyventojų socialinę įtrauktį pasiūlant savitarpio pagalba paremtas paslaugas vaikams su negalia ir specialiaisiais poreikiais bei jų šeimos nariams.

Projektu sprendžiama problema – socialinių ir kitų paslaugų skirtų vaikus su negaliomi ir specialiaisiais poreikiais auginančioms šeimoms trūkumas.

Projekto eigoje teikiamos kompleksinės paslaugos – logopedo, kineziterapeuto, ergoterapeuto ir psichologo, taip pat unikalios muzikos pamokos, paremtos terapiniais metodais.

– Asociacija Mes kitokie vaikai įkurta 2019 metais.

– Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektas „Paslaugų, skirtų specialiųjų poreikių turintiems asmenims teikimas Kėdainių mieste“ įgyvendinimas 2019 – 2022 metais.

– Akredituotas vaikų dienos centras Mes kitokie vaikai ir veiklą pradėjęs 2022 metais.

– Pagalbos vaikams (šeimoms), kuriems nustatytas neįgalumas koordinavimo paslaugų teikimas 2022 metai.

– Autizmo spektro ir kitų raidos sutrikimų turintiems vaikams reabilitacijos ir sveikatos stiprinimo paslaugų teikimas 2023 metai.

Apdovanojimai. Inovatyvūs šokiai su sensoriniais maišais, ESFA apdovanojimas „Žingsniai“ 2021 metai. Organizacijos savanoriai apdovanoti Kėdainių rajono savivaldybės savanorystės ženkleliais.

Asociacijos Mes kitokie vaikai idėja išvystyta lygiagrečiai su ESFA „Paslaugų skirtų specialiųjų poreikių turintiems asmenims teikimas Kėdainių mieste“ projektu. Bendruomenės veiklos grįstos savitarpio pagalbos, bedruomeniškumo ir neformalaus švietimo ugdymo principais. Pagrindinė veiklų esmė ir prasmė yra vaiko su negalia ar specialiais ugdymosi poreikiais įgalinimas, talentų paieška, atskleidimas ir stiprinimas, įveiklinimas.

Konsultacinio pobūdžio lavinamieji užsiėmimai vaikams, tėvų konsultavimas, ir tęstinė kompleksinė pagalba šeimai, siekiant ilgalaikių rezultatų tiek vaiko akademinėje, tiek gyvenimo įgūdžių gerinimo srityje. Įtraukaus ugdymo gairės ir kompleksinė pagalba šeimoms asociacijoje Mes kitokie vaikai pradėtos įgyvendinti dar 2019 metais.

Įkurtos dvi unikalios sensorinės erdvės – Juodasis ir Baltasis sensorinis kambarys, mažoji logopedinė erdvė ir kineziterapijos kabinetas. Virtuvėlė skirta kulinarijos atradimams, šeimos renginiams. Juodasis sensorinis kambarys įveiklinamas kaip mažas jaukus kino teatras ar šokių kambarys.

Į veiklas integruoti savanoriai, vaikų šeimos nariai, draugai. Vyksta socializacinės išvykos, gerosios patirties mainų programos, organizuojamos stovyklos.

Palyginti maža, kukli, specialiųjų poreikių turinti bendruomenė, kuri pamažu apjungia ir vienija ne tik visą miestą bet ir beldžiasi į rajoną.

Norite prisidėti prie veiklų ar savanoriauti? Susisiekite su iniciatyvos autoriais.

Daugiau iniciatyvų

Rasta: 6
Drauge pažinkime pasaulį ir save – kviečia „Senjorų pasaulis"
Drauge pažinkime pasaulį ir save – kviečia „Senjorų pasaulis"
„Senjorų pasaulis“ – virtuali mokymų ir bendravimo erdvė garbaus amžiaus žmonėms, norintiems tobulėti ir prasmingai leisti laiką.
Baterijų gamyba nepriklausomam gyvenimui
Baterijų gamyba nepriklausomam gyvenimui
Baterijų gamyba, skirta išgyventi ir palaikyti kritinę infrastruktūrą įvairių stichinių nelaimių ir karo atveju
Poilsio ir laisvalaikio zonos Skaistgirio miestelyje sukūrimas
Poilsio ir laisvalaikio zonos Skaistgirio miestelyje sukūrimas
Projektu buvo pritaikyta viešoji erdvė aktyviam poilsiui, padidintas kaimo patrauklumas ir pagerinta infrastruktūra.
SENJORAI MOKOSI, SPORTUOJA, SAVANORIAUJA IR DALINASI PATIRTIMI SU JAUNIMU
SENJORAI MOKOSI, SPORTUOJA, SAVANORIAUJA IR DALINASI PATIRTIMI SU JAUNIMU
Senojo Kėdainių trečiojo amžiaus klausytojai mokosi, sportuoja, savanoriauja ir dalinasi patirtimi su jaunimu.
Mažieji stebukladariai
Mažieji stebukladariai
Mažųjų stebukladarių dėka, vaikai gyvenantys atokiuose Lietuvos miesteliuose, vaikai, gyvenantys nepasiturinčiose šeimose išmoks programavimo pradmenų
Lietuvos jaunųjų mokslininkų forumas
Lietuvos jaunųjų mokslininkų forumas
Tai galimybė jauniesiems mokslininkams kartu su AM institucijų atstovais, mokslininkais ir politikais aptarti rūpimus svarbius mokslo klausimus
  • vytis
Lietuvos Respublikos Prezidentas
Gitanas Nausėda
© 2023 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius tel. +37069842639, el. paštas: aurika.grozova@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016